Viimeksi tehtyä

Sarvamaa isännöi Itämeren suojelua käsittelevän työpajan

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok, EPP) koolle kutsuma talousarvion valvontavaliokunnan työpaja järjestettiin Brysselissä 15.5.2018. Työpajan aiheena oli EU-rahojen käyttö Itämeren rehevöitymisen vastaisessa taistelussa. ”Itämeri on yksi maailman saastuneimpia meriä. Suurimpia haasteita on rehevöityminen, joka johtuu mereen päätyvistä ylimääräisistä ravintoaineista”, Sarvamaa toteaa.

Vuosina 2007–2013 EU käytti 14,5 miljardia euroa jätevesihankkeisiin ja vesien suojeluun Itämeren rannikkojäsenvaltioissa. Sarvamaan mukaan rehevöitymisen vastaisilla toimilla on ollut vain rajalliset vaikutukset Itämeren tilaan. Työpajan tarkoituksena oli kartoittaa, millaiset suojelutoimet tuottavat eniten tulosta ja kuinka Itämereen kohdistettua rahoitusta voitaisiin käyttää tehokkaammin.

Sarvamaan paikalle kutsumat asiantuntijat edustivat laajasti aiheeseen perehtyneitä tahoja. ”Työpajaa valmistellessamme halusimme tuoda yhteen laajan kattauksen näkökulmia Itämeren tilasta ja EU:n toimista alueella”, hän avaa. Euroopan komission ja Euroopan tilintarkastustuomiostuimen ohella  ohella edustettuina olivat jotkin Itämerellä toimivista EU:n ohjelmista sekä alan tutkijoilta. Suomessa tehtyä tutkimusta esitteli Suomen Ympäristökeskuksen tutkija Samuli Korpinen.

”Meidän on kuunneltava tarkasti tutkijoiden ja asiantuntijoiden näkemyksiä. Työpajan perusteella on selvää, että esimerkiksi maatalouspolitiikan osia ja jäsenmaiden toimintaa on seurattava tarkemmin”, Sarvamaa summaa.

Sarvamaa on perehtynyt EU:n toimiin Itämerellä aiemminkin. Heinäkuussa 2016 hän esitteli talousarvion valvontavaliokunnalle työasiakirjan Itämeren rehevöitymisen torjuntaa koskevasta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta.