Viimeksi tehtyä

Sarvamaan ehdotukset tulosperusteisen budjetoinnin vahvistamisesta läpi

Euroopan parlamentin budjettivaliokunta ja talousarvion valvontavaliokunta äänestivät tiistaina 30.5. kannastaan komission ehdottamaan EU:n varainhoitosääntöjen uudistukseen. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa toimi mietinnössä EPP:n pääneuvottelijana talousarvion valvontavaliokunnan puolesta.

Uudistuksen tarkoitus on ohjata EU-varojen käyttöä kohti tulosperusteisuutta ja mitata projektien konkreettisisia saavutuksista ja vaikutusta. Sarvamaa tuki omilla muutosehdotuksillaan tätä suuntausta. Lisäksi hän ajoi esitykseen mukaan ajatuksen tarkastusten riskiperusteisuudesta ja varainkäytönvalvonnan keskittämisestä sinne, missä ongelmia on havaittu.

Sarvamaan ehdotukset hyväksyttiin suurella enemmistöllä osaksi budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan kantaa. Mietintö sinetöidään vielä parlamentin täysistunnossa kesäkuussa, minkä jälkeen aloitetaan kolmikantaneuvottelut parlamentin, komission ja neuvoston välillä.

Petri Sarvamaa on budjettivaliokunnan varapuheenjohtaja ja parlamentin suurimman poliittisen ryhmän EPP:n koordinaattori talousarvion valvontavaliokunnassa.