Viimeksi tehtyä

Suomenmaa: ”Joku tolkku sentään näissäkin touhuissa” – kokoomusmeppi Sarvamaa tyytyväinen komission pyörtäessä päätöksensä metsästyskiellosta suojelualueilla

Kokoomuksen europarlamentaarikko ja EU-parlamentin maatalousvaliokunnan jäsen Petri Sarvamaa on tyytyväinen komission esitykseen, joka poistaisi suunnitellun metsästyskiellon suojelualueilla.

– Joku tolkku sentään on näissäkin touhuissa. Komission alkuperäisen esityksen mukaan metsästys kiellettäisiin kokonaan suomalaisilla luonnonsuojelualueilla. Tämä olisi ollut järjetöntä, sillä metsästäjillä on olennainen rooli suojelualueiden ylläpidon, mutta myös biodiversiteetin puutteiden korjaamisessa, sanoo Sarvamaa.

Komission pitkän aikavälin tavoitteena on suojella tiukasti kymmenen prosenttia unionin pinta-alasta luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

– Tolkun ihmisten viesti on selkeästi kuultu komissiossa, kun se päätti korjata alkuperäisiä suunnitelmiaan. Eihän EU:n tehtävä ole missään tapauksessa sortua pilkunviilaukseen, jossa määriteltäisiin hyvin yksityiskohtaisesti, mitä harrastus- ja elinkeinotoimintaa jäsenmaassa on suotavaa harjoittaa, Sarvamaa muistuttaa.

– Suojelutavoitteet ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen ovat tietenkin tärkeitä asioita, ja tässä suhteessa Suomen noin 300 000 metsästäjää on avainasemassa tavoitteiden saavuttamisessa. Esimerkiksi monet uhanalaiset lintulajit saavat pesiä käytännössä rauhassa suomalaisten metsästäjien ansiosta, meppi toteaa.

Sarvamaan mukaan metsästystä on pyritty rajoittamaan säännönmukaisesti jo pitkään niin kansallisesti kuin EU:n toimesta, ja jossain kohtaa metsästäjien mitta alkaa tulla täyteen.

– Lyijyhaulien kieltäminen kosteikkoalueilla aiheutti paljon närää metsästäjien keskuudessa, joten päätös metsästyskiellon perumisesta tulee oikeaan aikaan. Metsästäjät tekevät paljon arvokasta vapaaehtoistyötä, kuten riistalaskentoja ja viranomaisille annettavaa suurriista-apua. Tälle on myös päättäjien syytä osoittaa arvostuksensa, hän päättää.

Uutinen julkaistu Suomenmaassa 8.12.2021