Ajankohtaista

Realismia ilmastopolitiikkaan, Maaseudun Tulevaisuus

25.10.2019

Keskustelu ilmastonmuutoksesta ja sen vastaisista toimista käy kiivaana. Toimia tarvitaan, ja maapallon lämpenemistä aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä tulisi vähentää globaaleilla kentillä. Ilmastopolitiikan pelisääntöjen muodostaminen onkin monitasoinen rakennelma – YK:n ilmastosopimus, EU:n ilmastotavoitteet ja Suomen kansallinen politiikka pyrkivät kaikki osaltaan vaikuttamaan kaavailtuun 1,5 asteen päästövähennystavoitteeseen.

EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjään vähintään 40% vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 1990. Niin päästökauppa-, kuin taakanjakosektorikin laittavat kumpikin oman painonsa vaakakuppiin. Pyrkimykset LULUCF-sektorin rokottamiseksi heittävät lisää vettä myllyyn, ja uusiutuvalle energialle ja energiatehokkuudelle on omat tavoitteensa EU:n lainsäädännössä.

Rinteen hallitus on esittänyt Suomen vastaavaksi vähennystavoitteeksi 55% vuoteen 2030 mennessä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Euroopan tasolla tavoite vaikuttaa melko kunnianhimoiselta. Käytännön toimista tai budjetin allokoinnista vähennysten toteuttamiseksi ei myöskään vielä ole päätetty.

Nämä tavoitteet herättävät ajatuksia, ja spekulointi on kiivasta kahvipöydissä. Kaikki haluavat löytää ratkaisuja keinoja kaihtamatta, mutta vauhtinopeus saattaa sokaista kokeneimmankin keskustelijan.
Me kaikki olemme varmastikin samaa mieltä siitä, että maailma ei voi pyöriä yli varojensa kuten se tällä hetkellä tekee. Eli muutoksia tarvitaan, mutta millä ehdoilla?

Tämänpäiväisestä keskustelusta unohtuvat helposti talouden realiteetit. 2000-luvun alussa talous- ja teollisuuspolitiikkaa tehtiin talouden realiteettien ehdoilla, ja ympäristöpolitiikkaa ympäristön viitoittamana. Tässä on kuitenkin nähty merkittävä käänne, ja tilanne on muuttunut 2010-luvulle tultaessa. Ilmastopolitiikasta on tullut väline suurvaltojen taistossa maailman johtajuudesta.

Tällä hetkellä Kiina ja Intia ovat suurimpien saastuttajien joukossa, ja Yhdysvaltojen osalta peli näyttää menetetyltä. Sanotaan, että EU:n pitäisi näyttää toimillaan esimerkkiä muulle maailmalle. Mutta toinen kysymys onkin, että seuraako muu maailma todella perässä?

Todellinen tavoite pitää olla teknologisten läpimurtojen kehittämisessä. Ilmastonmuutosta ei pysäytetä vain hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä, vaan meidän on tavoiteltava päästöjen talteen ottamista ja kierrättämistä energiantuotannossa muille tarvitseville tuotannonaloille. Suurin osa ratkaisua on hiilen sitomisen lisääminen.

Ilmastonmuutoksen torjunta tulisi tapahtua taloudellisesti kestävällä tavalla. Metsittäminen siellä missä metsiä ei ole ja hiilipörssin perustaminen ovat tässä ratkaisun avaimia. Hiilidioksidipäästöjen talteen ottamiseen on tulossa myös uusia teknologioita. Suomessa myös esimerkiksi cleantech-liiketoiminnasta on povattu merkittävää mahdollisuutta tulevaisuudessa.

On äärimmäisen tärkeää, että päästövähennyksiin löydetään kustannustehokkaat ja markkinaehtoiset keinot, joiden avulla mahdollistetaan tarvittavat investoinnit.

Katse pitäisi siis kääntää riittävän kauaskantoisiin investointeihin panostamiseen. Kyse ei ole 100 metrin sprintistä, vaan maratonille valmistautuminen ja maaliin pääseminen vievät odotettua enemmän aikaa. 180 asteen täyskäännöstä ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista tuskin on lupa odottaa vielä kymmenessä vuodessa.

Tilanteen taklaamiseksi vaaditaan innovaatioiden kehittämistä, investointeihin panostamista sekä julkista tahtotilaa, jotta saavutetaan taloudellisesti kestävää ilmastopolitiikkaa.

Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 25.10.2019.

Ajankohtaista

Maaseudun Tulevaisuus: Petri Sarvamaa valittiin EU-parlamentin pääneuvottelijaksi unionin tulevalle metsästrategialle

24.10.2019

Sarvamaan mielestä EU tarvitsee oman metsästrategian, jotta sektorin hyötyjä voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta.

