Ajankohtaista

Pähkähullu lyijyhaulikielto

23.11.2020

Euroopan komissio on antanut ehdotuksen kiellosta, joka rajoittaa lyijyhaulien käyttöä kosteikoilla merkittävästi. Häviäjinä ovat erityisesti metsästäjät ja ampumaharrastajat. Ehdotus sisältää lukuisia ongelmakohtia ja se on palautettava komission valmisteluun. Ennen kun pureudutaan esityksen keskeisimpiin ongelmakohtiin, haluan korostaa, että suhtaudun vakavasti lyijyyn myrkyllisenä aineena, eikä minulla ole mitään vesilintujen suojelua vastaan – päinvastoin!

Käänteinen syyttömyysolettama

Suomeksi sanottuna kyse on siitä, että jokainen, joka kuljettaa lyijyhaulipatruunoita kosteikoilla tai edes sen läheisyydessä, on velvollinen todistamaan syyttömyytensä. Tämä myös silloin, vaikkei tarkoituksena edes ollut käyttää lyijyhaulipatruunoita kielletyllä alueella. Asetelma on hullunkurinen ja se sotii sekä EU:n perusperiaatteita että yleisiä lainsäädännöllisiä periaatteita vastaan. Niiden mukaan henkilöä on pidettävänä syyttömänä, kunnes syyllisyys on todistettu.

Liian laaja määritelmä kosteikolle

Lyijyhaulikielto olisi voimassa kosteikoilla, jotka sisältyvät niin kutsuttuun Ramsarin-määritelmään. Sen mukaan kosteikoiksi luetellaan kaikki väliaikaisesti veden peittämät alueet koosta riippumatta ja jopa turvealueet. Niinpä Suomen kaltaisessa maassa kosteikot peittäisivät jopa 75 prosenttia maapinta-alasta. Ehdotus on käyttökelvoton metsästäjille ja kieltoa valvoville viranomaisille, koska Ramsarin-määritelmän mukaiset kosteikot ovat todella vaikeasti havaittavissa. Seurauksena on täydellinen hämmennys ja oikeudellinen epävarmuus – tilanne, jonka ei pitäisi olla minkään EU:n sääntelyn lopputulos.

Lain suhde tavoiteltavaan päämäärään

Hyvään lainsäädäntötyöhön kuuluu suhteellisuusperiaate. Tämä tarkoittaa, että valittujen keinojen tulee olla oikeassa suhteessa niillä tavoiteltuihin päämääriin nähden. Komission ehdotus ei ota tätä periaatetta huomioon. Lyijyhaulikielto ylittää sen, mikä on tarkoituksenmukaista ja välttämätöntä vesilintujen suojelun tavoitteen saavuttamiseksi. Komissio ei ole valinnut toimivinta vaihtoehtoa, eikä lainsäädännön lopullisesta hyödystä ole minkäänlaista varmuutta.

Kaavailtu lyijyhaulikielto on oppikirjaesimerkki siitä, minkälaisista asioista olisi hyvä päättää kansallisella tasolla. Suomessahan lyijyhaulien käyttö vesilintujen metsästyksessä kiellettiin vuosikymmeniä sitten. Myös lukuisissa muissa EU-maissa lyijyhaulien käyttöä kosteikkoalueilla on vähennetty merkittävästi. Peli ei ole kuitenkaan vielä menetetty. Meillä on mahdollisuus palauttaa esitys vielä komissiolle uudelleenarvioitavaksi. Tämän viikon täysistunnossa äänestetään aloitteesta, joka vaatii lyijyhaulikiellon uudelleenarviointia. Kerään paraikaa enemmistöä tämän aloitteen taakse, ja parlamentin suurin EPP-ryhmä on jo osoittanut minulle tukensa.

Ajankohtaista

Lyijyhaulikielto juridisesti täysi susi – palautettava heti suunnittelupöydälle. Myös sinä voit auttaa!

19.11.2020

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) pitää komission ehdottamaa lyijyhaulien käyttökieltoa ajavaa lainsäädäntöä suhteettomana ja huonosti valmisteltuna. Sarvamaa ajaa Euroopan parlamentissa kiellon palauttamista takaisin komission valmisteluun.

