Ajankohtaista

Puurakentaminen on Suomen etu, IL-blogi

4.5.2016

Metsillä ja niiden käytöllä on suuri merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tämä on korostunut viime aikoina esimerkiksi Pariisin ilmastosopimuksen ja EU-komission valmistelussa olevan uusiutuvaa energiaa käsittelevän direktiivin uudistuksen myötä, joka saattaa laajentaa bioenergian kestävyyskriteerit koskemaan myös kiinteää biomassaa. Suomeksi sanottuna komissio ehkä rinnastaa puun fossiilisiin polttoaineisiin, mikä olisi suoranainen katastrofi puun energiakäytön kannalta.

Pohjoisissa olosuhteissa ja metsäisessä maassa puu on tärkeä uusiutuva raaka-aine, jonka käyttö energiaksi on järkevää. Puu on kuitenkin monipuolinen materiaali, minkä vuoksi myös pidemmälle jalostettuja tuotteita pitää kehittää. Nyt hyvää tukkipuuta käytetään esimerkiksi sellun ja paperin raaka-aineena, vaikka siitä voitaisiin tehdä myös muita lisäarvoltaan suurempia tuotteita. Tässä puurakentaminen nousee varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Isomman mittakaavan puurakentamiseen onkin Suomessa viime vuosina alettu panostaa entistä enemmän ja meneillään on useita puukerrostalohankkeita, joissa kantavat rakenteet on tehty puusta.

Puurakentamisen teollistuminen laajassa mittakaavassa vastaisi myös useisiin rakentamisen haasteisiin. Rakennusten energiavaatimukset tiukkenevat koko ajan, minkä lisäksi korjaus- ja täydennysrakentaminen lisääntyy rakennuskannan ikääntymisen ja kasvavan kaupungistumisen seurauksena. Samalla rakentamisen tavat muuttuvat kun työmaalla tehtävästä rakentamisesta siirrytään tehtailla rakennettuihin komponentteihin, jotka vain kootaan työmaalla. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan Suomessa suurimmat mahdollisuudet ovat nimenomaan teollisen puurakentamisen kehittämisessä ja suurissa rakennuksissa, kuten kerrostaloissa. Kuntien ja yritysten yhteistyö on tässä merkittävässä asemassa. Korkean laadun ja suuren lisäarvon takaamiseksi rakentamiseen pitää yhdistää myös huippuarkkitehtuuri.

Itävallassa, Sveitsissä ja Saksassa puurakentaminen on paljon meitä edellä, minkä myös näillä seuduilla matkailleet huomaavat. Siellä puurakentamisesta on luotu teollista toimintaa: rakennus suunnitellaan ja valmistetaan tehtaalla, minkä jälkeen se asennetaan työmaalla. Toiminta perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin, minkä lisäksi rakennusten energiatehokkuutta on pystytty parantamaan. Monet tehtaat ovat toki käytännössä alle 10 hengen yrityksiä, mutta alalta löytyy myös yli 100 tekijän kansainvälistyneitä huippuja. Meiltä tällaiset yritykset puuttuvat.

Suomessa omakotitaloja on pitkään rakennettu puusta, mutta puurakentaminen ei tästä huolimatta ole teollistunut. Perinteisesti Suomessa on valittu halvin urakoitsija ja rakennuttaja. Puu on edullinen rakennusmateriaali kun puhutaan pientaloista, betoni vie voiton kerrostaloissa. Luonnollisesti tämä johtuu alhaisesta puuelementtituotannosta ja puurakentamisen teollistumisen asteesta. Teollisen puurakentamisen idea on siinä, että rakennus tehdään tehtaalla ja vain asennus hoidetaan työmaalla. Näin rakennusprosessiin liittyy vähemmän riskejä kun sääolojen vaikutus on minimoitu ja myös rakennusaikataulut pitävät paremmin. Kustannustehokkuus ja laatu siis nousevat.

Tutkimuksissa puu on myös liitetty parempaan sisäilmaan, unen laatuun ja alhaisempaan stressiin. Jokainen hirsimökissä nukkunut tietää tämän. Toisaalta puu on altis kosteusvaurioille ja se pitää suojata hyvin, mikä puhuu tehdastuotannon puolesta. Puurakennetekniikan rooli koulutuksessa on kuitenkin kovin pieni kun pääpaino on paikalla tapahtuvassa rakentamisessa. Onneksi Aalto-yliopisto ja ammattikorkeakoulut ovat lähteneet tähän mukaan. Tulevaisuuden osaamiseen panostaminen on keskeistä puurakentamisen kehittämisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta.

Onnistuessaan teollisesta puurakentamisesta voi tulla Suomelle myös merkittävä vientituote. Puurakentamisen lisääminen vastaa myös moniin globaaleihin trendeihin. Uusiutuvien luonnonvarojen kysyntä ja käyttö lisääntyvät ilmastonmuutoksen ja uusiutumattomien luonnonvarojen ehtymisen myötä. Parhaassa tapauksessa puurakentamisessa yhdistyvät monet tämän hetken trendit: energiatehokkuus, ympäristöystävällisyys ja innovatiivinen suunnittelu.

Julkaistu Iltalehden blogissa 4.5.2016