Ajankohtaista

Seuraavaan siirtolaiskriisiin pitää varautua jo nyt, IL-blogi

28.6.2018

Suomalaiset ovat muiden eurooppalaisten tavoin huolissaan maahanmuutosta ja sen vaikutuksista talouteen, turvallisuuteen ja omaan elämäänsä. Euroopan lähialueilla on käynnissä useita pitkittyneitä ja monimutkaisia konflikteja. Afrikan väestö kasvaa. Ilmastonmuutos tekee monista alueista elinkelvottomia. On enemmän kuin todennäköistä, että ihmisiä tulee tänne jatkossakin.

Huoli maahanmuutosta nousee toistuvasti esiin erilaisissa mielipidemittauksissa, viimeisimpänä toukokuun lopussa julkistetussa Eurobarometrissa. Näistä kyselyistä käy selkeästi ilmi, että eurooppalaiset odottavat EU:lta enemmän maahanmuuttopolitiikan saralla vaikka pahin paine rajoilla on toistaiseksi helpottanut. Homma halutaan hoitaa yhdessä järkevällä tavalla.

Vuonna 2015 alkanut siirtolaiskriisi on kuitenkin muuttunut pitkittyneeksi poliittiseksi kiistaksi EU:ssa. Näin siitäkin huolimatta, että Eurooppaan pyrkivien määrä on laskenut kolmen vuoden takaisesta huipustaan merkittävästi. YK:n pakolaisjärjestön lukujen mukaan kolme vuotta sitten Välimeren poikki tuli yli miljoona ihmistä. Viime vuonna luku oli noin 172 000 ja tänä vuonna ensimmäisen kuuden kuukauden aikana noin 43 000. Myös turvapaikkahakemuksia koskevat luvut noudattavat samaa laskevaa suuntausta.

EU on tehnyt todella paljon maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan ulkoisten ulottuvuuksien haltuun ottamiseksi. Eurooppalaista rajavalvontaa on vahvistettu. Yhteistyötä siirtolaisten lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa on parannettu esimerkiksi palautus- ja takaisinottosopimuksilla. Afrikkaan pyritään investoimaan koko ajan enemmän. Tuloksena EU:n ulkorajat ovat tiiviimmät, tänne pyrkivien ihmisten määrä laskee ja rajojen yli tapahtuva liike on paremmin hallussa.

EU:n yhteisessä turvapaikkapolitiikassa ei kuitenkaan ole saatu aikaan kestävää ratkaisua. Tulijoiden määrän väheneminen ei nimittäin ratkaise nykyisen turvapaikkajärjestelmän sisäänrakennettua ongelmaa: mitä tehdään, kun yhteen EU-jäsenmaahan tulee seuraavan kerran merkittävästi enemmän turvapaikanhakijoita, kuin mitä se pystyy ottamaan vastaan.

Tällä hetkellä voimassa olevan Dublin-asetukseksi kutsutun lainsäädännön mukaan turvapaikkahakemusten käsittely on nimittäin sen maan vastuulla, johon ihminen ensimmäiseksi Euroopassa tulee. Mikään maa ei kuitenkaan kykene vastaamaan tulijoiden räjähdysmäiseen kasvuun. Kreikka ja Italia helisevät edelleen eikä Suomessakaan ollut helppoa.

Kaikki EU-maat ovat vastuussa yhteisistä ulkorajoista, vapaasta liikkuvuudesta ja turvallisuudesta. Euroopan komissio esittikin Dublin-asetuksen uudistamista jo vuoden 2016 keväällä. Ehdotuksen mukaan turvapaikanhakijoiden aiheuttamaa painetta tasattaisiin jäsenvaltioiden kesken maan koon ja vaurauden mukaan. Sakko rapsahtaisi, jos jokin maa ei suostuisi ottamaan vastaan turvapaikanhakijoita.

Ehdotuksessa unohtui, että pelkästään maan koko ja taloudellinen tilanne eivät ratkaise sen kykyä ottaa vastaan turvapaikanhakijoita ja kotouttaa pakolaisia. Mielestäni myös kansalaisten huolet esimerkiksi turvallisuudesta ja työmarkkinoista pitäisi ottaa jakokriteereissä huomioon. On mietittävä, paljonko esimerkiksi Suomi pystyy oikeasti vastaanottamaan turvapaikanhakijoita ja kuinka monta pakolaista Suomi kykenee kotouttamaan vuosittain.