”Komission esityksessä on kolme keskeistä ongelmaa. Ensinnäkin esityksessä kumotaan eurooppalaisessa lainsäädännössä perustuslakeihinkin kirjattu syyttömyysolettama. Esityksen mukaan jokainen, joka kuljettaa lyijyhaulipatruunoita kosteikoilla tai edes sen lähellä 100 metrin etäisyydellä, on velvollinen todistamaan syyttömyytensä, vaikkei tarkoituksena edes ollut käyttää lyijyhaulipatruunoita kielletyllä alueella,” Sarvamaa sanoo.

”Toiseksi kosteikkomääritelmä on liian laaja, joten kiellon valvonta on käytännössä mahdotonta. Esityksen mukaisessa määritelmässä Suomen maa-alasta noin 75 prosenttia luokiteltaisiin kosteikko- tai suoalueeksi. Luku on aivan posketon,” jatkaa Sarvamaa.

”Kolmanneksi esitys ei huomioi EU-lainsäädännön keskeistä periaatetta eli lainsäädännön suhteellisuutta tavoiteltavaan päämäärään. Jos tavoitteena on sinänsä hyvä pyrkimys vähentää lyijyhaulien käyttöä, sitä ei tule tehdä tekemällä kaikista metsästäjistä käytännössä rikollisia. Myös kiellon valvominen asettaisi erittäin suuren rasitteen paikallisille viranomaisille,” Sarvamaa sanoo.

Esityksestä äänestetään parlamentissa seuraavassa täysistunnossa, tiistaina 24.11. Sarvamaa sai käännettyä parlamentin suurimman EPP-ryhmän taakseen lyijyhaulikiellon palauttamisessa takaisin parempaan valmisteluun. Seuraavaksi vuorossa on vaikuttaminen muihin puolueryhmittymiin.

”Komission esitys oli juridisesti susi jo syntyessään ja nyt on aika palauttaa tämä hullunkurinen aloite suunnittelupöydälle. Lainsäädännön on oltava ennustettavaa ja suhteellista ajamaansa tavoitteeseensa nähden, ja sitä tämä ei nyt ole. Toivon Suomen meppien ja hallituksen ajavan ehdotustani yhdessä rintamassa,” Sarvamaa päättää.

Palautetaan lyijyhaulikielto takaisin komission suunnittelupöydälle yhdessä. 

Vetoa Suomen meppeihin, ministereihin ja kansanedustajiin ennen ensi tiistain äänestystä lähettämällä oheinen viesti sähköpostilla: 

Arvoisa edustaja, 

Olen huolissani komission nykyisestä ehdotuksesta lyijyhaulikieltoon liittyen. Juridisesti katsottuna ongelmia on useita:

A) Syyttömyysolettaman kumoaminen (esityksen mukaan jokainen, joka kuljettaa lyijyhaulipatruunoita kosteikoilla tai edes sen lähellä, on velvollinen todistamaan syyttömyytensä.)

B) Kosteikkomääritelmä on liian lajaa, joten kiellon valvonta on käytännössä mahdotonta

C) Esitys ei huomioi EU-lainsäädännön keskeistä periaatetta eli lainsäädännön suhteellisuutta tavoiteltavaan päämäärään.

Euroopan parlamentti äänestää 24.11. tiistaina vastalauseesta lyijyhaulikieltoon liittyen. Teethän parhaasi, että ehdotus palautetaan komissiolle uudelleenarvioitavaksi. 

Ajankohtaista

Kokoomusmepit: Unkarin ja Puolan kiristykselle ei tule antautua

18.11.2020

Kokoomuksen europarlamentaarikot Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen ja Sirpa Pietikäinen pitävät Puolan ja Unkarin päätöstä EU:n elvytyspaketin jarruttamisesta valitettavana, mutta odotettuna. Kokoomusmepeille niin sanotun oikeusvaltiomekanismin hyväksyntä on kynnyskysymys, jota ilman EU:n uutta monivuotista rahoituskehystä ei voida hyväksyä. 

