Ajankohtaista

Eläinten pahoinvoinnin edistäjä, Uusi Suomi

20.12.2012

Miten voin realistisesti edistää eläinten hyvinvointia? Onko minusta yhtäkkiä tullut eläinten pahoinvoinnin edistäjä. Mitä tapahtui?

Toimin Euroopan parlamentissa kuluneen vuoden mittaan melko paljon eläinten kuljetusta käsittelevän ns. oma-aloitemietinnön parissa. Mietinnön nimi oli ”Eläinten suojelu kuljetusten aikana”.

Maatalousvaliokunnassa aktiivisesti vaikuttavana meppinä kirjoitin mietintöön muutosesityksiä, jotka sitten lopulta päätyivät valiokuntamankelin, valiokuntaäänestyksen ja lopulta täysistuntoäänestyksen kaatoyritysten jälkeen lopulliseen mietintöön. Mietintö velvoittaa komissiota antamaan sen pohjalta uuden lakiesityksen viimeistään vuonna 2014.

Ajamieni tekstien keskeiset sisällöt ovat nämä:

Komission pitää ryhtyä määrittelemään, mitä tarkoitetaan ”paikallisella teurastamolla”. Tällä tähdätään siihen, että jatkossa eläimiä teurastettaisiin enemmän niiden kasvupaikan lähellä ja kuljetettaisiin näin huomattavasti vähemmän. Tämä olisi mielestäni kaikkein tehokkainta teuraseläinten suojelemista, mitä tulee kuljetusten aiheuttamiin ongelmiin eläinten hyvinoinnille. Koska tällä tiellä mahdollisimman monia eläimiä ei kuljetettaisi enää tuntia enempää.

Toinen keskeinen asia, johon vaikutin, oli kuljetusten kahdeksan tunnin aikarajan lieventäminen tietyissä poikkeusolosuhteissa, jotka käytännössä koskevat erityisesti juuri Suomea. Sain lopulliseen tekstiin läpi tässä yhteydessä maininnan ”harvasta tieverkosta ja pitkistä etäisyyksistä”. Näin joissakin tapauksissa eläimiä voitaisiin kuljettaa jopa yhdeksän tuntia.

Varsinkin tästä jälkimmäisestä syystä minulta on kysytty mm. YLE:n ohjelmassa, ”miltä tuntuu entisestä Animalia-palkinnon saajasta, kun possut saavat jatkossa kärsiä entistä enemmän?”

http://yle.fi/radio1/asia/brysselin_kone/brysselin_kone_strasbourgissa_38807.html

Varsinkin vihreiden poliittisessa leirissä tämä käy mainiosti lyömäaseena. Heidän linjansa näissä, kuten monissa muissakin kysymyksissä, on ihailtavan idealistinen: jos et aja eläinkuljetusten tiukkaa aikarajaa kaikkiin EU-maihin samalla tavalla, olet eläinten pahoinvoinnin edistäjä.

Todellisuus, jota poliittisin päätöksin pyritään ohjaamaan haluttuihin suuntiin, on tietenkin erilainen. Se on paljon monisyisempi.

Politiikassa, ja varsinkin 27 valtion yhteisessä politiikassa, voidaan edetä vain pienin askelin. Eläinten kohtelu kuljetuksissa on Suomessa keskimäärin paljon paremmalla tasolla kuin esimerkiksi unionin uusimmissa, itäisen keski-Euroopan jäsenmaissa. Tai läpi manner-Euroopan tehtävissä kuljetuksissa.

Tässä tapauksessa pyrin vaikuttamaan eläinten suojeluun eurooppalaisissa kuljetuksissa. En halua, että Suomi joutuu maksamaan näissä ns. mallioppilaskysymyksissä jatkuvasti suhteetonta hintaa yhteisessä eurooppalaisessa sääntelyssä. Oli sitten kyseessä rikkidirektiivi, biomassan käytön ympäristökriteerit, hiilirikkaan maan kyntökielto tai eläinten kuljetus.

Jos vaikutan niin, että parlamentissa menee läpi mieluummin maltillinen mietintö eläinten suojelusta kuin ei mietintöä ollenkaan, olenko edistänyt eläinten pahoinvointia?

Vastaa sinä.

Julkaistu Uudessa Suomessa 20.12.2012.