Nämä ovat sisäpoliittisesti hyvin vaikeita kysymyksiä. Jäsenmaat eivät ole lähelläkään sopua. Tilanne on tällä hetkellä erittäin herkkä Italian ja Kreikan lisäksi muun muassa Saksassa ja Unkarissa. Tosiasia kuitenkin on, että turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaan on löydettävä yhteinen ratkaisu. Muuten voimme ennen pitkää heittää hyvästit vapaalle liikkuvuudelle ja pahimmassa tapauksessa koko EU:lle.

Tänään alkavan EU-päämiesten huippukokouksen pitää päästä edes jonkinlaiseen sopuun yhteisestä turvapaikkapolitiikasta ja sitä toteuttavista lainsäädäntöhankkeista. Muuten ratkaisun mahdollisuus venyy hamaan tulevaisuuteen ja EU-maiden kansalliset toimet, kuten turvapaikanhakijoiden totaalinen torjuminen ja sen myötä ihmisoikeuksien loukkaaminen, alkavat murentaa Unionia sisältä päin.

Julkaistu IL-blogissa 28.6.2018.

Ajankohtaista

Tekniikka & Talous: Suomalaismeppi tyrmää väitteet EU:n ”linkkiverosta” – ”vihreät levittävät väärää tietoa”

27.6.2018

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok., EPP) mielestä tekijän pitää saada korvaus tuottamastaan sisällöstä myös internetissä. Sarvamaan mukaan Euroopan parlamentissa käsittelyssä oleva tekijänoikeusdirektiivi haluaa tarttua siihen, että sisältöä haetaan ja jaetaan korvauksetta. ”Sen asian haluamme pistää kuntoon”, Sarvamaa sanoo.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

HS: Mikä on Euroopan unionin polttavin kysymys tulevaisuudessa?

26.6.2018

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok., EPP) mukaan EU:n pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota maanosan nuoriin, sillä he ovat monin paikoin hukassa koulutuksen ja työmarkkinoiden suhteen. Sarvamaan mielestä EU:n pitäisi myös ottaa vahvempi kansainvälinen rooli nykyisessä haastavassa kansainvälisessä tilanteessa, jossa monenkeskinen yhteistyö ja vapaakauppa kyseenalaistetaan.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Verkkouutiset: Koko EU:n pitäisi olla huolissaan Puolasta

21.6.2018

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) on kertonut olevansa valmis peruuttamaan EU-rahoitusta Puolan kaltaisilta jäsenmailta, jotka eivät noudata oikeusvaltioperiaatetta. Oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan muilta EU-mailta tarvitaan nyt tiukempia toimia Puolan suhteen.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Kuulumiset kolmelta kentältä, Uutiskirje

20.6.2018

Viikonloppu meni mukavissa merkeissä Turun puoluekokouksessa. Huomasit ehkä myös, että kerroin aikeistani asettua ehdolle kevään 2019 eurovaaleihin. Olisi kunnia jatkaa tässä työssä ensi kaudellakin. Suomalaisten palveleminen EU:ssa on ilo. Tervetuloa mukaan kampanjaani!

Kuun ensimmäinen Strasbourgin viikko taputeltu

Parlamentti kokoontuu tällä viikolla jälleen täysistuntoviikolle Strasbourgiin. Edellinen istunto oli vasta toissaviikolla. Silloin asialistan kärjessä olivat vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevat kannanotot monivuotiseen rahoituskehykseen ja yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Erityisesti jälkimmäistä seurataan Suomessa tarkasti. Parlamentin kanta on komission ehdotusta maatalousmyönteisempi. Keskustelin Suomelle tärkeistä CAP-kysymyksistä MTK:n Brysselin toimiston johtajan Juha Ruipon kanssa Strasbourgissa ennen äänestyksiä. Äänestimme esimerkiksi epäsuotuisten alueiden tukien turvaamisen puolesta. Ne ovat EU:n pohjolassa sijaitsevalle Suomelle välttämättömiä.

