Ajankohtaista

Sarvamaa: Suomen metsiä vedetään taas kuin pässiä narusta

22.4.2021

 

Tiedote 22.04.2021.

Sarvamaa: Suomen metsiä vedetään taas kuin pässiä narusta

Euroopan komissio julkaisi eilen kestävän rahoituksen ilmastokriteerit, joiden tarkoituksena on luoda vertailupohjaa sijoituksille ja tukea Euroopan vihreää kasvustrategiaa. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok.) mukaan komission työ on pettymys Suomen metsätaloudelle eikä tunnusta lainkaan suomalaisten ponnistuksia ilmastotyössä.

”Taas on sorvattu paperi, joka perustuu vihreään ideologiaan ja tiettyjen komission päättäjien henkilökohtaisten ambitioiden ruokkimiseen. On ihan järjetöntä, että juuri niitä metsätalouden keinoja sakotetaan, joiden avulla Suomi tavoittelee kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita kuin lähes koko muu EU”, Sarvamaa toteaa.

Sarvamaan mukaan koko asetelma on Suomen metsäsektorin kannalta pöyristyttävä. ”Esitys on todella monimutkainen ja vaikeasti ymmärrettävä. On myös täysin auki, mitkä ovat käytännön vaikutukset metsänomistajille. Samat tavoitteet olisi ollut mahdollista saavuttaa yksinkertaisemmin ja ottaen huomioon juuri niiden ihmisten tarpeet, jotka metsiämme hoitavat ja käyttävät. Puupohjaisten tuotteiden merkitys fossiilisten raaka-aineiden ja tuotteiden korvaajina jää kehyksessä myös täysin huomiotta”, Sarvamaa jatkaa.

Kauhuskenaariossa suomalainen metsätalous jäisi kestävien taloudellisten luokittelujen ulkopuolelle, mikä toisi todellisia haasteita biokiertotalouden jatkokehittämiselle. Myös investointien kannalta tilanne olisi erittäin haasteellinen.

”Ääriajattelu kukoistaa EU-tason metsäkysymyksissä todella rajusti. Eikä ainoastaan niiden tyypillisten puolueiden sisällä, vaan poliittisen värispektrin useissa eri sävyissä. Erityisesti osa komission viherpoliittisesti orientoituneesta johtoportaasta kulkee laput silmillä metsäasioissa. Kuvitellaan, että vain suojelemalla kaikki Euroopan metsät pelastetaan maailma”, Sarvamaa lohkaisee.

Euroopan komissio joutui vetämään ensimmäisen versionsa taksonomiakriteereistä pois loppuvuonna valtavan kommenttimäärän myötä. Myös iso osa jäsenmaista oli puolustamassa kestävää metsätaloutta Suomi ja Ruotsi etunenässä komissiota vastaan. Sarvamaan mukaan eilen julkaistu paperi on hienoinen askel parempaan suuntaan joulukuun versioon verrattuna, mutta ideaalitilanteesta ollaan edelleen todella kaukana. ”Ilman Suomen ja Ruotsin armotonta vaikuttamista ja painostusta lopputulos olisi ollut vieläkin kamalampi”, Sarvamaa sanoo.

”Huolestuttavien kehityskulkujen lisäksi suuri huoleni koskee myös demokratian tilaa. Miten komissio voi määritellä näin yksityiskohtaisia ehdotuksia koskien jäsenmaiden toimivaltaan kuuluvaa metsäpolitiikkaa, ottamatta Euroopan parlamenttia ja jäsenmaiden neuvostoa täysivaltaisesti huomioon? Tämä ei voi jäädä tähän, vaan esitys on torpattava uudelleen”, Sarvamaa päättää.

 

Ajankohtaista

Petri Sarvamaa: Sudet ovat nousseet yleiseurooppalaiseksi kysymykseksi

19.4.2021

Keskustelu susista käy jälleen kuumana ja sitä hallitsevat vahvat ääripäät. Ratkaisukeskeisyys jää tällöin helposti puristuksiin. Totuus kuitenkin on, että tällä hetkellä susitilanne on kaikkea muuta kuin hallinnassa.

Susipolitiikan suunnittelun tulee rakentua kahdelle tukipilarille. Ensinnäkin ihmisillä on oikeus turvalliseen elinympäristöön sekä omaisuuden suojaan. Susi kun on peto, joka pystyy aiheuttamaan kotitalouksille ja ihmisille tuntuvaa vahinkoa. Suomessa ei tulisi joutua pelkäämään, voiko lastaan päästää valvomatta omalle kotipihalleen. Susien suojelu on kuitenkin selvästi kirjoitettu lakiimme ja sitä on muidenkin lakien tapaan oikeusvaltion hengessä kunnioitettava.

