Ajankohtaista

Energiaa metsästä, Maaseudun Tulevaisuus

4.4.2014

Metsä on suomalaiselle pyhä. Jo tätä kirjoittaessa täytyi tietoisesti välttää käyttämästä kaikkia metsä-aiheisia sanontoja mitä suomenkielestä löytyy. Siinä missä metsätalouden merkitys paperi- ja selluteollisuudelle on itsestäänselvyys, tulee sen rooli etenkin energiantuottajana vain kasvamaan.

Metsä on myös noteerattu Euroopan tasolla. Euroopan komissiolta tuli viime vuonna esitys uudesta Euroopan metsästrategiasta jossa pyritään vastaamaan metsien ja metsäalan uusiin haasteisiin. Strategia on ikään kuin sateenvarjona Euroopan metsäpolitiikassa ja antaa puitteet kansalliselle metsäpolitiikalle.

Strategiassa on paljon hyvää. Se lähtee siitä, että ”metsät ovat erityisesti maaseutualueilla tärkeä voimavara elämänlaadun parantamiseksi ja työpaikkojen luomiseksi.” Tätä lausetta on helppo asettua tukemaan, sillä metsä todella on kaikkea tätä ja vielä paljon muuta.

Metsä on suomalaiselle taloudellisesti, historiallisesti, kulttuurisesti ja henkisesti korvaamaton ympäristö. Suomessa sitä on eurooppalaisittain ajatellen vielä poikkeuksellisen paljon, hyvin kasvatettuna ja kestävästi hoidettuna.

Tulevaisuus on uusiutuvissa luonnonvaroissa ja metsä on tässä tärkeässä roolissa. Metsästä saatavalla biomassalla on suuri energiapotentiaali Suomessa, varsinkin kun olemme luvanneet vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Laaja, monipuolinen sekoitus energianlähteitä on paras tapa turvata energiansaanti tulevaisuudessa myös kriisien keskellä. Hakkuujätteen ja turpeen saaminen tehokkaasti energiakäyttöön ovat keskeisiä tekijöitä uuden energiasuunnittelun toteuttamisessa.

Mutta kyllä EU:n metsäajatuksissa riittää Suomelle savottaakin. Suurin huoli komission esityksessä liittyy hierarkiaan, jota puunkäytölle esitetään. Se määrittelisi, mihin puuta voi käyttää ja missä järjestyksessä. Komissiolle puun energiakäyttö on hierarkian pahnanpohjimmaisena. Tämä on meidän näkökulmasta raskas, hyödytön ja hallinnollisesti mahdoton tapa hallinnoida puuainesta. Meidän pitää keskittyä turvaamaan energiansaanti, ei määritellä kenelle ja mihin tarkoitukseen metsänomistaja saa puunsa myydä.

Tarvitsemme kokonaisnäkemystä metsätalouteen. Metsään kannattaa panostaa ja metsätaloutta kannustaa. Metsästä saatava energia on korvaamaton voimavara Suomelle ja koko Euroopalle.
Jo nyt on nähtävissä kuinka tärkeää omavarainen energiantuotanto on. Metsäpolitiikka nivoutuu myös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan energiariippuvuuden suhteen. Olisikin tärkeää, että Euroopassa suosittaisiin myös metsistä saatavaa uusiutuvaa energiaa, jotta olisimme tulevaisuudessa mahdollisimman vähän tuontienergiasta riippuvaisia.

Komission esittämä metsästrategia on ehdotus Euroopan metsäpolitiikan suunnasta. Strategia tulee uuden parlamentin käsiteltäväksi vaalien jälkeen ja silloin on parlamentin tehtävä valvoa, että metsää käsitellään kokonaisvaltaisesti ja maalaisjärjellä. Olen jo kutsunut parlamentin pääneuvottelijaksi metsästrategiaan valitun itävaltalaisen Elisabeth Köstingerin ensi syksyksi Suomeen tutustumaan moderniin suomalaiseen metsänhoitoon, jossa puun energia otetaan kestävällä tavalla hyötykäyttöön.

Köstinger lupasi tulla. Toivottavasti olemme molemmat vielä syksyllä parlamentissa.

Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 4.4.2014.