Ajankohtaista

Petri Sarvamaa metsäpäivillä: Päätökset Suomen metsien tulevaisuudesta tehdään nyt

5.2.2021

Euroopan parlamentin jäsen ja EU:n metsästrategian pääneuvottelija Petri Sarvamaa (kok.) on huolissaan suomalaisen metsätalouden tulevaisuudesta. Metsäpäivillä puhuneen Sarvamaan mukaan metsäalaan kohdistuu uhkia etenkin EU:n suunnasta.

”Metsät ovat EU:ssa tapetilla tällä hetkellä enemmän kuin koskaan. Komissiolta on tulossa merkittävä määrä uusia lakialoitteita, jotka vaikuttavat metsiin ja niiden käyttöön koko Euroopassa. Niiden vaikutukset tai riskit Suomen metsätaloudelle voivat olla hyvinkin merkittäviä”, Sarvamaa totesi.

Sarvamaan mukaan kiistanaiheita eri tahojen välillä on useita. Yhtäältä kiistellään, kuuluuko metsäpolitiikka jäsenmaiden omaan vai EU:n jaettuun toimivaltaan.

Lähitulevaisuuden suurimmat haasteet metsäalalle EU-tasolla tulevat koskemaan komission tekemiä tarkennuksia kestävästä rahoituksesta, sekä esimerkiksi ensi kesäkuussa komission taholta julkaistavia Lulucf:n ja uusiutuvan energian direktiivin päivityksiä.

”EU-keskustelua hallitsee usein myös vastakkainasettelu, jossa luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja metsien tuottavuus asetetaan vastakkain. Tässä näkemyksessä unohdetaan tasapaino, missä metsien ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon, ja keskitytään ainoastaan metsien suojelun näkökulmaan.

Suuri kiistakapula koskee Suomessakin paljon puhututtavaa aihetta eli metsien hiilinieluja. Keskusteluissa EU-tasolla unohdetaan, ettei EU:n metsämaiden hiilinieluja voida pistää kompensoimaan muiden sektoreiden fossiilisia päästöjä.

Siinä unohdetaan lähes täysin esimerkiksi puupohjaisten tuotteiden substituutiovaikutus fossiilisten raaka-aineiden korvaajina.

”EU-metsäkeskustelun ongelman ydin on se, että metsäalan ja biotalouden tuomia yhteiskunnallisia mahdollisuuksia ei nosteta tarpeeksi esiin. Esimerkiksi maaliskuussa julkaistussa komission teollisuusstrategiassa biotalouden rooli jää lähes olemattomaksi”, Sarvamaa sanoo.

EU:n Green Deal voidaan nähdä onnistuessaan ensisijaisesti mahdollisuutena Suomelle, mutta siinä on havaittavissa vaaran paikkoja.

Metsät, metsäala ja biotalous ovat ratkaisevassa asemassa pyrittäessä saavuttamaan Green Dealin tavoitteet, ja siten EU:n ilmasto-, energia- ja ympäristötavoitteet. Niiden saavuttaminen ei tule olemaan mahdollista ilman terveitä metsiä ja kestävää metsänhoitoa yhdessä elinkelpoisen teollisuuden kanssa.

Näin ollen suomalainen metsätalous on ratkaisijan ja mahdollistajan paikalla, ja EU:n politiikka voi tarjota suurta kysyntää sen tarjoamille tuotteille. Metsien ja puunkäytön tarjoamat ratkaisut tulisikin EU-tasolla todellisesti ymmärtää nyt ja tulevaisuudessa.

”Nyt on tosi kyseessä. Tulevana vuonna Euroopan komissio julkaisee useita Suomen metsiin vaikuttavia politiikkatoimia, ja siksi vaikuttamistyötä tarvitaan sankoin joukoin.”

Sarvamaan mukaan nyt on suomalaisen metsäosaamisen näytön ja toiminnan paikka. Siihen on suunnattava kaikki vaikuttamistyö Brysselin suuntaan ja nimenomaan komissioon.

”On kuultava juuri niitä, jotka elävät metsistä ja hallitsevat samanaikaisesti metsien monimuotoisuuden turvaamisen sekä niiden kestävän käytön. Onnistuessamme voimme kääntää tämän suureksi mahdollisuudeksi suomalaiselle metsätaloudelle ja kysynnäksi sen tarjoamille ratkaisuille”, Sarvamaa päättää.

Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa torstaina 4.2.2020.