Meppi Petri Sarvamaa (kok.) valittiin keskiviikkona Euroopan parlamentin pääneuvottelijaksi EU:n uuden metsästrategian valmisteluun.

”Sain Strasbourgissa mieluisan tehtävän: ryhdyn johtamaan EU-parlamentin kannan muodostamista EU:n tulevaan uuteen metsästrategiaan. Tämä on Suomelle – ja koko Euroopalle – äärimmäisen tärkeä asia”, Sarvamaa iloitsee Twitterissä.

Lue uutinen >

Ajankohtaista

Petri Sarvamaa: Yritykset vahvemmin mukaan työhön vammaisten oikeuksien puolesta

7.10.2019

Kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa tapasi vammaisaktivistit, lakitoimisto Kumpuvuoren perustajat Jukka ja Tiina Kumpuvuoren sekä vammaisten hoitotarvikkeita valmistavan yrityksen Coloplastin johtoa Brysselissä Euroopan itsenäisen asumisen verkoston (European Network of Independent Living) 30-vuotisjuhlaviikolla. Lisäksi tilaisuuteen osallistui kreikkalainen, europarlamentaarikoksi noussut vammaisaktivisti Stelios Kympouropoulos. Teemoina ovat itsenäinen eläminen ja ihmisoikeudet. Sarvamaa penää yrityksiä lähtemään mukaan työhön tietoisuuden kasvattamiseksi vammaisten oikeuksista.

”Suomessa viranomaisille tulee huomattava määrä valituksia vammaisten oikeuksiin liittyen. Lainsäädännössä vammaisten oikeudet on otettu huomioon hyvällä tavalla, ja lain normit ovat selvät. Ongelma tulee usein vastaan toimeenpanossa: lait eivät välity käytäntöön asti. Yritysten rooli vammaisoikeuksien edistämisessä kuitenkin usein unohdetaan. Tilanteen parantamisessa yksityisellä sektorilla tuleekin olla nykyistä keskeisempi rooli”, Sarvamaa sanoo.

Yritysten roolin osalta Sarvamaa nostaa esille etenkin uudenlaiset teknologiat ja hoitotuotteet. Oikeanlaisilla hoitotarvikkeilla olisi vaikutus yhä useamman vammaisen työkykyyn ja itsenäisyyteen.

”Yhteiskunnan tulisi panostaa merkittävästi enemmän vammaisten hyvinvointiin ja työkykyyn. Kyse on paitsi inhimillisestä kärsimyksestä, myös julkisesta taloudesta. Mikäli useammat vammaiset pystyisivät hyvän hoidon myötä elämään itsenäisempää elämää, vähenisivät sairaalapäivät ja yhä useampi pystyisi myös käymään töissä. Tämä olisi yhteiskunnan kokonaisedun kannalta hyvä ratkaisu. Oikeanlainen, yksilöllisen tarpeen mukainen hoito parantaa elämänlaatua ja lisää käyttäjien itsenäisyyttä”, Sarvamaa sanoo.

Euroopan parlamentissa päätetään suuresta määrästä sääntelyä, joka vaikuttaa vammaisten oikeuksiin ja hoitotarvikkeiden laatuvaatimuksiin eri maissa.

”Yritykset pystyvät etenkin nostamaan tietoisuutta uusista hoitotarvikkeista- ja muodoista. Yritysten rooli keskustelussa on kuitenkin edelleen varsin maltillinen, ja suurin osa vastuusta vieritetään viranomaisille. Usein käy niin, että hoidon tarpeessa olevat ihmiset tai organisaatiot eivät välttämättä edes tunne saatavilla olevia hoitotarvikkeita,” Sarvamaa sanoo.

Sarvamaa nostaa esille myös EU:n hankintalain mukaiset vammaispalveluiden kilpailutukset.

”Monissa EU-maissa ei kilpailuteta vammaisten ihmisten palveluita. EU ei sitä myöskään pakota tekemään. Suomi on kuitenkin ainoa maa EU:ssa, jossa vammaisten henkilöiden välttämätön apu ja tuki kilpailutetaan. Näin tärkeät palvelut eivät saisi olla myytävänä. Tässäkin kysymyksessä voisimme itse toimia järkevästi, sillä moinen toiminta on vastoin YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista.

Suomessa harva työikäisistä vammaisista on palkkatyössä. Esimerkiksi Tanskassa, Saksassa ja Belgiassa vammaisten työllisyysaste on noin 60%, kun taas Suomessa liikutaan vain noin 17-20% tuntumassa.

