Viimeksi tehtyä

”Huono uutinen Puolalle ja Unkarille”

EU-lausunto puoltaa rahoituksen epäämistä oikeusvaltioperiaatetta rikkovilta jäsenmailta.

Kokoomuksen europarlamentaarikko ja oikeusvaltiomekanismin pääneuvottelija Petri Sarvamaa on tyytyväinen EU:n tuomioistuimen julkisasiamiehen lausuntoon. Sen mukaan EU:n budjettivaroihin kytketty oikeusvaltiomekanismi on EU:n lainsäädännön mukainen.

– Puola ja Unkari veivät neuvottelemamme oikeusvaltiomekanismin EU:n tuomioistuimeen yrityksenään vielä kaataa sen. Tämä EU:n tuomioistuimen julkisasiamiehen antama lausunto ennakoi lähes aina tuomioistuimen lopullista päätöstä, mitä odotetaan tammikuussa, Petri Sarvamaa toteaa tiedotteessaan.

Oikeusvaltiomekanismilla voidaan lopettaa EU:n budjetista tuleva rahoitus maille, jotka eivät nouda oikeusvaltioperiaatetta. Puolaa ja Unkaria on arvosteltu vähemmistöjen sortamisesta, sananvapauden rajoittamisesta ja tuomioistuinten politisoitumisesta.

– Jos ja kun tuomioistuin varmistaa neuvottelemani oikeusvaltioasetuksen laillisuuden, poistuu viimeinenkin este käynnistää asetuksen mukaiset toimet niitä jäsenvaltioita kohtaan, joiden katsotaan heikentävän oikeusvaltioperiaatetta maassaan.

 Sarvamaa kehottaa ”öykkärivaltioita jo nyt ryhtymään konkreettisiin toimenpiteisiin oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseksi”.

– On selvää, että EU:n tuomioistuimen tuleva päätös tekee lopun Puolan ja Unkarin autoritaaristen hallitusten rimpuilusta tämän asetuksen kanssa. Nyt on todellakin korkea aika käynnistää asetuksen edellyttämä menettely ja vaatia jäsenmailta virallista selvitystä sekä tarvittavia jatkotoimia.

Julkaistu Verkkouutisissa 2.12.