Viimeksi tehtyä

Euroopan parlamentilla oltava kunnolliset työkalut valvoa EU:n varojen käyttöä

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa esitteli maanantaina 5.9. lausunnon Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdollisista kehityskuluista ja mukautuksista.

Sarvamaan lausunto keskittyy kahteen EU:n budjetin valvontaan liittyvään ongelmaan. Ensinnäkin nykyisiä vastuuvapausmenettelyn tavoitteita pitää selkeyttää ja laiminlyönneistä olisi aiheuduttava tuntuvia seurauksia. Julkisten varojen käytön läpinäkyvyys ja valvonta ovat tärkeitä demokraattisia periaatteita, joista mikään EU:n toimielin ei saa poiketa.

Toiseksi parlamentin ja neuvoston pitäisi olla tasa-arvoisia Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseniä nimitettäessä. Tilintarkastustuomioistuimella on ratkaiseva rooli EU:n budjetin paremman ja järkevämmän käytön varmistamisessa. Nyt parlamentin rooli on neuvoa-antava ja neuvosto tekee lopullisen nimittämispäätöksen.

Sarvamaa on EPP-ryhmän koordinaattori talousarvion valvontavaliokunnassa, jossa lausunto esiteltiin. Päävastuu mietinnöstä on Euroopan parlamentin perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalla. Mietintö käsittelee Lissabonin sopimuksen päivittämistä ja puutteiden korjaamista.