Ajankohtaista

Konsulttien käyttö Euroopan unionissa ei saa aiheuttaa riskejä

7.7.2022

Laadukas päätöksenteko perustuu tutkittuun tietoon. Yhteiskunnan moninaistuminen ja viime vuosien kriisit ovat osaltaan vaikuttaneet konsulttien ja muiden ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöön päätöksentekoprosesseissa.

On totta, että toisinaan tiettyjen työtehtävien ulkoistaminen on välttämätöntä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Kehityssuunta ei näin aina välttämättä ole huono, jos palkatulla ulkopuolisella avulla saadaan organisaatioon sellaista uutta tietoa, jota organisaatio ei itse pysty tuottamaan.

Päätöksentekijöiden täytyy kuitenkin varmistua siitä, että ulkopuolisella avulla on oikeasti kehittävä vaikutus ja että työn jälkeä pystytään varmasti seuraamaan. Tilanne ei saa olla se, että ulkopuolisen avun käyttämisestä syntyy enemmän riskejä ja haittaa kuin hyötyä.

Julkishallinnossa konsulttien käytössä on loppupeleissä kyse kuitenkin veronmaksajien rahojen asianmukaisesta käytöstä.

Kesäkuun lopussa julkaistu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus ”Ulkopuolisten konsulttien käytöstä Euroopan komissiossa” on talousarvion valvontavaliokunnan jäsenen silmissä pysäyttävää luettavaa.

Sen mukaan Euroopan komissio on käyttänyt konsultteja kuluneiden vuosien aikana mitä erinäisimmissä tehtävissä. Toiminnassa pyörii myös merkittäviä summia veronmaksajien varoja, sillä konsultointisopimusten arvo on vuosittain noin miljardi euroa. Sopimukset pitävät sisällään monenlaista konsultointi-, selvitys-, arviointi- ja tutkimustoimintaa.

Erityiskertomuksessa huolestuttavinta on se, että Euroopan komissio ei voi toimintatapansa avulla varmistaa kaikilta osin, että se saa parhaan vastineen rahalleen ja että sen taloudelliset edut suojataan.

Talonpoikaisjärjellä ajateltuna kaikessa toiminnassa tulisi olla varmistus siitä, että käytetylle rahalle saadaan aidosti vastinetta – erityisesti tilanteessa, jossa kyse on yhteisistä varoista.

Komission tuleekin välittömästi lisätä avoimuutta esimerkiksi raportoimalla tarkemmin konsulttipalveluidensa käytöstä. Myös muihin selvityksessä mainittuihin ongelmiin, kuten mahdollisiin eturistiriitoihin, tulee tehdä korjausliikkeitä viipymättä.

PETRI SARVAMAA (KOK)

Europarlamentaarikko

EPP-ryhmän puheenjohtajana talousarvion valvontavaliokunnassa

Kolumni julkaistu Turun Sanomissa 7.7.2022.