Viime täysistuntoviikolla tapasin myös EU-suurlähettilästä Jari Viléniä, jonka kanssa keskustelimme Unkarin tilanteesta. Vilén on toiminut myös Suomen suurlähettiläänä Budapestissa ja tuntee maan olot erinomaisesti. Suunta näyttää olevan aina vaan pahempaan. Seuraavalla viikolla tapasin toimistollani Unkarin EU-apulaisministerin Judit Vargan. Keskusteluyhteyden säilyttäminen on tärkeää, mutta tähän asti sitä on vaalittu liian varovaisesti. Meiltä vaaditaan aiempaa tiukempaa otetta. Muutosta on saatava aikaan, mutta tehtävä ei ole helppo. Varsinkin kun kaikissa jäsenmaisessa tilannetta ei nähdä yhtä selvästi kuin Suomessa. Sen takia Kokoomuksen mepit tarvitsevat puolueelta vahvan selkänojan eurooppalaisten arvojen ja oikeusvaltion puolustamiselle.

Rahoitus puhututtaa Brysselissä

Budjettivaliokunnan varapuheenjohtajana minulla on usein ilo edustaa parlamenttia erilaisissa tilaisuuksissa. Puhuin hiljattain monivuotisesta rahoituskehyksestä Brysselin tutkimus- ja innovaatioverkoston kokouksessa. Viime kuussa olin puhujana myös EU:n ympäristösitoumusten ja rahoitusnäkymien yhteensovittamisesta kansainvälisessä Sustainable EU -konferenssissa. Budjetin näkökulmasta ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa on keskityttävä tuloksiin, ei vain käytettyihin euroihin.

Kuun vaihteessa saatiin ensimmäiset MFF-ehdotusta tarkentavat lainsäädäntöehdotukset. Niissä riittää tutkittavaa. Viime viikolla komissio tiedotti myös InvestEU-ohjelmaa koskevista suunnitelmistaan. Olen tavannut komission varapuheenjohtajaa Jyrki Kataista aiheen tiimoilta jo aiemmin. Vahvasti EPP-vetoisen ohjelman tarkoituksena on parantaa rahoitusvälineiden toimivuutta ja madaltaa investointien riskejä yksityisille sijoittajille. Ohjelma on jatkoa Eurooppalaisen strategisen investoinnin rahastolle (EFSI). Edustin parlamenttia nykyistä EFSI:ä koskevissa kolmikantaneuvotteluissa komission ja neuvoston kanssa. Lisäksi olin EPP:n pääneuvottelija useissa sitä koskevissa lausunnoissa. Aion olla vahvasti mukana myös InvestEU:n käsittelyssä.

Suurten budjettiehdotusten keskellä valiokuntien työ pyörii ennallaan. Budjettivaliokuntamme äänesti hiljattain Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastoa (ENISA) koskevasta lausunnosta, jossa olin EPP:n pääneuvottelijana. Talousarvion valvontavaliokunnan puolella isännöin vähän aikaa sitten Itämeri-työryhmän. Siellä keskustelimme alan osaavimpien asiantuntijoiden kanssa EU:n rahoittamista Itämeren rehevöitymisen vastaisista toimista ja niiden tehokkuudesta. Meidän on pidettävä huoli, että kun yhteisiä rahoja käytetään johonkin, niillä myös saadaan haluttuja vaikutuksia.

Monipuolista yhteistyötä kotikentän kanssa

Ennen viime täysistuntoviikkoa tapasin Suomen Ylioppilaskuntien Liiton väkeä EU:n opiskelijoita koskeviin suunnitelmiin liittyen. Olen tavannut myös yli miljoonan suomalaisen palkansaajaan etuja ajavan FinUnionsin edustajan ja Euroopan ammatillisen yhteistyöjärjestön (ETUC) suomalaisen pääsihteerin. Heidän kanssaan vaihdoin ajatuksia EU:n sosiaalisesta ulottuvuudesta ja Euroopan talous- ja rahaliitosta.

Samalla viikolla olin vierailevana puhujana Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-keskuksen järjestämillä meppikahveilla Helsingissä. Kävin järjestöalan osaajien kanssa keskusteluja budjettikehyksestä, tällä kertaa kehitysyhteistyön näkökulmasta. Helsingissä ollessani olen tavannut myös Elina Lepomäkeä. Kotikentän kanssa tehtävän yhteistyön helmiä on Euroopan parlamentin esitteleminen vierasryhmille. Toukokuussa kokoomusmeppien vieraaksi saapui Kansallisen Sivistysliiton ryhmä.

