Ajankohtaista

Uusi Suomi: Kokoomuslaiset tyrmistyivät: Mitä Suomi tekee? – ”On käsittämätöntä, että EU:n vapauksia ei haluta sallia”

26.4.2018

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) kritisoi kovin sanoin sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän esittämää osittaista kieltoa alkoholin etämyynnille. Sarvamaa uskoo, ettei ratkaisu tule kestämään EU:n tuomioistuimen tarkastelua. ”Aion tehdä kaikkeni EU:ssa sen eteen, että Suomen valtio joutuu purkamaan koko paketin, jos tämä viedään Suomen lakin”, hän painottaa.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

EPP: Sarvamaa: Ministeriön virkamiehet ottivat lain omiin käsiinsä

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) kritisoi tiedotteessaan Sosiaali – ja terveysministeriön työryhmän esitystä alkoholin etämyyntiä rajoittavaksi lainsäädännöksi. Hän näkee lakiesityksen valmisteluissa useita ongelmia: ”Etämyyntikielto ei ole maailman suurin asia. Mutta se on, että Suomessa ministeriön virkamiehet ottavat lain ja sen tulkinnan omiin käsiinsä.” Sarvamaan mukaan on selvää, ettei etämyyntikielto tule kestämään EU:n tarkastelua.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Maaseudun Tulevaisuus: Mepit haluavat sallia lampaanlihan tilateurastuksen ja suoramyynnin – EU-komissiolle kirjallinen kysymys

24.4.2018

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) on lähettänyt kuuden muun suomalaismepin kanssa  Euroopan komissiolle lampaiden tilateurastusta ja suoramyyntiä kuluttajille koskevan kirjallisen kysymyksen. ”Pienten lammastilojen on taloudellisesti mahdotonta rakentaa nykymääräysten mukaisia pienteurastamoja. Tästä johtuen pieniäkin lammasmääriä joudutaan monin paikoin kuljettamaan teurastamoihin jopa satojen kilometrien päähän eläinten hyvinvoinnin kustannuksella”, kirjallisessa kysymyksessä todetaan.

Lue uutinen  ›

Ajankohtaista

Maaseudun Tulevaisuus: Sarvamaa: EU:n kauppatapasäännöt eivät riitä – ”Tarvitaan kovempia toimia”

20.4.2018

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok., EPP) mukaan komission sinänsä hyvässä direktiiviehdotuksessa reilujen kauppatapojen vahvistamiseksi riittää parannettavan varaa. ”Viljelijöiden ja pk-yritysten aseman vahvistaminen markkinoilla vaatii kovempia toimia”, Sarvamaa toteaa. Suomen kannalta merkittävin aukko on Sarvamaan mukaan tehokkaiden työkalujen puuttuminen kaupan keskittymiseen puuttumiseksi.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Pystyykö EU vahvistamaan tuottajan asemaa? Maaseudun Tulevaisuus

Ruoan matka viljelijän tiluksilta kuluttajan lautaselle ei kulje aina oikeudenmukaisinta reittiä. Pienet tuottajat jäävät ruokaketjun voimasuhteissa suurten kauppojen jalkoihin, eikä viljelijälle jää juurikaan neuvotteluvaraa hintojen määrittelemiseksi. Epätasapainoiset markkinat ja epäreilut kauppatavat vahingoittavat pienempien toimijoiden taloudellista kestävyyttä.

Maatalouskomissaari Phil Hogan esitteli viime viikolla Euroopan parlamentille komission tuoreen direktiiviehdotuksen oikeudenmukaisemman ruokaketjun puolesta. Tarkoituksena on asettaa reilulle kaupankäynnille vähimmäisvaatimuksia ja vahvistaa epäreilujen kauppakäytäntöjen valvontaa.

Aloite sai lämpimän vastaanoton, olemmehan parlamentissa vaatineet toimia tuottajan aseman vahvistamiseksi jo pidemmän aikaa. Direktiivin kyky saavuttaa todellisia tuloksia jättää kuitenkin vielä varaa epäilyille. Viljelijöiden ja pk-yritysten aseman vahvistaminen markkinoilla vaatii kovempia toimia.