Polarisaatio eli poliittinen vastakkainasettelu myrkyttää ratkaisuja hakevan keskustelun. Tarvitsemme selkeitä toimenpiteitä, mutta aivan ensiksi tulehtunut keskustelutilanne on rauhoitettava. Tilaa susitilanteen rehelliselle arvioinnille jää vain vähän. Tämän jälkeen on tarkasteltava sitä, millaisessa tasapainossa suojelujärjestelmä ja susien kaatoluvat ovat.

Olen sitä mieltä, että tasapainoa näiden kahden välillä ei ole, koska lupajärjestelmää murennetaan järjestelmällisesti.

Suomi on sitoutunut niin kansallisin kuin kansainvälisinkin laein suojelemaan suurpetoja. Euroopan komission osalta Suomen päätöksentekoon vaikuttaa luontodirektiivi, joka on sisällytetty Suomen metsästyslakiin ja -asetukseen. Susi on tiukasti suojeltu eläin ja suojelulle on olemassa selkeät, laissa määritellyt perusteet. Toisin kuin Suomessa ehkä luullaan, Euroopan unioni ei kuitenkaan suhtaudu kokonaan kielteisesti susien kannanhoidolliseen metsästykseen.

Sudet ovat nousseet EU:n agendalle kohisten viime vuosina, sillä susikannat ovat olleet kasvussa myös Länsi-Euroopassa lähes sukupuuttoon kuolemisen jälkeen. Tämä on luonut uutta kiilaa maanviljelijöiden ja ympäristönsuojelijoiden väliin. Suomen susikannan arvellaan olevan noin 216−246 yksilöä.  Esimerkiksi Espanjan susikannaksi arvioidaan puolestaan tällä hetkellä jopa 3000 yksilöä, Italian 2000, Ranskan noin 600. Myös Saksassa susimäärät kasvavat, ja laumoja on jo reilusti yli 100. Sudet ovat nousseet siis yleiseurooppalaiseksi kysymykseksi, ja viljelijät laajalta alueelta vaativat poliitikoilta toimia tilanteen hallitsemiseksi. Erityisesti lammaspaimenet Euroopassa ovat kärsineet viime vuosina susipopulaation kasvusta. Susikannan kasvun suunta voi Suomessa olla sama, kuin Euroopan verrokkimaissa.

Suojeluperusteisiin onkin säädetty selkeät poikkeukset esimerkiksi silloin, kun sudet uhkaavat kansalaisten turvallisuutta tai muuta tyydyttävää ratkaisua ei löydy. Tällä hetkellä susia siis voidaan metsästää Suomen riistakeskuksen vahinko- ja turvallisuusperusteisilla poikkeusluvilla. Ruotsissa poikkeuslupia myönnetään rutiinilla. Suomessa poikkeuslupajärjestelmä ei kuitenkaan toimi, niin kuin sen pitäisi.

Julkisuudessa vaiettu ongelman ydin on siinä, että tiettyjen yksityisten luonnonsuojelutoimijoiden aluejärjestöt valittavat luvista järjestelmällisesti. Tämä johtaa herkästi lupien jäädyttämiseen. Kaatolupien järjestelmällinen estäminen valitusoikeutta käyttämällä johtaa tilanteisiin, joissa suden aiheuttamaan vaaraan ei voida reagoida tarpeeksi nopeasti. Tämän lisäksi luvan perumista vaativat järjestöt sijaitsevat ja vaikuttavat tosiasiallisesti aivan muualla, kuin siellä, missä ongelma on.

Tällaista valitusoikeuden keinotekoista hyödyntämistä on arvioitava kriittisesti. Poikkeuslupajärjestelmä ei pysty täyttämään tavoitteitaan tarkoitetulla tavalla, jos susia ei voida kaataa silloin, kun sille on aito tarve. Tämä mahdollisuus on annettava niille ihmisille, joiden elämään petoeläinten läheisyys eniten vaikuttaa. Ei siis tosiasiassa eteläsuomalaisille luonnonsuojelutoimijoille, jotka vain näennäisesti operoivat susialueella.

Suomi on oikeusvaltio. Oikeusvaltion perustan kannalta tärkeintä on se, että ihmiset uskovat järjestelmään. Demokratiaa koetellaan nyt muutenkin joka suunnasta. On tärkeää, että ihmisten luottamus yhteisiä sääntöjä kohtaan säilyy. Tämä edellyttää sitä, että kaikki pelaavat samoilla korteilla ja menettelyn reiluus varmistetaan.

Meistä harva haluaa susien salametsästyksen yleistymistä, mutta ei myöskään susikannan holtitonta lisääntymistä vaarantaen ihmisten omaisuuden ja heikentäen turvallisuuden tunnetta. Siksi huomio tulee kiinnittää erityisesti siihen, miten susien aiheuttamiin uhkiin liittyvät mekanismit oikeasti toimivat ja miten niitä parannetaan. Poikkeuslupajärjestelmän päivittäminen vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita olisi hyvä alku.

