Viimeksi tehtyä

Pidin puheenvuoron täysistunnossa

Korostin puheenvuorossani reserviläistoiminnan ja ampumakoulutuksen tulevaisuuden turvaamisen merkitystä. Täysistunnossa päätimme lisätä eurooppalaista ammustuotantoa, koska valitettavasti tällä hetkellä kapasiteettimme ei riitä Ukrainan tukemiseksi.
Tuen ehdottomasti aloitetta, mutta samaan aikaan herää kysymys, miksi komissio valmistelee samanaikaisesti uutta lyijykieltoa.
Kiellon mennessä läpi sellaisenaan, tulisi rajoituksella olemaan suora vaikutus suomalaiseen reserviläistoimintaan ja ampumaharjoitteluun. Puhumattakaan vaikutuksista suomalaisiin kolmansien osapuolten ylläpitämiin ampumaratoihin, joilla esimerkiksi poliisi harjoittelee.
Olen vaikuttanut jo vuoden ajan komissiossa käsittelyssä olevaan rajoitukseen. Viestini niin komission kuin kemikaaliviraston edustajille on ollut selvä – hyvä ampumataito, jota pystytään pitämään yllä on elinehto eurooppalaiselle puolustukselle.