”Vammaiset on otettava nykyistä paremmin mukaan työelämään ja se on koko yhteiskunnan etu. Vammaisen työllistämiseen tulee tarjota houkuttimia, mutta niin, ettei vammaisista työntekijöistä tule yrityksiin jatkuvasti vaihtuvia ilmaisia harjoittelijoita. Tämän asian yhtenäistämiseksi tarvitaan EU-tason päätöksentekoa. Samoin pidän tärkenä sitä, että EU edellyttäisi jäsenvaltioita huolehtimaan eritoten vammaisten lasten tukipalveluista ja mahdollisuudesta osallistua yhteiskuntaan ja digiyhteiskuntaan tasaveroisena jäsenenä”, Sarvamaa päättää.

Mia Takanen, Stelios Kympouropoulos, Mari Lassinpelto, Leena Maria Linnus, Jukka Kumpuvuori, Tiina Kumpuvuori

Ajankohtaista

Petri Sarvamaa: EU-budjetin oikeusvaltiomekanismin lässähdys on suuri pettymys

2.10.2019

Petri Sarvamaa: EU-budjetin oikeusvaltiomekanismin lässähdys on suuri pettymys

Kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa on pettynyt pääministeri Antti Rinteen julkistamiin tietoihin alustavasta neuvottelusovusta liittyen EU:n budjetin kytkemisestä oikeusvaltion kunnioittamiseen. Sarvamaa toimii europarlamentin pääneuvottelijana oikeusvaltioperiaatteen toteutumista koskevassa EU-lainsäädäntöehdotuksessa. Komission ja parlamentin hyväksymien esitysten mukaan jäsenmaan EU-rahoitus voitaisiin tulevaisuudessa katkaista oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa havaittujen puutteiden perusteella.

”Rinteen mukaan jäsenmaiden neuvoston yhteisymmärrys koskee vain yleistä EU-tukiin liittyvää korruptiota ja rahojen väärinkäyttöä, ei oikeusvaltiota. Ensireaktioni tämän asetuksen pääneuvottelijana on varautunut. Rinteen kuvaama vesisopu on todella kaukana komission esityksestä ja parlamentin kannasta. Tämän vesityksen läpivienti voi olla lopullisissa neuvotteluissa hyvin vaikeaa, sillä parlamentin kanta on niin paljon kunnianhimoisempi”, Sarvamaa sanoo.
Nykyisin EU:n perussopimuksen toisessa artiklassa määriteltyjen arvojen, kuten vapauden, ihmisarvon ja oikeusvaltion loukkaamiseen voidaan puuttua tehokkaasti käytännössä vain, jos jäsenmaat ovat asiasta yksimielisiä artiklan seitsemän mukaisesti.
Sarvamaan mukaan näyttää siltä, että Rinne tarjoaa varojen väärinkäyttäjille uuden mahdollisuuden välttyä takaisinperinnältä.

Rinteen mukaan varojen väärinkäytöstilanteisiin luodaan ”selkeästi uusi keino tilanteen korjaamiseen”. Jos jäsenmaa haluaa riitauttaa komission päätöksen rangaistustoimista, alkaa avoin oikeudellinen prosessi.

”Alkuperäinen esitys ei vain vesittynyt vaan happani etikaksi. Pikemminkin tässä mennään täysin väärään suuntaan, mikäli rangaistustoimenpiteiden kohteena oleva maa saisi lisää valtaa uuden valitusoikeuden kautta. Tämä kevytversio voi olla monille parlamentin ryhmille ongelma”, Sarvamaa sanoo.

Parlamentin keväällä hyväksymässä mallissa komissio pystyisi aloittamaan perusteellisten epäilyjen ja tutkinnan pohjalta menettelyn jäsenmaata kohtaan, joka on EU-varoja käyttäessään sortanut oikeusvaltioperiaatetta esimerkiksi heikentämällä sananvapautta, oikeuslaitoksen riippumattomuutta tai demokratian toimivuutta. Toimintamekanismin laukaisuun ja jäsenmaiden EU-rahoituksen katkaisuun riittäisi, jos jäsenvaltioiden 4/5 määräenemmistö ei vastustaisi komission esitystä kuukauden kuluessa.

”Rinteen esittelemä neuvottelutulos ei siis olisi mikään yleinen oikeusvaltioperiaatetta tukeva malli, vaan yleinen rahametkuja ja varojen väärinkäyttöä torjuva malli. Tätä tehtävää toteuttaa jo nyt esimerkiksi Euroopan petostentorjuntavirasto OLAF. Alkuperäisestä tavoitteesta on vaikea päästä kauemmas. Harva tuskin tämän tiedon myötä enää ihmettelee, miksi Puola ja Unkari eivät tätä edes vastusta”, Sarvamaa päättää.

Uutinen julkaistu Iltalehdessä 1.10. https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/7d69bb77-4bbb-4d49-9a59-0204c98ef47d