Viimeksi tehtyä

Metsämeppi Sarvamaa kokosi metsäpolitiikan asiantuntijat laatimaan parempaa metsästrategiaa

Sarvamaa isännöi 21.1. parlamentissa metsäpolitiikan asiantuntijaseminaarin. Sarvamaa peräänkuulutti kestävää metsänhoitoa ja korosti metsien tärkeää taloudellista, sosiaalista että ekologista roolia yhteiskunnassa.

”Metsiä ei voi kohdella pelkkinä hiilinieluina tai suojelukohteina, vaan ne myös tuottavat taloudellista hyvää elinkeinon ja työpaikkojen muodossa sekä ovat tärkeitä virkistäytymispaikkoja. Liian usein julkisuudessa puhutaan vain metsien rappeutumisesta tai niiden pelkästään kaupallisesta hyödyntämisestä. Todellisuudessa metsänomistajat- ja hoitajat pyrkivät varmistamaan metsien kestävän kehityksen ja mahdollisimman suuren hyödyn niin ihmisille, luonnolle kuin ilmastollekin. Luotetaan tässäkin ihmisiin ja osaamiseemme.”