Julkaistu Verkkouutisissa 12.4.2021

Ajankohtaista

Euroopan unioni on Suomelle turvallisuusunioni

16.4.2021

Euroopan unioni on Suomelle turvallisuusunioni. Jäsenyyden on aidosti tuotettava lisäarvoa Suomen puolustukselle mm. kansainvälisten harjoitusten ja ulkopoliittisen selkänojan muodossa. Jäsenyyshanke käynnistettiin reilu 25 vuotta sitten ennen kaikkea turvallisuussyistä. EU on kuitenkin ajautumassa muun muassa suurvaltojen kilpavarustelun ja kasvavan populismin myötä merkittävään tienhaaraan. EU:n tuleekin lisätä strategista autonomiaansa, ja unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tarvitaan vaikuttava kasvojenkohotus.

Vuosi 2021 tullaan muistamaan EU:ssa perinteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan henkiin heräämisen vuotena. Suurvaltojen kohdalla voidaan puhua varautumisen ja omavaraisuuden kasvattamisesta.

Palaamista vanhaan, eli maailman tilaan ennen Trumpin hallintoa tai koronavirusta, ei kuitenkaan ole näköpiirissä. Esimerkiksi koko maailmaa jo puolentoista vuoden ajan horjuttanut koronavirusepidemia on pakottanut jokaisen EU:n jäsenvaltion ja unionin itsessään tarkastelemaan niin puolustuksellista, logistista kuin henkistä kestävyyskykyään. Samalla unionin perusarvot, kuten liikkumisen vapaus, ovat joutuneet ensimmäistä kertaa kovaan testiin.

Yhdysvaltojen tapahtumat ovat puolestaan näyttäneet, miten siirtymä poliittisesti ennustamattomaan tilaan voi tapahtua hyvinkin nopeasti. Huomionarvoista on, että edelleen EU ja Yhdysvallat tekevät tiivistä yhteistyötä erityisesti turvallisuusyhteistyön saralla.  Yhdysvallat onkin Euroopalle turvallisuuden kannalta elintärkeä kumppani.  Suomen kohdalla oman uskottavan puolustuksen jatkuva ylläpitäminen ja kansainvälisessä yhteistyössä tiiviisti mukana oleminen ovat puolustuksemme kulmakiviä. Joe Bidenin valinta Yhdysvaltain presidentiksi tarjoaa meille kultaisen hetken transatlanttisten suhteiden vahvistamiselle. On kuitenkin pohdittava, kuinka korkealla vanhan maailman eli Euroopan turvallisuus loppupeleissä on presidentti Bidenin työlistalla, Kiinan jatkuvasti kiriessä Yhdysvaltojen sotilaallista ja taloudellista mahtia kiinni. Tosiasia on, että EU:n on myös itse syvennettävä yhteistyötään Yhdysvaltojen kanssa turvallisuuden ja puolustuksen alalla.

Eurooppalaisten henkisen kestävyyden ja EU:n yhteenkuuluvuuden rajat tullaan mittaamaan kuluvan vuoden aikana niin kansainvälisellä kuin unionin tasolla. Suomen kannalta kehityssuunta on selvä: tarvitsemme ulkopoliittisesti vahvaa Euroopan unionia, sillä se tarjoaa meille turvaa yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa. Samalla on huomioitava, että muutos ei rajoitu enää pelkästään fyysiseen maailmaan. Tietoverkkojen ja digitaalisuuden merkitys tulee ymmärtää entistä kattavammin osaksi ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Samalla meidän tulee ennen kaikkea ylläpitää ja kehittää omaa laajaan ja hyvin koulutettuun reserviläisarmeijaan perustuvaa puolustustamme. Tässä muun muassa Hornetien korvaaminen täysimääräisenä HX-hankkeen muodossa ja kotimaisin resurssein Raumalla rakennettu Laivue-2020 -hanke merellisen suorituskyvyn takaamiseksi ovat avainasemassa.

Suurvaltojen aika

Käsillä olevaa aikaa voidaan perustellusti kutsua turvallisuus- ja suurvaltapolitiikan ajaksi. Alati kiristyvät maailman johtavien suurvaltojen väliset suhteet tulevat jättämään omat heijastinvaikutuksensa myös eurooppalaisille ulko- ja turvallisuuspolitiikan pelikentille.

Yhdysvalloissa on havahduttu siihen, että maan asema maailman johtavana talous- ja sotilasmahtina on aidosti uhattuna ensimmäistä kertaa sitten toisen maailmansodan. Trumpin hallinnon aikainen päätös etääntyä kansainvälisestä yhteisöstä jätti Kiinalle valtavan ison pelitilan, jonka se on pyrkinyt täyttämään keinoja kaihtamatta. Kiinan harjoittama politiikka ja ajoittainen sapelinkalistelu näkyy muun muassa Taiwanin ja Hongkongin kohdalla.

Kiinan julkilausuttuna suunnitelmana on olla maailman johtava valtio vuoteen 2049 mennessä. Vuosilukukin on itsessään symbolinen. Kiinan kansantasavalta täyttää tuolloin 100 vuotta. Kiinan vaikutusvallan kasvu ei voi olla vaikuttamatta oman unionimme turvallisuuspolitiikkaan.

