Ajankohtaista

Mistä näissä vaaleissa on kyse? Uusi Suomi

22.5.2014

Sunnuntaina valitaan Euroopan parlamentti uudelle viisivuotiskaudelle. Uuden parlamentin vastuulle jää Eurooppa, jonka toipuminen talouskriisistä on vasta orastavassa alussa.

Ukrainan kriisi on osaltaan vaikuttanut koko mantereen tilanteeseen ja asioiden tärkeysjärjestykseen. EU on ennen kaikkea rauhan unioni, mutta turvallisuuden säilymiseksi meidän on varauduttava. Asemamme pitää olla mahdollisimman vahva ja yhtenäinen. Energiapolitiikan osalta EU:n on löydettävä uusia ratkaisuja nopeasti.

Energiaomavaraisuutta on lisättävä voimakkaasti ja uusiutuvien raaka-aineiden, ennen kaikkea metsän, käyttöä on kasvatettava reilusti. Kansalliset voimavarat on saatava täysillä käyttöön tavoitteen toteutumiseksi. Parlamentin tehtävänä on mahdollistaa tämä luomalla järkevää, realiteetit tunnustavaa energiapolitiikkaa. Se taas vaatii edustajia, jotka ovat sitoutuneita talouskasvun tukemiseen.

Vahva parlamentti antaa isossa ryhmässä toimivalle mepille todellisen kanavan, jota kautta vaikuttaa. Näissä tapauksissa on oleellista, että neuvottelutehtäviä ovat hoitamassa aktiiviset, osaavat suomalaiset. Rakentavasti, kotimaan edusta huolehtien.

Omien valiokuntieni asioissa tämä näkyi. Maatalousvaliokunnassa päätimme yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta, jolloin huolehdin Suomen haastavien tuotanto-olosuhteiden huomioimisesta. Liikennevaliokunnassa varmistin kotimaisten kuljetusyrittäjien oikeuden jatkaa nykyisellä kalustolla rajat ylittävässä liikenteessä.

Osaava meppi lakia säätävässä valiokunnassa on suuri mahdollisuus. Samoin on vahva, vastuunsa tunteva ja yhteistyökykyinen parlamentti. Lopulta näissä vaaleissa on kyse juuri tällaisten mahdollisuuksien käyttämisestä.

Julkaistu Uuden Suomen Puheenvuorosssa 22.5.2014.