Viimeksi tehtyä

Sarvamaa neuvottelijana EU-virastojen demokraattisen valvonnan parantamiseen tähtäävissä lausunnoissa

Budjettivaliokunta hyväksyi 10.12. EU:n virastojen parlamentaarista valvontaa käsittelevän lausunnon äänin 24-1. Talousarvion valvontavaliokunta hyväksyi maanantaina 7.1. oman lausuntonsa samasta asiasta. Petri Sarvamaa (kok., EPP) toimi parlamentin suurimman poliittisen ryhmän pääneuvottelijana molemmissa lausunnoissa.

Sarvamaa keskittyi neuvotteluissa tuloskeskeiseen budjetointiin EU-rahankäytön tehokkuuden lisäämiseksi sekä virastojen välisen yhteistyön lisäämiseen päällekkäisyyksien välttämiseksi. Sarvamaan muutosehdotukset saivat laajan kannatuksen molemmissa valiokunnissa.

EU:n erillisvirastot tarjoavat teknistä ja tieteellistä apua unionin toimielimille. Lausunnoilla pyritään vahvistamaan parlamentin mahdollisuuksia valvoa virastojen rahankäyttöä ja varmistaa toiminnan läpinäkyvyys ja tehokkuus.