Viimeksi tehtyä

Laillisten aseiden käyttö ja saatavuus on turvattu jatkossakin

Euroopan parlamentin täysistunto äänesti paljon huolta herättäneestä asedirektiivistä Strasbourgissa tiistaina 14.3. Äänestyksessä oli parlamentin, jäsenmaiden ja komission välillä neuvoteltu kompromissi, jolla varmistetaan, että sisämarkkinat toimivat myös ampuma-aseiden kohdalla eivätkä turvallisuustoimet rasita kohtuuttomasti aseiden omistajia.

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan mukaan nyt parlamentin osalta hyväksytty direktiivi ei haittaa Suomea eikä suomalaisia aseharrastajia. ”Puoliautomaattiaseen ja ison lippaan yhdistelmään voi edelleen käyttää luvan kanssa esimerkiksi maanpuolustukseen ja ampuma-aseurheilussa.”

”Komission alkuperäinen ehdotus oli ongelmallinen koska se pyrki vastaamaan laittoman toiminnan synnyttämiin turvallisuusuhkiin, kuten terrorismiin, tiukentamalla laillisten aseiden saatavuutta. Kansalaisten huolia kuunneltiin ja esitystä muokattiin paljon sekä parlamentissa että komission, parlamentin ja jäsenmaiden välisissä neuvotteluissa”, Sarvamaa huomauttaa.

Sarvamaa jätti direktiiviin useita muutosehdotuksia, joiden tarkoituksena oli mahdollistaa poikkeukset muun muassa reserviläisten kohdalla.

”Toisin kuin erityisesti nettikeskustelupalstoilla ilmeisen tahallisesti väitettiin, en missään vaiheessa ajanut direktiiviin Suomen maanpuolustukselle tai aseharrastukselle haitallisia velvoitteita. Päinvastoin, toimin yhteistyössä Suomen EU-edustuston kanssa, jotta Suomi saisi direktiivin lopputuloksena toteuttaa kansallisesti järkevää ja tarpeellista aselainsäädäntöä”, Sarvamaa sanoo.

Täysistunto hyväksyi direktiivin äänin 491-178. Jäsenvaltiot vastaavat direktiivin lopullisesta täytäntöönpanosta kansallisella tasolla.