Parlamentti ja neuvosto saavuttivat alustavan sovun oikeusvaltiomekanismia koskevan lain sisällöstä marraskuun alussa. Kokoomuksen europarlamentaarikkojen mukaan Suomen hallitus on ollut läpi lainsäädäntöprosessin asiassa oikealla kannalla, josta ei nyt tule joustaa.

”Oikeusvaltiomekanismin säilyttäminen on ennakkoehto budjetin hyväksymiselle. Kyseessä on historiallinen saavutus, jota Euroopan kansalaiset ovat odottaneet vuosia. Emme voi antaa kahden rikkurimaan kaataa saavutettua sopua. Luotan Saksan puheenjohtajuuden kykyyn viedä uudistukset läpi. Mikäli uho jatkuu, on Suomen hallituksen toimittava määrätietoisesti”, sanoo parlamentin pääneuvottelijana oikeusvaltiomekanismia koskevassa mietinnössä toiminut Petri Sarvamaa.

Jäsenmaiden EU-suurlähettiläät hyväksyivät saavutetun oikeusvaltiosovun Coreper-kokouksessaan tänään 16.11. Samaan hengenvetoon Puola ja Unkari ilmoittivat aikovansa kaataa koronaelvytyksestä ja EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä saavutetut yhteisymmärrykset, mikäli oikeusvaltiomekanismi viedään lainsäädännöksi asti.

Oikeusvaltiomekanismin hyväksyntä edellyttää vain määräenemmistöä jäsenmaista, kun taas elvytyspaketti ja monivuotinen budjetti kaikkien jäsenmaiden parlamenttien hyväksyntää.

”Eurooppa tarvitsee sekä elvytyspaketin että oikeusvaltiomekanismin. On alhaista, että Unkari ja Puola EU-tukien ja elvytysrahaston suurimpina hyötyjinä uhkaavat sovun kaatamisella. EU:lla on oltava käytössään toimivia keinoja asettaa ehtoja yhteisten verovarojen käytölle. Toimivan oikeusvaltiomekanismin hyväksyntä on tässä avainasemassa”, sanoo Sirpa Pietikäinen.

Käsittelyä joudutaan todennäköisesti jatkamaan huippukokoustasolla torstaina. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Sanna Marin (sd.).

”Nyt on käsillä seuraavaan seitsemään vuoteen ainoa todellinen mahdollisuus puuttua negatiiviseen oikeusvaltiokehitykseen. Vetoan Suomen hallituksen vastuulliseen toimintaan tässä tärkeässä asiassa, joka on ollut myös Suomen tärkeitä tavoitteita EU-neuvotteluissa. Hallitus ei voi antaa oikeusvaltiomekanismin kaatua neuvostossa ja luotan siihen, että pääministeri Marin ei tällaista vaihtoehtoa hyväksy. On aika katsoa Unkarin ja Puolan bluffi”, sanoo Henna Virkkunen.

Ajankohtaista

Neuvottelemani oikeusvaltiosopu noteerattiin laajasti maailmalla

Oikeuvaltiosovusta uutisoitiin laajasti eri medioissa. Löydät ne koottuna tästä artikkelista

Financial Times: 

EU reaches deal to suspend funds to member states that breach rule of law

Breakthrough will help unlock wider talks over bloc’s €1.8tn recovery package

EU negotiators have reached an agreement on rules to suspend budget money to member states that breach fundamental rights, a breakthrough that will help unlock wider talks over the bloc’s €1.8tn recovery package.

Negotiators from the European Parliament and EU ambassadors on Thursday struck a preliminary deal on the bloc’s first rule-of-law mechanism which will tie budget money to respect for EU values, including the independence of judges.

The hard-fought negotiations over the mechanism — first proposed by Brussels in 2018 — have split EU member states and pitted them against MEPs. Poland and Hungary — which are already the target of longstanding inconclusive EU rule-of-law disciplinary proceedings — have threatened to veto the EU’s entire upcoming budget deal if it includes a tool which they argue targets them. The agreement is subject to final approval from a majority of member states.

Judit Varga, Hungary’s justice minister, accused the European Parliament of making a “reckless and mistaken move” by pushing for a stronger mechanism. “There is no agreement on any element of the EU budget until all its elements have been agreed”, she wrote on Facebook on Thursday.

