Viimeksi tehtyä

Petostentorjuntavirasto kuriin − Sarvamaan kirjoittama päätöslauselmaesitys hyväksyttiin

Parlamentti äänesti 10. kesäkuuta 2015 Petri Sarvamaan kirjoittaman Euroopan petostentorjuntavirastoa (OLAF) koskevan päätöslauselmaesityksen puolesta äänin 448–197. Talousarvion valvontavaliokunnassa EPP-ryhmän koordinaattorina toimiva Sarvamaa oli myös yksi päätöslauselman alullepanijoista.

OLAFin toimintaa valvovan komitean vuosiraportti osoittaa viraston toiminnassa olevan merkittäviä puutteita. Raportissa muun muassa todetaan, että OLAF on pilkkonut isoja juttuja pienempiin osiin ja sulkenut niitä, jotta juttujen käsittelyaika saataisiin näyttämään lyhyemmältä tilastoissa. Tämän tilastojen vääristelyn takaa paljastuu, että juttujen keskimääräinen käsittelyaika onkin 27 kuukautta OLAFin väittämän runsaan 17 kuukauden sijasta.

Parlamentissa on jo pitkään kiinnitetty huomiota myös siihen, että OLAFin johto ei ole antanut valvontakomitealle riittäviä toimintamahdollisuuksia eikä ole toimittanut esimerkiksi sen pyytämiä aineistoja. Tilanne on täysin kestämätön ja on jo asettanut petoksentorjuntaviraston uskottavuuden ja luotettavuuden kyseenalaiseksi. Sarvamaan mukaan petostentorjuntaviraston tulisi näyttää esimerkkiä siitä kuinka toimitaan sääntöjen mukaan eikä vääristellä omia tilastojaan.

“Olen iloinen siitä, että parlamentti hyväksyi päätöslauselmaesityksen. Toivon, että sen myötä myös komissio ryhtyy toimiin OLAFin toiminnan tervehdyttämiseksi. On erittäin tärkeää, että parlamentti ottaa rohkeasti kantaa EU:n oman pesän selvittämiseen. Kyse on meidän rahoistamme, siitä miten niiden käyttöä tutkitaan ja valvotaan”, toteaa Sarvamaa.