EU:n tulee kehittää omaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaansa, jossa se on kuluneen puolentoista vuoden ajan ollut verrattain ponneton ja aikaansaamaton. Elämämme aika on osoittanut, että unioni hakee paikkaansa erityisesti Kiinan ja Yhdysvaltojen välissä, puhumattakaan unionin suhteesta Venäjään. Esimerkiksi Kiinan valtava Silkkitie-hanke ajaa EU:ta geopoliittisesti ja taloudellisesti yhä vaikeampaan tilaan.

Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku. Kiina on myös enenevässä määrin pyrkinyt muuttamaan sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää sisältäpäin. Meidän onkin länsimaissa tunnustettava, että meille tärkeät ja puolustamisen arvoiset oikeudet, kuten sananvapaus, demokratia ja itsemääräämisoikeus, ovat maailman mittapuulla vähemmistön arvoja. Kiina, Venäjä ja islamilainen maailma eivät valitettavasti jaa samoja arvoja. Meidän tuleekin muistaa ulkopolitiikassamme, että puolustamamme elintärkeät arvot eivät välttämättä ole perusarvoja kansainvälisissä yhteyksissä.

Vahvaa eurooppalaista turvallisuuspolitiikkaa

Eurooppalaisen turvallisuus- ja puolustusyhteistyön kehittäminen on erittäin kannatettava kehityssuunta, mutta ollaksemme realistisia täytyy muistaa, että Euroopan turvallisuus perustuu edelleen hyvin vahvasti Natoon. Unionilla on toki työkalupakissaan Lissabonin sopimus, joka velvoittaa jäsenmaita antamaan tukea toisilleen aseellisen hyökkäyksen tapahtuessa. Vaikka kirjaus on tärkeä, sen painoarvo on, pelotevaikutuksineen lähinnä teoreettinen.

EU tarvitseekin turvallisuuspoliittisen kasvojenkohotuksen. Esimerkiksi Lissabonin sopimuksen uskottavuus kasvaisi, jos sen mukaista toimintaa lähdettäisiin harjoittelemaan laajemmassa yhteistyössä jäsenvaltioiden kesken. Suomelle kansainvälisessä harjoitustoiminnassa on samalla kyse oman osaamisemme ja puolustuksellisen vahvuutemme näyttämisestä. Onnistuneen ja vaikuttavan harjoitustoiminnan avulla muodostetaan käsitystä Suomesta ja puolustusvoimista.

Viitteitä orastavasta Euroopan laajuisesta puolustuksellisesta syventymisestä on ajoittain näköpiirissä. Liki kaksi vuotta kestäneet EU:n monivuotisen rahoituskehyksen neuvottelut saatiin päätökseen viime vuoden heinäkuussa. Lopulliseen rahoituskehykseen vuosille 2021–2027 saatiin mukaan uusi eurooppalaisen puolustuksen kannalta tärkeä instrumentti, Euroopan puolustusrahasto (EDF). Rahastolla voidaan erityisesti auttaa suomalaisen puolustusteollisuuden kehittämistä.

Kyse on osaltaan historiallisesta kirjauksesta. Ensimmäistä kertaa EU:n budjettia käytetään yhteiseen puolustukseen, mutta painopiste on loppupeleissä puolustusteollisuuden, tutkimuksen ja innovaatioiden tukemisessa. Suomen pienenä jäsenvaltiona kannattaa kuitenkin olla aina mukana kehittämässä omia järjestelmiään kansainvälisissä yhteyksissä. Tätä kautta saamme tuotua takaisin omaan puolustukseemme ja puolustusteollisuuteemme parhaat toimintatavat ja pystymme samalla kehittämään omalla osaamisellamme unionin alueen puolustusta

Puolustusrahasto on hyvä alku, mutta pelkästään rahaston tai EU:n turvatakuiden tuomaan, lähinnä teoreettiseen turvaan, ei tule tuudittautua liiaksi. EU:n on reagoitava äkillisesti muuttuviin kansainvälisiin tilanteisiin entistä nopeammin. Siksi kannatankin EU:n turvallisuusneuvoston perustamista. Turvallisuusneuvoston avulla unioni voisi reagoida huomattavasti nopeammin alati muuttuviin uhkakuviin ja oman turvallisuusympäristömme muutoksiin, puhumattakaan mahdollisesta pelotevaikutuksesta. Eurooppa näyttäisi neuvoston myötä aidosti vahvalta, yhtenäiseltä ja uskottavalta turvallisuuspoliittiselta toimijalta.

Liika energiariippuvuus halvaannuttaa

Venäjän merkityksestä ei voida olla puhumatta kun kyseessä on EU:n turvallisuus- ja ulkopolitiikan suunta. Ehdottihan Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov helmikuussa, että Venäjä voi tarvittaessa katkaista suhteensa unioniin. Loppupeleissä kyseessä saattoi olla vain perivenäläinen retorinen keino painostaa EU:ta.