Komission aloite on sinänsä hyvä, mutta tulee tuskin tuomaan suuria mullistuksia. Direktiiviehdotus perustuu jo aiemmin voimassa olleisiin vapaaehtoisiin käytännesääntöihin ja sen työkalupakki lähinnä täydentäisi jo laajalti käytössä olevia kauppakäytäntöjä.

Ehdotuksen suurin puute Suomen näkökulmasta on se, että direktiivi ei tarjoa tehokkaita työkaluja puuttua suoraan elintarvikeketjumme suurimpaan ongelmaan — kaupan keskittymiseen.

Vahvuuksia ehdotuksella toki on. Erityisesti tehokkaat valvontasäännökset nostattavat toivoa: kansalliset viranomaiset voisivat määrätä oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia sääntöjen rikkomuksista.

Rangaistusmenettely ja luottamuksellisten valitusten käyttöönotto epäreilujen käytäntöjen valvontaan voisivat osaltaan tuoda toivonpilkahduksen pienille tuottajille myös heikosti kilpailluilla markkinoillamme. Valituksen tekijä saisi turvaa luottamuksellisesta ja nimettömästä käsittelystä.

Kiellettäviä käytäntöjä olisivat esimerkiksi viivästyneet maksut pilaantuvista tuotteista, tilausten peruuttaminen viime hetkellä, yksipuoliset ja takautuvat sopimusmuutokset sekä tavarantoimittajan pakottaminen maksamaan tuotehävikistä. Tietyt käytännöt sallittaisiin vain, jos niistä on tehty yksiselitteinen ennakkosopimus osapuolten kesken.

Paljon siis kauniita ajatuksia, joilla on ideaalitilanteessa potentiaalia tuottaa myös tuloksia. Jos Suomessa kuitenkin suurten toimijoiden annetaan jatkossakin määrittää ehdot kaupankäynnille, pienten tuottajien asema on edelleen rakenteellisesti vinksallaan, eikä ruohonjuuritasolla välttämättä näy muutosta.

Tuottajan asema ansaitsee parannusta ja toimeentulon takaaminen tulee jatkossakin olemaan keskeinen osa EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa. CAP-uudistuksessa ei unohdeta sitä, että viljelijät ansaitsevat korvauksen työstään koko yhteiskunnan hyväksi.

Ruoantuotannon varmistaminen tiukkojen ympäristövaatimusten maailmassa ansaitsee yhä vahvempaa arvostusta. Uusi vihreämpi CAP tulee olemaan tuloskeskeisempi ja tukiehdotkin linkitetään yhä vahvemmin EU:n ympäristötavoitteisiin.

Heti vapun jälkeen saamme komissiolta esityksen EU:n budjettikehyksestä vuosille 2021-2027. Silloin saamme viitteitä siitä, miten isolla potilla uutta maatalouspolitiikkaa aiotaan rakentaa. Jäsenmaat neuvottelevat paketin kasaan ja Euroopan parlamentti päättää sen lopullisesta hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Nyt pitäisi vielä saada jäsenmaiden hallitukset ymmärtämään, ettei hetken säästöhuumassa ole syytä tinkiä liikaa viljelijöiden hyvinvoinnista — myös Suomessa.

Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 20.4.2018.

Ajankohtaista

Yle Politiikkaradio: Euroopparadio: Case Fortum – mihin Venäjä pyrkii?

19.4.2018

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok.,EPP) mukaan Venäjän kanssa pitää olla realistinen, kova ja selkeä. ”Valitettavasti on yllättävän paljon niitä, jotka eivät ole realistisia Venäjän suhteen”, Sarvamaa harmittelee. Hänen mukaansa hitaasti muuttuva kansainvälinen turvallisuuspolitiikka vaikuttaa merkittävästi EU:n tulevaisuuteen. ”Turvallisuustilanne on huonompi kuin koskaan vuoden 1961 Kuuban ohjuskriisin jälkeen”, painottaa Sarvamaa. Sarvamaa keskusteli kansainvälisestä turvallisuuspolitiikasta, Macronista ja kansanliikkeistä muiden meppien kanssa.

