Viimeksi tehtyä

Sikojen saparot jätettävä rauhaan kaikissa EU-maissa

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) ehdottaa elintarviketurvallisuudesta vastaavalle komissaarille Vytenis Andriukaitikselle sikojen suojelun vähimmäisvaatimuksia koskevan direktiivin uudistamista. ”Suomalaiset tuottajat osaavat hommansa. Suomessa siat kasvavat tyypillisesti hyvissä oloissa eivätkä ne stressaannu ja pure toistensa saparoita poikki. Muualla Euroopassa ongelma ratkaistaan usein brutaalilla ja kivuliaalla saparon typistämisellä tuotanto-olojen parantamisen sijaan”, Sarvamaa sanoo.

”Terve saparo on myös merkki sikojen hyvinvoinnista. Jos sitä ei ole typistetty, tuottaja voi heti puuttua havaitsemaansa pureskeluun ja tehdä vaadittavat muutokset maatilan hoidossa”, Sarvamaa muistuttaa. Sarvamaan mukaan saparollisten sikojen kasvattaminen parantaa sekä tuotannon laatua että kestävyyttä vähentämällä esimerkiksi infektioriskiä ja antibioottien käyttöä.

”Tällä hetkellä Euroopassa on sekä useita erilaisia sikojen kasvatuskäytäntöjä että saparojen typistämisen ehkäisemiseen tarkoitettuja kannustinjärjestelmiä. Se luo epäreiluja kilpailutilanteita ja ongelmia myös sisämarkkinoille”, Sarvamaa huomauttaa.

Euroopan komissio yrittää ehkäistä saparoiden typistämistä edistämällä parhaiden toimintatapojen leviämistä. Sarvamaan mukaan se ei vielä riitä: ”Suomessa saparoiden typistäminen on ollut jo pitkään kiellettyä ja sen tuomat käytännössä havaitut hyödyt pitää ottaa vakavasti. Eläinten terveyteen liittyvät parhaat toimintatavat on harmonisoitava.”

Sarvamaan kirjeen allekirjoitti hänen lisäkseen 35 muuta europarlamentaarikkoa, jotka tulevat useasta eri maasta ja edustavat laajasti eri poliittisia ryhmiä. Sarvamaa on Euroopan parlamentin eläinten hyvinvointia edistävän laajennetun työryhmän jäsen.