Viimeksi tehtyä

Budjettivaliokunta antoi tukensa Sarvamaan ajamalle EU:n arktisen informaatiokeskuksen rahoitukselle

Parlamentin budjettivaliokunta on 28.9.2015 hyväksynyt Petri Sarvamaan yhdessä muiden kokoomusmeppien kanssa EU:n vuoden 2016 budjettiin tekemän muutosesityksen, jolla pyritään turvaamaan pysyvä rahoitus EU:n arktiselle informaatiokeskukselle.

”Päätös oman budjettilinjan avaamisesta arktiselle informaatiokeskukselle on erittäin tärkeä linjavalinta, jolla turvataan keskuksen perustaminen Rovaniemelle ja sen pitkäjänteinen rahoitus. Suomalaismepit ovat tehneet parlamentissa jo pitkään erinomaista yhteistyötä arktisen informaatiokeskuksen perustamiseksi Rovaniemelle ja olen erityisen iloinen oman EPP-ryhmäni ja sosiaalidemokraattien aloitteelle antamasta tuesta. Tämän jälkeen on tehtävä yhteistyötä sen puolesta, että keskus saisi myös jäsenmaiden tuen neuvostossa”, toteaa budjettivaliokunnan varapuheenjohtaja Petri Sarvamaa.

Suomi on arktisessa strategiassaan esittänyt arktisen Informaatiokeskuksen sijoituspaikaksi Lapin yliopiston yhteydessä Rovaniemellä toimivaa Arktista keskusta. Se on ainoa EU:n arktisilla alueilla sijaitseva monitieteinen arktinen tutkimus- ja tiedontuottajainstituutio. EU:n arktinen informaatiokeskus toteutettaisiin verkostona, jossa on mukana eurooppalaisia arktista tutkimusta ja viestintää harjoittavia laitoksia, yhteensä 19 partneria kymmenestä eri maasta.