The European Parliament hailed the agreement as a “historic moment” that responds to the slide towards authoritarianism in some member states. Dacian Ciolos, leader of the centrist Renew Europe group, said it was a “major achievement . . . Europe is not a cash machine”, he wrote on Twitter.

In a victory for the parliament, Petri Sarvamaa, the lead MEP in the talks, said the mechanism would define “breaches” of the rule of law in a way that would allow it to target broader violations of EU values and not just those that had a direct financial impact on the budget. MEPs also received backing from a group of northern member states including the Netherlands, Nordics, Austria and Baltics.

“The EU will not only be able to stop EU funding once the rule-of-law principles have already been breached, but also in cases where it is evident that recent governmental decisions represent a future risk for EU finances,” said Mr Sarvamaa. “For example, when the independence of national courts is undermined, there is a clear risk that judges may take arbitrary decisions or disregard cases of corruption and fraud.”

The tool gives the European Commission the power to identify breaches of the rule of law in member states and to propose a suspension or reduction of budget money. This decision would then need to be approved by a majority of EU governments, which would hold a vote within one month.

The rule-of-law tussle has threatened to derail a huge financial package agreed by EU leaders in July, the need for which has become more pressing as Europe’s economy has been forced into fresh hibernation with new lockdown measures imposed in many countries this month.

Member states and the parliament are still haggling over the exact size of the upcoming seven-year EU budget and Covid-19 recovery plan, with the parliament demanding additional money worth more than €30bn.

Johannes Hahn, the EU’s budget commissioner, called Thursday’s agreement a breakthrough that he hoped would trigger “additional dynamics” in the talks over the final size of the multiannual budget.

MEPs are due to meet officials and the German presidency on Monday with the hope of bringing the complex and drawn-out negotiations to a close. Mr Hahn told the Financial Times that a deal on the matter was “achievable” as soon as Monday. “The dinner is prepared, if you like,” he said.

Having reached an agreement on the rule of law, Michael Clauss, Germany’s EU ambassador and head of the negotiations for the Council of Ministers, urged MEPs to come to an agreement on the recovery deal. “We have a historic €1.8tn financial package on the table. With the second wave of the pandemic hitting member states hard, there is no time to lose,” he said.

(Alkuperäinen julkaisu löytyy täältä)

Washington Post:

EU negotiators clinch deal tying rule of law to fund access

BRUSSELS — European Union negotiators clinched an agreement Thursday that would impose sanctions on EU countries that fail to live up to the bloc’s democratic standards. The deal could help unlock hundreds of billions of euros in emergency coronavirus support by the start of the year.

Hungary and Poland are mired in EU proceedings over concerns that their right-wing populist governments are violating European standards with laws and practices that threaten the independence of judges and the rights of journalists.

The two countries, whose economies have benefited significantly from EU funds since they joined the bloc in 2004, have vehemently opposed any attempt to condition their access to that money to the way their governments apply the rule of law.

But under the lead of Germany, which holds the EU’s rotating presidency, negotiations with the European Parliament have “reached a provisional agreement on a new general regime of conditionality to protect the Union budget.”

The sanction deal would be evoked when “breaches of the principles of the rule of law in a member state affect or seriously risk affecting the sound financial management of the EU budget or the protection of the financial interests of the EU.”

“Today’s agreement is a milestone for protecting EU values. For the first time, we have established a mechanism that enables the EU to stop funding governments that disrespect our values such as the rule of law,” said Finnish EU lawmaker Petri Sarvamaa, who helped lead the process.

Greens negotiator Daniel Freund said “the rule of law in Europe is in a deep crisis. The current developments in Poland and Hungary show this in a depressing way. We must now react decisively — also with sanctions against member states. The value of this mechanism will be measured by how quickly it can be implemented.”

Under the procedure, the European Commission would establish whether any fundamental principles have been violated and then propose to trigger the sanctions. The commission, the EU’s executive arm, is responsible for proposing bloc-wide laws and ensuring that they are respected.