Suomalaiset ovat osoittaneet suurta kiinnostusta tietosuoja-asioihin. Facebookin ja Cambridge Analytican tapaus on havahduttanut monet miettimään henkilötietojen käsittelyä uudella tavalla. Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien puheenjohtajat kuuluvat Mr. Facebookkia eli Mark Zuckerbergia aiheesta 22.5. Kommentoin kuulemista heti tuoreeltaan kriittisesti MTV:n uutisille, koska mielestäni parlamentti jätti käyttämättä Zuckerbergin kohtaamisen tuoman edun. Kohun lisäksi myös uusi lainsäädäntö on herättänyt paljon kysymyksiä. EU:n uusi tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5. Uutiskirjeeni osalta se ei edellytä sinulta toimenpiteitä. Voit lukea tarkemmin henkilötietojen käsittelystä Tietosuojakäytäntö-sivultani.

Terveisin,
Petri

Ajankohtaista

EU-budjetti arvojen asialla, Maaseudun Tulevaisuus

15.6.2018

Oikeusvaltioperiaate on perustuslaillisen demokratiamme kulmakivi. Se muodostaa vahvan arvoperustan niin kotimaamme kuin koko Euroopan unionin olemassaololle. Meillä tuomioistuinten on oltava riippumattomia poliittisista motiiveista ja julkista valtaa voi käyttää vain lain sallimissa rajoissa.

EU:ssa jäsenmaiden yhteiskuntajärjestelmien on perustuttava luotettaviin säädöskehyksiin. Järjestelmien on oltava oikeusvarmoja ja niiden toimintaa on tarvittaessa pystyttävä kyseenalaistamaan. Läpinäkyvyys, suhteellisuus ja oikeudenmukaisuus määrittelevät perusoikeuksien toteutumista kautta linjan.

Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on yksi keskeisimpiä ehtoja, joihin uusien jäsenmaiden on sitouduttava jo ennen unioniin liittymistä. Vaikka EU:n laajentuessa tällä vaatimuksella on onnistuneesti edistetty kansalaisten oloja uusissa jäsenmaissa, on periaatteen toteutumisen valvonta jäänyt liittymisen jälkeen vähemmälle huomiolle.

Erityisesti Puolan ja Unkarin kehityssuunnat ovat viime vuosina osoittaneet, että EU:ssakin saatetaan yhä langeta vaarallisen populismin pauloihin. Ahdasmieliset kansanliikkeet ovat olemattomien uhkakuvien nojalla tehneet järjestelyjä, jotka vaarantavat kansalaisten perusoikeudet ja oikeusvaltioperiaatteen. Muun muassa tuomareita on syrjäytetty ja mediaa sensuroitu.

EU:n sisäiset poliittiset painostuskeinot eivät ole olleet riittävän tuloksellisia ja jäsenmaat ovat joutuneet pohtimaan kovempia toimia. Euroopan komissio antoi vihdoin toukokuussa aloitteen budjettityökaluksi, joka mahdollistaisi tehokkaamman puuttumisen oikeusvaltioperiaatteen rikkomuksiin. Väärintekijöitä voitaisiin jatkossa painostaa EU-rahoituksen katkaisemisen uhalla.

Oikeusvarmuus turvaa kansalaisten perusoikeuksien lisäksi investointien asemaa. Riskien minimoimiseksi EU:ssa jäsenmaiden taloudellisia etuja on pystyttävä suojelemaan myös niiltä rahoitustappioilta, joita oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen puutteet muissa jäsenmaissa voivat aiheuttaa.

Komission ehdotus on erittäin tervetullut lisä arvoyhteisömme sisäisen kurinpidon välineeksi. Jos jäsenvaltio haluaa rakentaa yhteiskuntaa EU-rahalla, sen on noudatettava oikeusvaltion perussääntöjä.

Yksittäisten EU-projektien osalta rahoitusta ei kuitenkaan katkaistaisi, jotta lopulliset tuensaajat – tavalliset kansalaiset – eivät joutuisi sijaiskärsijöiksi hallitustensa hölmöilyille. Järjestelmä ei siis ajaisi ahdinkoon huonoista päätöksistä kärsiviä kansalaisia. Maksuvelvollisuus tuensaajille jatkuisi jäsenmaan toimesta, mutta EU-rahaa ei enää valtionkassaan heruisi.