Kuuntele ohjelma ›

Ajankohtaista

Sarvamaalla avainrooli EU-budjetin tuloksellisuuden valvonnassa

Euroopan parlamentti äänesti vuoden 2016 tilikauden vastuuvapauksien myöntämisestä täysistunnossa Strasbourgissa torstaina 18.4. Europarlamentaarikko Petri Savamaa (kok., EPP) toimi EPP:n pääneuvottelijana EU:n virastoja koskevissa mietinnöissä ja esitti useita muutosehdotuksia muihin mietintöihin. Lisäksi Sarvamaa on EPP-ryhmän koordinaattori talousarvion valiokunnassa, joka valmisteli vastuuvapausraportit.

Vastuuvapauksien myöntäminen on Euroopan parlamentin yksinoikeus ja siitä on vuosien varrella tullut tärkeä työkalu EU-rahojen käytön tarkistamiselle. Parlamentti myöntää, lykkää tai hylkää vastuuvapaudet instituutioiden ja virastojen budjetin käytöstä tietyn tilikauden ajalta. Vastuuvapauden myöntämisen jälkeen kyseessä olleen tilikauden asioihin ei enää palata ilman erityistä syytä. Euroopan parlamentti tarkistaa muun muassa komission, itse parlamentin ja erillisvirastojen budjetin käytön. Menettely on erottamaton osa EU:n toiminnan läpinäkyvyyttä ja demokraattista valvontaa.

Parlamentti myönsi vastuuvapauden kaikille muille EU-instituutioille ja toimijoille, mutta päätti lykätä neuvoston vastuuvapautta.

Ajankohtaista

Turun Sanomat: Junckerin suosikin nimitys nakertaa EU-komission mainetta

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok., EPP) mukaan Euroopan komission pääsihteerin nimitystä seuranneesta kohusta on tullut poliittinen lyömäase. Sarvamaan toteaa, ettei Euroopan parlamentin kriittinen kannanotto asiaan velvoita komissiota perumaan nimitystä. ”Sen sijaan me voimme puuttua siihen, miten tulevaisuudessa nämä nimitykset tehdään”, Sarvamaa painottaa.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

HS: EU-komissio sai kovat nuhteet salamyhkäisestä nimityksestä – ”Vallankaappausta muistuttavaa toimintaa”

18.4.2018

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) näkee Euroopan komission pääsihteerin Martin Selmayrin nimitystä seuranneen kohun takana monenlaisia taustoja. ”Että mistäs me tiedämme, mistä tämä kovimman polttoaineen on saanut tämä meteli”, hän toteaa. Sarvamaan mukaan esimerkiksi EPP-ryhmän monilukuinen saksalaisosasto ”vihaa Selmayria kuin ruttoa”. Hän pitää parlamentin keskiviikkona 18.4. äänestämää kannanottoa asiaan jyrkkänä ja uskoo komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin näkevän sen yrityksenä kaataa komissio.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

MEP Sarvamaa täysistunnossa vastuuvapausmenettelyistä

 

Ajankohtaista

Kainuun Sanomat: Ville Itälä vahvoilla korkeaan EU-virkaan

Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunta esittää Ville Itälää (kok.) Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) pääjohtajaksi. Valiokunnan EPP-ryhmänjohtajana toimiva europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) arvioi, että nimitys voisi olla selvillä loppukeväästä. Sitä ennen valinnasta neuvottelevat vielä Euroopan komissio ja jäsenmaista koostuva neuvosto. Sarvamaan valiokunta valitsi Itälän neljän finalistin joukosta. Yhteensä hakijoita oli lähes 80.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

MEP Sarvamaan kommentit ennen Emmanuel Macronin puhetta Strasbourgin täysistunnossa

17.4.2018