Suhteessaan Venäjään EU:n on oltava tällä hetkellä ehdottoman tiukka, kova ja yhdenmukainen päätöksissään. Toimintatapaa ei tule kuitenkaan mieltää vihamielisyydeksi. Kyse on samalla oman selkärankamme ja potentiaalimme näyttämisestä. Osoittihan ulkoministeri Pekka Haavisto helmikuisella vierailullaan Pietariin, että Venäjää kohtaan voi olla diplomaattisesti erittäinkin kova ja asioista voidaan puhua niiden oikeilla nimillä.

Esimerkiksi oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin myrkyttäminen osoitti, minkälainen naapuri Venäjä on demokraattisista oikeuksista puhuttaessa. Kyseessä ei myöskään ollut ensimmäinen kerta, kun Venäjä on näyttänyt pystyvänsä toimimaan omien rajojensa ulkopuolella. Voiman näyttäminen voidaan ajoittaa jo Viron Pronssisoturi-patsas -kiistaan vuonna 2007. Kiistassa huomionarvoista on, miten vaikuttaminen ja valheiden levittäminen tapahtui jo tuolloin verkossa ja fyysisen maailman tavoittamattomissa. Venäjä osoitti puolestaan kykynsä toimia perinteisen sotilaallisesti rajojensa ulkopuolellaGeorgian sodassa vuonna 2008. Navalnyin myrkyttämisen myötä on viimeistään selvää, ettei Venäjä kaihda voimakeinojen käyttämistä edes omia kansalaisiaan kohtaan.

Itse kannatan vakaasti uusia ja tiukempia Venäjä-pakotteita EU:n toimesta. EU:lla on nyt käytössään uudenlaisia pakotevälineitä, jotka eivät osu talouteen, vaan jäädyttävät varoja ja asettavat yksityishenkilöitä matkustuskieltoon. Näitä keinoja tulisi nyt hyödyntää.

Unionin tulee samalla vähentää omaa energiariippuvuuttaan Venäjästä. Olen itse painottanut miten EU:n pitäisi perua Venäjältä Saksaan rakenteilla oleva, loppusuoralla oleva Nord Stream -kaasuputki. Yksipuolinen energiariippuvuus Venäjästä halvaannuttaa niin koko EU:n kuin Suomen kaltaisen pienehkön maan riippumatonta päätöksentekoa. Tämä vaikeuttaa muun muassa jämäkän yhteisen ulkopolitiikan tekemistä.

Teknologia osana ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa

Kyberhyökkäyksiä ja kyberrikollisuutta esiintyy maailmassamme valitettavasti yhä enemmän. On tärkeä huomata, että kyse on ihmisen itse luomasta maailmasta. Kyseessä ei ole irrallinen saareke esimerkiksi turvallisuuspolitiikan saralla. Suomessakin olemme saaneet kyberhyökkäyksistä osamme. Esimerkiksi viime syksynä tietoon tullut kyberhyökkäys eduskuntaa kohtaan osoitti meille miten valtiolliset toimijat voivat ajautua kyberhyökkäyksen kohteiksi. Samana vuonna tapahtunut psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto osoitti samalla, että yksityinen toimija on yhtä altis laajamittaiselle kyberhyökkäykselle.

Teknologia onkin muodostunut enenevässä määrin elintärkeäksi osaksi jokaisen eurooppalaisen yhteiskunnan arkipäiväistä toimivuutta. Esimerkiksi kriittisistä aloista, kuten liikenne-, energia-, terveydenhuolto- ja rahoitusalasta on tullut pääasiallisessa toiminnassaan yhä riippuvaisempia digiteknologioista. Digitaalinen maailma avaa useita ovia ja mahdollistaa innovatiivisia ratkaisuja esimerkiksi tuotekehittelyn ja terveydenhuollon saralla. Kolikon kääntöpuoli kuitenkin on, että avaamme samalla ovet kyberuhille. Mikäli emme onnistu suojaamaan itseämme, teemme järjestelmistämme ja yhteiskunnastamme haavoittuvaisen.

Parhaillaan Brysselissä on valmisteilla peräti kaksi erillistä lainsäädäntöhanketta, joiden tarkoitus on torjua mainittuja uhkia. Valmisteilla on päivitetty direktiivi verkko- ja tietojärjestelmien suojan parantamiseksi ja uusi direktiivi kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvystä. Euroopan komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) esittelivät edellisten toimien lisäksi vuoden 2020 lopussa EU:n uuden kyberturvallisuusstrategian.

