Viimeksi tehtyä

Sarvamaa edistää EU:n ulkorajojen tehokkaampaa valvontaa

Budjettivaliokunta hyväksyi torstaina 9.11. vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen tietojärjestelmien hallinnoinnista vastaavan viraston eu-LISA:n tehtävien lisäämistä käsittelevän lausunnon. Petri Sarvamaa (kok., EPP) toimi parlamentin suurimman poliittisen ryhmän pääneuvottelijana.

Eu-LISA:n päätehtävä on hallinnoida yhteisiä viisumi- ja Schengen tietojärjestelmiä sekä sormenjälkien vertailua helpottavaa Eurodac- järjestelmää. Sarvamaa teki budjettivaliokunnan lausuntoon 10 muutosehdotusta, joiden avulla varmistetaan olennaisten tilastojen jakaminen niitä tarvitsevien EU-instituutioiden ja virastojen välillä, vahvistetaan tuloskeskeistä budjetointia ja vähennetään päällekkäisyyksiä.

Sarvamaa on budjettivaliokunnan varapuheenjohtaja ja EPP:n pääneuvottelija EU-virastoja koskevissa budjettivaliokunnan lausunnoissa.