Ajankohtaista

Parlamentti haluaa järkeä Euroopan lannoitetilanteeseen − Jotta ongelma ratkeaa, myös EU-tasolla on oltava perillä syy-seuraussuhteista

24.2.2023

On äärimmäisen tärkeää, että EU-tason päätöksenteossa ja keskustelussa pidetään vahvasti kiinni kokonaiskuvan seuraamisesta.

Euroopan parlamentti äänesti viime viikon täysistunnossa mietinnöstä, jossa otettiin kantaa EU:n lannoitetilanteeseen. Tällä kertaa parlamentti muodosti hämmästyttävän hyvän ja vahvan kannan lannoitteiden suhteen: komissiota kehotetaan muun muassa varmistamaan lannoitteiden toimitukset, ryhtymään toimiin lannoitteiden hintojen alentamiseksi sekä lisäämään EU:n strategista itsemääräämisoikeutta lannoitteiden suhteen.

Venäjän hyökkäys aiheutti myös lannoitteiden hintoihin ennennäkemättömän nousun, sillä esimerkiksi typpilannoitteiden hinnat olivat nousseet syyskuussa 2022 peräti 149 prosenttia. On myös muistettava, etteivät tuottajien olot olleet auvoisat ennen sotaakaan, sillä tuotantopanosten kustannusten nousu alkoi jo vuonna 2021.

Mietinnön neuvotteluita veti saksalainen EPP-ryhmän jäsen tiukalla otteella. Aivan liukuhihnalta saatikka ilmaiseksi tätä lopputulemaa neuvotteluille ei kuitenkaan saatu: EPP-ryhmä nosti aiheen täysistuntokeskusteluun jo lokakuussa 2022 herätelläkseen komissiota. Marraskuussa komissio sitten antoi aiheesta tiedonantonsa.

Parlamentin kanta eurooppalaiseen lannoitetilanteeseen onkin erinomainen osoitus siitä, että oikea-aikaisella ja vahvalla vaikuttamisella EU:ssa saadaan edelleen ulos myös järkeviä kannanottoja.

Ruokaturva on ollut vahvasti esillä EU:n agendalla Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Tämä on äärimmäisen hyvä asia, koska EU:lla on vain hyviä syitä tukea omavaraisuutta ruoantuotannon suhteen. Oli maailmantilanne mikä hyvänsä, ruokaa on meidän jokaisen kuitenkin syötävä.

On äärimmäisen tärkeää, että EU-tason päätöksenteossa ja keskustelussa pidetään vahvasti kiinni kokonaiskuvan seuraamisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että ongelman ratkaisemiseksi on oltava myös EU-tasolla perillä lannoitetilanteen syy-seuraussuhteista.

Tuotantotalouden suunnittelumahdollisuudet ovat vähissä, kun tuotantopanosten hinta heittelee arvaamattomasti. Tuottajien toimintaympäristön on ehdottomasti oltava riittävän ennakoitava.

Suomessa tilannetta on yritetty ratkaista muun muassa tällä viikolla hyväksytyllä määräaikaisella maatalouden sähkö- ja lannoitetuella. Kentältä kuulunut viesti on kuitenkin ollut melko selvä: jotkut tuottajat ovat aivan oikeutetusti huolissaan siitä, ettei tuella saada ratkaistua ongelmien juurisyytä eli lannoitteiden korkeita hintoja. Myös markkinoiden toimivuutta on siis seurattava.

Kolumni on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 24.2.2023