Suomen tie

Juurisyy siihen miksi keskustelu esimerkiksi EU:n yhteisestä puolustuksesta on Suomessa paljon voimakkaampaa kuin muualla unionin alueella johtuu erityisesti siitä, että Suomi ei valitettavasti ole Naton jäsen. Uskottava suomalainen reserviläisarmeijaan nojaava puolustus yhdistettynä vaikuttavaan sotilaalliseen pelotevaikutukseen toimisi aidosti rauhan takeena. Nato-jäsenyyden hakeminen ei ole vielä liian myöhäistä. Alati muuttuvassa turvallisuuspoliittisessa ympäristössä valmistelu jäsenyyden hakemiseksi tuleekin aloittaa mahdollisimman pian.

Suomen kaltaisen pienen jäsenvaltion kannalta EU-maiden yhteistyö sotilaallisten resurssien, asehankintojen ja tutkimusmenojen saralla on elintärkeää. Yhteistyön avulla saamme parhaat toimintamallit kumppanimailtamme osaksi suomalaista puolustusta.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa Suomen on aina sopeuduttava ja reagoitava turvallisuusympäristössä tapahtuviin muutoksiin nopeasti, vaikka unioni ei siihen itse pystyisi. Viime vuosina mainitut nopeat muutokset Suomen ja unionin lähialueilla ovat näkyneet erityisen selvästi Krimin laittomassa haltuunotossa, kiihtyneessä Venäjän käymässä kybersodassa sekä Valko-Venäjän ahdistelussa.

Eurooppalainen ulottuvuus ja tätä myötä saamamme ulko- ja turvallisuuspoliittinen kumppanuus on olennainen osa Suomalaista identiteettiä. Suomi tarvitsee vahvaa Euroopan unionia puolustuksensa tueksi. Emme kuitenkaan saa unohtaa oman kansallisen puolustuksemme merkitystä ja sen kehittämistä.

Julkaistu Sotilasaikakauslehdessä 02/2021:
https://www.upseeriliitto.fi/sotilasaikakauslehti/2_2021/euroopan_unioni_on_suomelle_turvallisuusunioni

Ajankohtaista

Petri Sarvamaa: Kokoomuslaiset, keskittykää olennaiseen

EU-parlamentaarikko rakastaa venäläisiä mutta kritisoi maan politiikkaa. Kokoomusta hän kehottaa mieltämään EU:n osaksi geopolitiikkaa.

Jos historia olisi mennyt toisin, Petri Sarvamaan (kok./EPP) sukunimi voisi olla Saharoff. Hänen isänsä pakeni pienenä poikana Venäjän vallankumousta, eikä tämä koskaan kokonaan unohtanut kaaoksen tuottamaa traumaa. Sarvamaa on arvostellut nyky-Venäjää kovin sanoin, mutta hän korostaa, että se kohdistuu hallintoon. Ryssävihaa en lietso, Sarvamaa sanoo.

Venäjä-suhde jakaa mielipiteitä Suomessa, ja niin tekee myös EU-suhde.

Jakolinjat ylipäänsä ovat syventyneet, eikä perinteinen tapa tehdä politiikkaa enää vetoa kansalaisiin. Liikehdintä on saanut alkunsa Yhdysvalloista, josta monet aatteet ovat levinneet Eurooppaan. Sarvamaa seurasi pitkään Yhdysvaltoja toimittajana – muun muassa CNN:n avustajana – ja viime aikoina EU-parlamentaarikkona.

Miltä näyttää Yhdysvaltain republikaanipuolueen tilanne?

– Onhan se uskomatonta, että pitkät perinteet omaava puolue löytää itsensä tilanteesta, jossa avainhenkilöt miettivät, lähtevätkö he kävelemään omasta puolueesta. Yhden miehen operaatiolla puolue on kaapattu. Tilanne on etäisesti sukua sille, miten halla-aholaiset kaappasivat perussuomalaiset, ja siniset ajautuivat marginaaliin ja katosivat puoluekentältä.

Aina pitää kysyä, mitä me oikeasti haluamme. Haluammeko auttaa ja voimistaa polarisaatiota? Minulle se ei käy.

Olen seurannut Yhdysvaltoja 1980-luvulta saakka. Republikaaneihin tuli kärjistyneempi siipi teekutsuliikkeen myötä. Sen jälkeen on tullut iso muutos häkellyttävän nopeasti. Sinne lappaa ovesta sisään, aikamoista porukkaa. Donald Trump on keulahahmo. Jos hän voittaa taistelun siitä, kuka johtaa republikaaneja, siitä aukeaa melkoinen pandoran boksi.

Aikaisemmin republikaanit oli kokoomuksen ”sielun veljien” puolue, mutta siitä on tullut äärioikeistolainen puolue. En koe sitä omakseni.

Ovatko EU:ssa Unkari ja Puola osa samaa ilmiötä?

– Yhtäläisyysmerkkejä ei pidä vetää, mutta on niissä yhtymäkohtia retoriikassa ja vastustajan maalaamisessa. Ja autoritaarisessa tavassa määrittää, miksi me olemme oikeassa. Luodaan kuva vastustajasta ”saatanana”. Sillä saadaan isommat kansanjoukot liikkeelle kuin perinteisellä politiikan tekemisellä.

