Viimeksi tehtyä

Petri Sarvamaa mukana EU:n budjettineuvotteluissa

Parlamentti hyväksyi 22.10.2014 budjettilinjauksensa, jossa se esittää neljän miljardin euron lisäystä vuoden 2015 maksumäärärahoihin. Tämä pysäyttäisi vuodesta 2010 saakka kasvaneen maksuvajeen 25 miljardiin euroon.

”Kasvanut ongelma johtuu siitä, että jäsenmaat ovat omissa budjettilinjauksissaan jo vuosien ajan päättäneet vuotuisen maksukaton liian paljon alhaisemmaksi kuin ne kustannukset, johon maat ovat sitoutuneet. Vaarana on, että EU ei pysty maksamaan sitoumuksiaan esimerkiksi eri ohjelmiin, jotka kohdistuvat tutkimukseen, aluekehitykseen, nuorisovaihtoon tai työllisyyden edistämiseen”, Sarvamaa selvittää.

”Tällä päätöslauselmalla parlamentti haastaa jäsenvaltiot ratkaisemaan maksukriisiä. Ensi vuoden budjetin lisäksi tähän tarvitaan tämän vuoden lisäbudjetti, jossa turvataan runsaan neljän miljardin euron lisärahoitus nyt päättymässä oleville EU-ohjelmille. Alijäämää on siis kurottava umpeen yli kahdeksan miljardin euron verran.”

Sarvamaa on mukana parlamentin ja neuvoston välisessä neuvotteluryhmässä, jonka tavoitteena on päästä yhteisymmärrykseen budjetista marraskuun puoliväliin mennessä. Näin parlamentti voisi äänestää vuoden 2015 talousarviosta marraskuun täysistunnossaan.