EU countries would then have one month — or three months in exceptional circumstances — to adopt the measures proposed by the commission by a “qualified majority” vote, which means at least 15 of the bloc’s 27 nations representing at least 65% of the bloc’s 450 million people.

A country being targeted could defend itself before the commission and request a debate among EU leaders to argue its case. Should its access to funds be reduced or cut altogether, the country would still be obliged to pay its EU dues.

The agreement, which must still be officially endorsed by the bloc’s 27 nations and the full EU parliament, is expected to help end a deadlock over the bloc’s next seven-year budget and a massive coronavirus recovery plan, all worth a total of around 1.8 trillion euros ($2.1 trillion). The budget is meant to take effect on Jan. 1.

Germany’s EU envoy, Michael Clauss, described Thursday’s deal as “an important milestone.”

“It is time now to find agreement on the rest of the package as well. We have a historic 1.8-trillion-euro financial package on the table. With the second wave of the pandemic hitting member states hard, there is no time to lose,” he said.

(Alkuperäinen julkaisu löytyy täältä)

Associated Press

EU negotiators clinch deal tying rule of law to fund access

BRUSSELS (AP) — European Union negotiators clinched an agreement Thursday that would impose sanctions on EU countries that fail to live up to the bloc’s democratic standards. The deal could help unlock hundreds of billions of euros in emergency coronavirus support by the start of the year.

Hungary and Poland are mired in EU proceedings over concerns that their right-wing populist governments are violating European standards with laws and practices that threaten the independence of judges and the rights of journalists.

The two countries, whose economies have benefited significantly from EU funds since they joined the bloc in 2004, have vehemently opposed any attempt to condition their access to that money to the way their governments apply the rule of law.

But under the lead of Germany, which holds the EU’s rotating presidency, negotiations with the European Parliament have “reached a provisional agreement on a new general regime of conditionality to protect the Union budget.”

The sanction deal would be evoked when “breaches of the principles of the rule of law in a member state affect or seriously risk affecting the sound financial management of the EU budget or the protection of the financial interests of the EU.”

“Today’s agreement is a milestone for protecting EU values. For the first time, we have established a mechanism that enables the EU to stop funding governments that disrespect our values such as the rule of law,” said Finnish EU lawmaker Petri Sarvamaa, who helped lead the process.

Greens negotiator Daniel Freund said “the rule of law in Europe is in a deep crisis. The current developments in Poland and Hungary show this in a depressing way. We must now react decisively — also with sanctions against member states. The value of this mechanism will be measured by how quickly it can be implemented.”

Under the procedure, the European Commission would establish whether any fundamental principles have been violated and then propose to trigger the sanctions. The commission, the EU’s executive arm, is responsible for proposing bloc-wide laws and ensuring that they are respected.

EU countries would then have one month — or three months in exceptional circumstances — to adopt the measures proposed by the commission by a “qualified majority” vote, which means at least 15 of the bloc’s 27 nations representing at least 65% of the bloc’s 450 million people.

A country being targeted could defend itself before the commission and request a debate among EU leaders to argue its case. Should its access to funds be reduced or cut altogether, the country would still be obliged to pay its EU dues.

The agreement, which must still be officially endorsed by the bloc’s 27 nations and the full EU parliament, is expected to help end a deadlock over the bloc’s next seven-year budget and a massive coronavirus recovery plan, all worth a total of around 1.8 trillion euros ($2.1 trillion). The budget is meant to take effect on Jan. 1.

Germany’s EU envoy, Michael Clauss, described Thursday’s deal as “an important milestone.”

“It is time now to find agreement on the rest of the package as well. We have a historic 1.8-trillion-euro financial package on the table. With the second wave of the pandemic hitting member states hard, there is no time to lose,” he said.

(Alkuperäinen julkaisu löytyy täältä)

Bloomberg

EU Clears Key Hurdle for 1.8 Trillion-Euro Spending Package

BRUSSELS (AP) — European Union negotiators clinched an agreement Thursday that would impose sanctions on EU countries that fail to live up to the bloc’s democratic standards. The deal could help unlock hundreds of billions of euros in emergency coronavirus support by the start of the year.

