Viimeksi tehtyä

Sarvamaa: EU-vaikuttamistyö metsissä kantoi hedelmää Suomelle

Tiedote 16.7.2021.

Sarvamaa: EU-vaikuttamistyö metsissä kantoi hedelmää Suomelle

Euroopan parlamentin jäsen Petri Sarvamaa (kok. / EPP) on tyytyväinen komission julkaisemaan EU:n metsästrategiaan ja sen sisällössä tapahtuneisiin merkittäviin muutoksiin aiempiin vuotoihin verrattuna. Suomi ja muut jäsenmaat saavat jatkossakin päättää, miten metsiään hoitavat. Sarvamaa on myös varovaisen tyytyväinen muihin metsiin vaikuttaviin lainsäädäntöesityksiin kuten LULUCF-lainsäädäntöön. Sarvamaan mukaan suomalaisten vaikuttamistyöllä on ollut suuri merkitys lopputuloksessa, ja viesti kuultiin Brysselissä. Ympäristö- ja talousnäkökulmat ovat nyt paremmin tasapainossa.

“Ensimmäiset vuodot metsästrategiasta olivat todella huolestuttavia, ja saivat aikaan murskakritiikkiä parlamentilta, jäsenvaltioilta sekä yksityiseltä sektorilta. Niissä tasapaino oli täysin vinoutunut, ja metsiä tarkasteltiin lähinnä suojelunäkökulmasta unohtaen niiden merkitys kiertotaloudelle fossiilisten raaka-aineiden korvaajana. Komission pohjaesitys sellaisenaan olisi ollut katastrofi Suomen metsätaloudelle”, Sarvamaa sanoo.

Sarvamaa kirjelmöi jo aiemmin komissiolle peräänkuuluttaen tasapainoista strategiaa, jossa kestävän metsänhoidon taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöulottuvuus otetaan tasapainoisesti huomioon. Mukana kirjeessä oli myös parlamentin suurimman EPP-ryhmän johto. Lisäksi Sarvamaa julkaisi yhteiskirjeen Suomen metsämyönteisten meppien kanssa aiheesta.

“Määrätietoinen vaikuttaminen tuotti tulosta, ja tänään julkistetussa strategiassa on nähtävissä huomattavia parannuksia verrattuna ensimmäisiin versioihin. Saamme jatkossakin päättää, miten metsiämme hoidamme. Strategiassa tunnustetaan metsänomistajien asema, läheisyysperiaatteen kunnioittaminen sekä metsäteollisuuden koko arvoketjun merkitys taloudelle. Metsäpolitiikan kansalliselle toimivallalle annetaan sen ansaitsema arvo ja avainsana on metsien monikäyttöisyys”, Sarvamaa jatkaa.

Yksi huomattava parannus liittyy lyhytikäisten puutuotteiden rooliin. Ensimmäisessä versiossa puun käyttö näihin tuotteisiin haluttiin minimoida, mutta lopullisessa versioissa niiden rooli fossiilisten tuotteiden korvaajina on ymmärretty. Avohakkuita metsänhoitometodina ei pyritä kieltämään. Sarvamaan mukaan myös LULUCF:ssä Suomelle laskettu nielutavoite vuosien 2016-2018 perusteella vaikuttaa kohtuulliselta. 

“Kaiken kaikkiaan pahimmat kauhukuvat eivät toteutuneet, ja näitä esityksiä voidaan lähteä jatkotyöstämään parlamentissa sekä neuvostossa. Olen tyytyväinen suomalaisten aktiiviseen vaikuttamistyöhön, jolla oli selvä vaikutus komission lopulliseen kannanmuodostukseen. Huoliamme kyllä kuullaan, kunhan ymmärrämme pitää ääntä tilanteen vaatiessa”, Sarvamaa sanoo.

Lisätietoja:

Poliittinen avustaja Tuomas Tikkanen

Tuomas.tikkanen@europarl.europa.eu