Viimeksi tehtyä

Sarvamaa tuki hallituksen kantaa pakolaisten uudelleensijoittamiseen Euroopan parlamentin budjettivaliokunnassa

Budjettivaliokunta äänesti maanantaina 24.4. unionin uudelleensijoittamiskehystä koskevasta lausunnosta.  Budjettivaliokunnan varapuheenjohtaja Petri Sarvamaa toimi lausunnossa EPP:n pääneuvottelijana. Tarkoituksena on vahvistaa EU:n kautta tehtävää pakolaisten uudelleensijoittamista, mikä on tärkeä osa yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän uudistamista.

Sarvamaa esitti lausuntoon useita Suomen kantoja tukevia muutosehdotuksia, joilla hän halusi varmistaa kehykseen osallistumisen vapaaehtoisuuden, jatkaa myös kansallisten uudelleensijoittamisohjelmien rahoitusta ja vahvistaa YK:n pakolaisjärjestön roolia uudelleensijoittamisprosessissa.

Lausunto hyväksyttiin budjettivaliokunnassa äänin 25-4. Seuraavaksi asiaa käsittelee kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta, joka vastaa parlamentin kannanmuodostuksesta. Sarvamaa on valiokunnan varajäsen.