Hungary and Poland are mired in EU proceedings over concerns that their right-wing populist governments are violating European standards with laws and practices that threaten the independence of judges and the rights of journalists.

The two countries, whose economies have benefited significantly from EU funds since they joined the bloc in 2004, have vehemently opposed any attempt to condition their access to that money to the way their governments apply the rule of law.

But under the lead of Germany, which holds the EU’s rotating presidency, negotiations with the European Parliament have “reached a provisional agreement on a new general regime of conditionality to protect the Union budget.”

The sanction deal would be evoked when “breaches of the principles of the rule of law in a member state affect or seriously risk affecting the sound financial management of the EU budget or the protection of the financial interests of the EU.”

“Today’s agreement is a milestone for protecting EU values. For the first time, we have established a mechanism that enables the EU to stop funding governments that disrespect our values such as the rule of law,” said Finnish EU lawmaker Petri Sarvamaa, who helped lead the process.

Greens negotiator Daniel Freund said “the rule of law in Europe is in a deep crisis. The current developments in Poland and Hungary show this in a depressing way. We must now react decisively — also with sanctions against member states. The value of this mechanism will be measured by how quickly it can be implemented.”

Under the procedure, the European Commission would establish whether any fundamental principles have been violated and then propose to trigger the sanctions. The commission, the EU’s executive arm, is responsible for proposing bloc-wide laws and ensuring that they are respected.

EU countries would then have one month — or three months in exceptional circumstances — to adopt the measures proposed by the commission by a “qualified majority” vote, which means at least 15 of the bloc’s 27 nations representing at least 65% of the bloc’s 450 million people.

A country being targeted could defend itself before the commission and request a debate among EU leaders to argue its case. Should its access to funds be reduced or cut altogether, the country would still be obliged to pay its EU dues.

The agreement, which must still be officially endorsed by the bloc’s 27 nations and the full EU parliament, is expected to help end a deadlock over the bloc’s next seven-year budget and a massive coronavirus recovery plan, all worth a total of around 1.8 trillion euros ($2.1 trillion). The budget is meant to take effect on Jan. 1.

Germany’s EU envoy, Michael Clauss, described Thursday’s deal as “an important milestone.”

“It is time now to find agreement on the rest of the package as well. We have a historic 1.8-trillion-euro financial package on the table. With the second wave of the pandemic hitting member states hard, there is no time to lose,” he said.

(Alkuperäinen julkaisu löytyy täältä)

Corriere

Petri Sarvamaa, la difesa dei valori

L’europarlamentare finlandese co-relatore dell’accordo sul meccanismo che permetterà di sospendere i finanziamenti comunitari agli Stati che violano i diritti fondamentali: «Non siano scesi a compromessi sui valori». Il suo partito aderisce al Ppe, di cui fa parte, anche se «sospeso», Fidesz di Viktor Orbán. Una contraddizione da risolvere

«Non siamo scesi a compromessi sui valori», ha commentato soddisfatto il finlandese Petri Sarvamaa, popolare, co-relatore del Parlamento europeo (insieme alla socialista spagnola Eider Gardiazabal Rubial) nel negoziato sul meccanismo che permetterà di sospendere i finanziamenti comunitari agli Stati che violano quei diritti fondamentali (come l’indipendenza del potere giudiziario) alla base della nostra casa comune. L’accordo dovrà essere ratificato a maggioranza qualificata dai Paesi membri. Una buona notizia, in questo anno terribile.

  «L’Ue non solo sarà in grado di interrompere i fondi quando i principi dello Stato di diritto sono già violati, ma anche — ha spiegato Sarvamaa — nei casi in cui è evidente che decisioni recenti di un governo rappresentano un rischio futuro per le nostre finanze». Le reazioni rabbiose di Ungheria e Polonia non si sono fatte attendere. Ma, come scrive su Twitter il sessantenne ex giornalista finlandese, «l’Unione non è un bancomat per gli autocrati».

