Viimeksi tehtyä

EU:n hallintotapaa halutaan kehittää

EPP-ryhmä järjesti 1. heinäkuuta 2015 parlamentissa kuulemisen EU:n hyvästä hallintotavasta. Tällä hetkellä EU:lla ei ole yhtä yhtenäistä, kaikkia instituutioita ja virastoja ohjaavaa hyvän hallinnon lakia. Kuulemisen tarkoituksena oli selvittää, mitä yhtenäiseen lainsäädäntöön tulisi sisällyttää. Kuulemisen puheenjohtajina toimivat EPP-mepit Inge Grässle ja Petri Sarvamaa.

Hallintotapaa halutaan kehittää varsinkin, kun kyse on EU:n toimielinten ja virastojen välisistä suhteista talouden toimijoihin ja kansalaisiin. “Kansalaisilla ja yrityksillä tulisi olla oikeus saada tietoa niitä koskettavista päätöksistä, oikeus tulla kuulluksi päätöksiä valmisteltaessa sekä virheiden sattuessa oikeus saada virhe korjatuksi”, totesi Petri Sarvamaa loppupuheenvuorossaan.

Kuulemisessa keskusteltiin myös sääntelystä hyvän hallinnon osana ja siitä, kuinka EU ottaa huomioon esimerkiksi talouden toimijat sääntelyä luodessaan. Puutteellisesti suunniteltu sääntely voi johtaa huomattaviin vaikeuksiin taloudellisessa toiminnassa. “Meillä pitää olla rohkeutta myös muuttaa lainsäädäntöä silloin, kun se ei toimi tarkoitetulla tavalla”, painotti Sarvamaa.