Viimeksi tehtyä

Keskustelu uuden budjettikomissaari Günther Oettingerin kanssa

Budjettivaliokunta, talousarvion valvontavaliokunta ja oikeudellisten asioiden valiokunta keskustelivat yhteiskokouksessa maanantaina 9.1. saksalaisen komissaari Günther Oettingerin kanssa EU:n budjetista.

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa kysyi Oettingeriltä, miten hän aikoo käytännössä viedä eteenpäin tuloskeskeistä budjetointia. Sarvamaa oli tyytyväinen Oettingerin vastaukseen tavoitteiden asettamisen tärkeydestä.

Seuraavaksi kolmen valiokunnan koordinaattorit lähettävät arvionsa Oettingeristä Euroopan parlamentin ja poliittisten ryhmien puheenjohtajille, jotka keskustelevat nimityksestä torstaina 12.1. Sarvamaa on budjettivaliokunnan varapuheenjohtaja ja talousarvion valvontavaliokunnassa EPP-ryhmän koordinaattori.

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ehdotti Oettingerin uudeksi vastuualueeksi EU:n budjettia ja henkilöstöä. Samaan salkkuun kuuluu myös komission varapuheenjohtajan tehtävä. Salkkua aikaisemmin hoitanut bulgarialainen Kristalina Georgieva siirtyi Maailmanpankkiin 1.1.