  Di totalitarismi Sarvamaa ne sa qualcosa, visto che la famiglia del padre è fuggita in Finlandia dalla Russia all’epoca della rivoluzione. Durante la giovinezza qualche occupazione saltuaria (cameriere al ristorante dell’aeroporto di Helsinki e maschera in un cinema-teatro), gli studi di scienze politiche e poi il lavoro nella radiotelevisione pubblica Yle. A Strasburgo è arrivato nelle liste del Partito di Coalizione Nazionale, vecchia e non gloriosissima formazione politica liberal-conservatrice che aderisce ai Popolari europei.

   Ma quanto durerà ancora, venendo proprio al Ppe, la sgradevole telenovela della presenza al suo interno (attualmente «sospesa») dei sovranisti autoritari di Fidesz al comando del premier ungherese Viktor Orbán? Tutto ciò non fa bene alla credibilità di questa grande «famiglia politica» europea. Proprio quanto è accaduto nei giorni scorsi nel negoziato sulle violazioni dello Stato di diritto lo conferma. Si tratta di una evidente contraddizione. Va detto che il partito di Sarvamaa è uno dei tredici firmatari della inascoltata lettera in cui si chiedeva l’espulsione della falange di Orbán. Ora è arrivato per tutti il momento di scegliere.

(Alkuperäinen julkaisu löytyy täältä)

Ajankohtaista

Oikeus­valtio­periaatteesta neuvotellut Petri Sarvamaa: ”Tulokseen ei kosketa” – Unkarin ja Puolan budjetti­uhkailu kiristää tunnelmaa

17.11.2020

Oikeusvaltioperiaatetta arvostelevat Unkari ja Puola vetivät maanantaina tukensa pois EU:n budjetilta. Eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen mukaan tilanne on historiallisen vaikea.

UNKARIN ja Puolan maanantainen päätös vetää tukensa EU:n budjetilta kiristää ilmapiiriä Euroopan unionissa. Unkari ja Puola pysäyttivät vuosien 2021–2027 budjetin jatkopäätökset oikeusvaltioperiaatteen vuoksi.

EU-budjettiin ja elpymisrahoituksen käyttöön ollaan liittämässä ensimmäistä kertaa oikeusvaltiomekanismi, jossa rangaistaan rahankäyttöön liittyvistä oikeusvaltiorikkomuksista.

Unkarin ja Puolan päätös käyttää veto-oikeutta maanantain diplomaattikokouksessa pysäyttää myös 750 miljardin euron elpymisrahoituksesta sopimisen, sillä päätökset on sidottu toisiinsa.

Kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa oli EU-parlamentin toinen pääneuvottelija oikeusvaltiomekanismista, josta saavutettiin jäsenmaiden neuvoston ja parlamentin alustava sopu marraskuun alussa.

Sopu oli historiallinen, sillä mekanismin avulla EU:ssa voitaisiin ensimmäistä kertaa puuttua rahankäyttöön liittyviin oikeusvaltiorikkomuksiin, kuten tuomioistuinten toimintaan tai korruptioon.

SARVAMAAN mukaan Unkarin ja Puolan maanantainen veto ei tullut yllätyksenä.

”Oli riski, että tästä tulee umpisolmu. Nyt riski on toteutunut.”

Valtiojohtajat päättivät heinäkuussa EU-budjetista, 750 miljardin euron elpymisrahoituksesta ja oikeusvaltiomekanismista. Poliittinen sopu oli kuitenkin vain alku.

Jotta päätöksille saadaan lainvoima, niistä on neuvoteltava EU:n instituutioiden välillä. Neuvottelutulokset on hyväksyttävä jäsenmaiden neuvostossa ja EU-parlamentissa.

Juuri tähän lakiprosessiin Unkari ja Puola tarttuivat. EU-budjetti ja elpymisrahoitukseen tarvittava niin sanottu omien varojen eli budjettikattoa koskeva päätös olisi vielä vaatinut jäsenmaiden yksimielistä hyväksyntää maanantaina.

EUROOPPAMINISTERIT käsittelivät tiistaina tuoreeltaan Unkarin ja Puolan linjauksia. Suomen eurooppaministerin Tytti Tuppuraisen (sd) mukaan muut jäsenmaat tukivat vahvasti jo neuvoteltua kokonaisuutta. Valokeila on nyt Unkarissa ja Puolassa, Tuppurainen sanoi.

