Viimeksi tehtyä

Itämereen kohdennetut suojelutoimet tehottomia

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) esitteli keskiviikkona 13.7. työasiakirjan Itämeren rehevöitymisen torjuntaa koskevasta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta.

”Itämeri on yksi maailman saastuneimmista meristä. Sen rehevöitymisen torjuminen on alueella elävien ihmisten kannalta merkittävässä asemassa. Tähän tähtäävästä EU:n Itämeri-strategiasta ja jätevesidirektiivistä huolimatta menestys on ollut vaatimatonta.”

Vuosina 2007–2013 EU käytti 14,5 miljardia euroa jätevesihankkeisiin ja vesien suojeluun Itämeren rannikkojäsenvaltioissa. Lisäksi EU tuki veden laatua parantavia hankkeita Venäjällä ja Valko-Venäjällä yhteensä 44 miljoonalla eurolla vuosina 2001–2014. Sarvamaan mukaan on huolestuttavaa, että merkittävästä panostuksesta huolimatta Itämeren valuvia ravinteita ei ole saatu kuriin. ”Komission pitää kiinnittää enemmän huomiota rahoitettavien projektien tehokkuuteen.”

Tarkastuskäyntejä tehtiin Suomessa, Latviassa ja Puolassa. Muiden alueen valtioiden toimet tarkastettiin kyselytutkimuksen ja hankkeiden dokumentaation avulla. Tarkoituksena oli selvittää Itämeren rehevöitymisen torjunnan tehokkuutta.   ”Esimerkiksi Suomessa koko maan määritteleminen nitraattiherkäksi alueeksi haittaa suojelutoimien kohdentamisen niille alueille, joilta voitaisiin saada aikaan eniten ravinnekuormituksen vähennyksiä.”

Sarvamaa esitteli raportin talousarvion valvontavaliokunnassa. Paikalla oli myös asiasta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ville Itälä.