Ajankohtaista

Euroopan investointikuilu vaatii rohkeita päätöksiä, Uusi Suomi

22.4.2015

Parlamentin budjettivaliokunta ja talousvaliokunta päättivät yhteisistunnossaan 20.4. parlamentin suuntaviivoista strategisten investointien rahastolle (EFSI). Tämän ns. Junckerin suunnitelman kunnianhimoisena tavoitteena on perustaa Euroopan investointipankin alaisuuteen uusi rahasto, joka houkuttelisi ainakin 315 miljardin euron verran riskirahoitusta eurooppalaisille hankkeille. Käytännössä rahaston perustamisesta komission puolella on vastuussa varapuheenjohtaja Jyrki Katainen.

Ajoin budjettivaliokunnassa linjaa, jossa perustettavan rahaston eli EFSI:n päätöksenteko jätettäisiin kokonaan sijoitusammattilaisille ja jäsenvaltioiden vaikutus rahoituspäätöksiin olisi minimoitu. Samoin kannatin komission esitystä siitä, miten EU:n budjetista osoitettaisiin 8 miljardia euroa varoja rahaston takuiksi. Uskon, että aidosti parhaimmat ja kilpailukykyisimmät hankkeet saisivat lopulta huomattavasti enemmän rahoitusta markkinoilta, jos pystyisimme vakuuttavasti osoittamaan halumme pitää politiikka erossa rahoituspäätöksistä.

Parlamentissa voitti kuitenkin varovainen linja. Parlamentti lähtee nyt neuvottelemaan jäsenvaltioiden ja komission kanssa sellaisella mandaatilla, että EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmiin sekä liikenne- ja infrastruktuurihankkeisiin osoitetuista varoista ei saisi käyttää komission esittämää määrää EFSI-rahaston takuiksi.

Jos kansainväliset rahoittajat eivät saa selvää ja vahvaa signaalia EU:n poliittisilta päätöksentekijöiltä, pelkään etteivät he myöskään lähde rahoittamaan eurooppalaisia hankkeita merkittävästi aiempaa innokkaammin. Onnistuminen olisi kriittisen tärkeää tässä ikääntymisen ja kilpailukyvyttömyyden suossa, johon olemme nyt hitaasti, mutta varmasti vajoamassa. Maanosaammehan on vaivannut suhteellinen investointihaluttomuus jo 6-7 vuotta, aina kansainvälisestä finanssikriisistä lähtien.

Toivon Euroopalle – siis kaikissa hankkeissa tietysti samalla Suomelle – parasta mahdollista tulosta. Tällä kertaa näkemykseni ei vaan osunut aivan yksiin parlamentin enemmistön kanssa. Rahastosta pyritään saamaan lopullinen päätös kesäkuun täysistunnossa, ja sen pitäisi olla toiminnassa jo syyskuussa.

Julkaistu Uuden Suomen Puheenvuorossa 22.4.2015