”Tilanne on historiallisen vaikea ja vaatii päättäväisyyttä ja määrätietoisuutta. Rahoituskokonaisuus on tarkoitettu ennen kaikkea koronakriisiin, joka ei odota, vaan tilanne muuttuu hetki hetkeltä vaikeammaksi.”

Tuppurainen oli toiveikas ratkaisun löytymisestä. Hänen mukaansa valtaosa jäsenmaista tuki oikeusvaltiomekanismia ja sitä, ettei pakettia pureta erillisiin osiin. EU-johtajat jatkavat aiheesta todennäköisesti ensi torstain videokokouksessaan.

LAKIPROSESSIN hidastamisessa ei sinänsä ole uutta, mutta nyt kyseessä ovat ennennäkemättömän suuret rahat ja periaatteet. Pitkän linjan vihreä europarlamentaarikko Heidi Hautala kutsuu tilannetta ”arvojen taisteluksi”.

”Kyseessä on vakavin poliittinen kriisi aikoihin. Muistikuvissani ei ole vastaavaa poliittista näkemyseroa, joka heijastuisi EU-budjettiin.”

Hautalan mukaan nyt ei ole oikea hetki antaa periksi Unkarille ja Puolalle. Hän muistuttaa, että 25 EU-jäsenmaata kannattaa neuvoteltua oikeusvaltiomekanismia. Unkari ja Puola ovat suuria saajamaita sekä EU-budjetissa että elpymisrahapaketissa.

”Pitää katsoa, kuinka pitkälle Unkari ja Puola ovat valmiita menemään.”

Sarvamaa käytti koko tiistaipäivän neuvotteluihin parlamentissa ja EU:n puheenjohtajamaan Saksan edustajien kanssa. Tarkoitus oli pohtia tietä eteenpäin.

Sarvamaan mukaan hänen oman poliittisen ryhmänsä, keskustaoikeiston EPP:n, kanta on selvä. Jo neuvotelluista ratkaisuista oikeusvaltiomekanismista ja budjettiraameista ei peräännytä.

”Ei kosketa, ei peruuteta, ei avata”, Sarvamaa tiivistää ryhmänsä kannan.

PERUSSUOMALAISTEN europarlamentaarikko Laura Huhtasaari on eri linjoilla. Hänen mukaansa Suomen etu on, jos elpymispaketti kaatuu, Unkarin ja Puolan motiiveista riippumatta.

”Unkari ja Puola osoittivat toiminnallaan, että kansallista etua on EU:ssa mahdollista puolustaa, mikäli siihen on kanttia.”

Huhtasaaren mukaan Unkari ja Puola on nostettu EU:ssa ”tikun nokkaan” niiden kansallismielisyyden ja maahanmuuttoa vastustavan politiikan takia.

”Unkarin ja Puolan yhteiskunnissa on kommunismin ajan perintönä yhä institutionaalisia ongelmia, joita ei voi kiistää. Bulgarian ja Romanian paljon räikeämmät korruptioon ja oikeusvaltioon liittyvät ongelmat eivät herätä samanlaista huomiota EU:ssa, koska Bulgaria ja Romania eivät haasta Brysselin suuria linjoja.”

JOS sopua koko paketista ei löydy, yksi mahdollisuus on tuoda paketin erilliset osat äänestettäväksi EU-parlamenttiin. Oikeusvaltiomekanismi voidaan hyväksyä ilman päätöstä budjetista.

Myös budjetti voidaan tuoda erikseen äänestettäväksi. Silloin lopullinen äänestys ja päätös oikeusvaltiomekanismista siirtyisivät hamaan tulevaisuuteen. Tähän on Sarvamaan mukaan vaikea löytää kannatusta parlamentista tai jäsenmaista.

Sarvamaa on vielä toiveikas sovun syntymisestä.

”Olen luottavainen. Nyt vain väsytetään Orbán-kala [Unkarin pääministeri Viktor Orbán] ja ennemmin tai myöhemmin vedetään se veneeseen.”

(Artikkeli julkaistu alunperin Helsingin Sanomissa, voit lukea sen täältä)