Euroopan parlamentin lisäksi jäsenmaiden neuvoston on päästävä yhteisymmärrykseen ehdoista, jotta järjestelmää voidaan ryhtyä soveltamaan käytännössä. Aloite on saanut vahvaa tukea suurista jäsenmaista, Saksasta ja Ranskasta, mutta vastaanotto Etelä- ja Itä-Euroopassa ei ole ollut lämpimin.

EU:n budjettivallan kasvattaminen ei ehkä ole kaikille mieleen, mutta arvoiltaan harmonisemman Euroopan saavuttamiseksi se on välttämätöntä. Ainoastaan riippumaton oikeusjärjestelmä voi varmistaa EU-rahan päätymisen oikeisiin käsiin jäsenmaissa, eikä poliittisen vallan sotkeutumista tuomioistuinten toimintaan voida nyky-Euroopassa sallia.

Aion luottamustoimissani Euroopan parlamentin budjetti- ja talousarvion valvontavaliokunnissa tehdä kaikkeni komission aloitteen maaliinviemiseksi kunnialla. EU on arvoyhteisö, jonka on valvottava tehokkaasti yhteisten rahojemme käyttöä ja suojeltava antaumuksellisesti kansalaistensa perusoikeuksia.

Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 15.6.2018.

Ajankohtaista

MEP Sarvamaa täysistunnossa Iranin ydinsopimuksesta

12.6.2018

MEP Sarvamaa Strasbourgin täysistunnossa 12.6.2018 Iranin ydinsopimuksesta.

Ajankohtaista

EPP: Sarvamaa: Oikeusvaltioperiaatteen loukkaamisesta jouduttava vastuuseen

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok., EPP) mukaan kaikkien EU:n jäsenvaltioden täytyy noudattaa oikeusvaltion keskeisiä periaatteita ehdoitta. ”Jos jäsenvaltio, esimerkiksi Unkari, rikkoo avoimesti demokraattisen okeusvaltion keskeisiä periaatteita, ei muiden jäsenvaltioiden veronmaksajien pussista pidä tällaista valtiota myöskään tukea”, Sarvamaa vaatii. Europarlamentin budjettivaliokunnan varapuheenjohtajana toimiva Sarvamaa on valmis peruuttamaan jäsenmaiden tukia.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

MFA of Latvia: Parliamentary Secretary Zanda Kalniņa-Lukaševica to discuss current EU agenda issues with members of the European Parliament

9.6.2018

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) tapaa Latvian ulkoministeriön valtiosihteerin Zanda Kalniņa-Lukaševican Strasbourgin täysistuntoviikolla. Euroopan parlamentin budjettivaliokunnan ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimivan Sarvamaan on määrä keskustella valtiosihteerin kanssa EU:n ajankohtaisista asioista. Kalniņa-Lukaševica vastaa Latvian ulkoministeriön EU-suhteista.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Verkkouutiset: Tämän takia EU-jäsenmaksu kannattaa maksaa

8.6.2018

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) kommentoi Suomen kantaa EU:n pitkän aikavälin budjettineuvotteluihin Eurooppasalin seminaarissa 8.6. ”Hallituksen palikat ovat hujan hajan. Tämä ei palvele isänmaan etua”, Sarvamaa painottaa. Sarvamaan mukaan hallituksen vaatimukset EU-budjetin leikkaamisesta ovat Suomelle vahingollisia. Seminaarissa puhui myös komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen, joka korosti Sarvamaan tapaan EU-rahoituksen Suomelle tuomia etuja.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Verkkouutiset: Ruotsi hyväksyi Nord Stream 2 -putken

7.6.2018

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) kritisoi Venäjän kaasuputkenhankkeen tarkastelemista yksinomaan taloudellisena hankkeena, vaikka siihen liittyy merkttäviä turvallisuuskysymyksiä. Sarvamaa on vastustanut Nord Stream 2 -putken rakentamista ja vaatinut Suomen hallitukselta turvallisuuselvitystä Nord Stream 2 -hankkeesta.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Circom regional: MEP Interviews – Petri Sarvamaa

MEP Petri Sarvamaa (kok., EPP) on huolestunut populismin ja nationalismin kasvavasta vaikutuksesta Euroopassa.