Suomessa persujen nousua hidastaa toisaalta se, että meillä on ollut pirstaleinen kenttä, toisaalta se että ihmisillä on vankka koulutus ja lukutaito. Täällä osataan lukea laajempia kokonaisuuksia ja mediaa.

Eikö poliitikolle ole houkuttelevaa, että saa kansanjoukot innostumaan?

– Terve populismi on osa politiikkaa. Minullakin on populistisia elementtejä mukana. Kyse on siitä, missä määrin annat sen viedä koko juttua. Ei vaadita ruudinkeksijää, kunhan sopivasti koventaa viestiä ja yksinkertaistaa. Mutta populistit eivät pohdi tekojensa seurauksia.

EU:n elvytyspaketti jakaa kokoomusta. Miten puolueen pitäisi suhtautua siihen?

– Elvytyspaketin kanssa täytyy pitää pää kylmänä ja sydän lämpimänä. Helpottaisiko kipuilua, jos ottaisi kokonaisvaltaisen tarkastelun. On kiistatonta, että Suomi maksaa enemmän kuin siitä saa. On houkutus ottaa tämä johtavaksi argumentiksi, mutta meillä on jo puolue, joka on tämän politiikan isä ja äiti, siis perussuomalaiset. Lisäksi on kristilliset ja Liike nyt. Elvytyspaketti ei ole hyvä diili, jos lasketaan vain miljardit, mutta se on hirvittävän paljon isompi asia kuin nettomaksuosuus. Hallitus on typerästi puolustanut elvytyspakettia talouspoliittisin perustein. Se on väärä argumentti, se keskustelu hävitään.

Kokoomuksen pitää ajatella EU:n merkitystä Suomen geopolitiikalle ja kauppapolitiikalle. Tärkeämpi asia on olla mukana kuin ilmoittaa, että tätä emme enää ota.

Näyttääkö siltä, että kokoomuksessa on EU-vastaista liikehdintää?

– Tällä hetkellä, helmikuussa 2021, me emme ole vielä siinä tilanteessa, että olisi kokoomuksen sisällä EU-vastaista porukkaa. Mutta olen huolissani, että tästä aukeaa portti siihen että seuraava vääjäämätön askel on, että olemme argumentoineet itsemme samaan asentoon kuin perussuomalaiset.

Paljonko EU-suhteessamme pitää ajatella Venäjää?

– Venäjä täytyy pitää kirkkaasti mielessä. En tietenkään väitä, että yksikään EU-paketin arvostelija toimisi niin siksi, että he haluaisivat ajaa samoja tavoitteita kuin Kreml. Mutta tosiasia on, että he tulevat ajaneeksi niitä.

Isäsi Boris Saharoff pakeni vallankumousta Pietarista Suomeen. Millainen kuva sinulla on niistä ajoista?

– Ne olivat traumaattisia aikoja. Bolshevikkien nousu oli äärimmäisen epädemokraattista, siinä vaiennettiin ison joukon ääni. Jos keskiluokka ei löytänyt kuulaa kallostaan, he eivät kuitenkaan voineet jäädä. Suomessa olivat valkoiset ja punaiset vastakkain, ja huonosti suomea puhuva isäni sai tuta polarisaation. Valkoisten lapset suhtautuivat häneen ryssänä ja vetivät häntä turpaan. Isä ei todellakaan ollut punainen! Hän oli myöhemmin suojeluskuntalainen, vanhanaikaisessa mielessä isänmaallinen.

Emme puhuneet kotona venäjää. Osa hänen traumaansa oli, ettei hän halunnut sitä kaunista ja rikasta kieltä ikinä puhua. Mutta kun hän otti muutaman konjakin hän lauloi bassollaan venäjäksi.

Tunsitko nuorena vetoa vasemmistolaisuuteen?

– Kasvoin työläis-keskiluokkaisessa perheessä. Mitään en saanut valmiina, ei ostettu asuntoja eikä autoja. Kun vuonna 1979 kun pääsin ensimmäisen äänestämään, äänestin Pertti Salolaista. Kaikki ne vuodet kun olin toimittaja, minua haukuttiin kommunistiksi, mutta kyllä minä kokoomusta äänestin. Perhetausta oli konservatiivinen ”koti, uskonto, isänmaa” -henkinen. Äitini oli eteläpohjalainen ja hänen isosiskonsa oli ollut lottana rintamalla.

Toimittajan työn ulkopuolella en viettänyt aikaa työn ulkopuolella toimittajien kanssa. En lähtenyt vuoron jälkeen kaljalle vaan kotiin hoitamaan lapsia. Olin mielestäni hyvin epäpoliittinen. Kansainvälisestä politiikasta olin toki ollut kiinnostunut pienestä pitäen.

Miten teillä suhtauduttiin 1970-luvun poliittiseen liikehdintään?

– Isä meni pois tolaltaan siitä, mitä tietyt toimittajat puhuivat Yleisradiossa. Ajattelin, että hän ampuu yli. Vasta myöhemmin olen sijoittanut asioita paikalleen.

Tärkeää on sanoa, että vaikka suhtaudun kriittisesti nyky-Venäjän autoritaariseen vallanpitoon ja politiikkaan, en lietso ryssävihaa. Rakastan venäläisiä ja venäläistä kulttuuria. Mutta miten valta otetaan ja miten se pidetään, siihen kohdistuu kritiikkini.

Mikä selittää, että olet noussut yhdeksi vaikutusvaltaisimmista mepeistä?

– Ensin tulee voimakas halu ja motiivi, sitten tulevat keinot. Tärkeintä on, että ajaa itsensä tilanteiden ja ihmisjoukkojen keskelle. Pitää olla kyky argumentoida ja puhua riittävästi kieliä, etenkin englantia. Kolmanneksi pitää olla kyky esiintyä vakuuttavasti ja saada ihmiset ajattelmaan että olen samaa mieltä kuin tuo.

Olen käyttänyt hyväkseni kirjeenvaihtajan kokemustaustaa. Kun tapasin kaverin Latviasta, kerroin kuinka olin 1994 Vapauden aukiolla, jossa Latvian pääministeri esitteli ”Williams Jeffersons Clintonsin”. Näin voi sitouttaa ihmisiä itseesi.

Sirpa Pietikäisen ansiosta minusta tuli aikanaan budjettivaliokunnan varapuheenjohtaja. Tietoinen valinta oli ryhtyä maa- ja metsätalousmepiksi. Näin, että viljelijäväestöä kiusataan, ja kun perin Ville Itälältä varapaikan maatalousvaliokunnassa, aloin puhua suomalaisen viljelijän puolesta.

EU-rahoituksen ehdoksi on asetettu oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen. Kuinka vaikea tehtävä se oli?

– Ilman muuta se oli suuri työ, koska asetus puuttuu jäsenvaltion sisäisiin asioihin, siihen, miten hallitus toimii maansa rajojen sisäpuolella. Tilanteen piti mennä tarpeeksi pahaksi, että komissiosta tuli esitys, jota pidettiin aiemmin mahdottomana. EU-parlamentin lisäksi tarvittiin poliittisesti vahva puheenjohtajavaltio Saksa, joka vei sen neuvoston puolella maaliin.

Julkaistu Verkkouutisissa 2.4.2021
https://www.verkkouutiset.fi/petri-sarvamaa-kokoomuslaiset-keskittykaa-olennaiseen/#b7f25a6a

”Se, että Suomi ei ole kyennyt hakemaan Nato-jäsenyyttä, on iso tahra Suomen asemassa osana kansainvälistä arvoyhteisöä.”

Ajankohtaista

Sarvamaa EU:n parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan varapuheenjohtajaksi

15.4.2021

Euroopan parlamentin jäsen Petri Sarvamaa (kok.) on valittu Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan (CONT) varapuheenjohtajaksi. Talousarvion valvontavaliokunta toimii EU-varoja valvovana budjettiauktoriteettina, ja seuraa niin EU:n monivuotisen rahoituskehyksen, erillisten ohjelmien kuin jatkossa myös EU:n elvytyspaketin varojen oikeaa ja tehokasta käyttöä.

”Valiokunnan varapuheenjohtajana pystyn vaikuttamaan laajemmin EU:n varainkäytön oikeellisuuteen ja tehokkuuteen. Kansalaiset odottavat EU:lta yhä enemmän, ja monesti varainkäyttöä kohtaan ollaan myös kriittisempiä kuin valtion budjettia kohtaan. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää valvoa, että veronmaksajien varoja käytetään EU:ssa tehokkaasti ja niille tarkoitetulla tavalla”, Sarvamaa sanoo.

Valiokunnan mandaatti on viime aikoina laajentunut, sillä myös oikeusvaltioon ja EU:n budjettiin liittyviä rikkomuksia tarkastellaan nykyään talousarvion valvontavaliokunnan alla. Lisäksi valiokunta tulee seuraamaan tiiviisti tulevan EU:n elpymispaketin toteuttamista ja varojen käyttöä.

”Elpymispaketin miljardit on käytettävä aidosti talouskasvua ja koronaelpymistä edistäviin hankkeisiin. Rahalla ei saa tilkitä hallitusohjelmien aukkoja tai täyttää aiempia vaalilupauksia. Kyse on myös viime kädessä veronmaksajien varoista, ja ilman valvontaa moraalikadon uhka on ilmeinen. Tuhlausta ja löperöä varainkäyttöä ei voida sallia”, Sarvamaa päättää.

Sarvamaa on jäsenenä lisäksi parlamentin maatalousvaliokunnassa (AGRI) sekä budjettivaliokunnassa (BUDG).

Lisätietoja:
Poliittinen avustaja Tuomas Tikkanen: tuomas.tikkanen(ät)ep.europa.eu, +358 40 523 5768