Ajankohtaista

Sarvamaa valvoo EU:n läpinäkyvyyttä – talousarvion valvontavaliokunta äänesti vastuuvapausmenettelyistä

27.3.2018

Talousarvion valvontavaliokunta äänesti maaliskuun kahdella viimeisellä viikolla vastuuvapausmenettelyistä tilivuoden 2016 osalta. Europarlamentaarikko Petri Savamaa (kok., EPP) on EPP-ryhmän puheenjohtaja talousarvion valvontavaliokunnassa.

Valiokunnan tehtävänä on käydä läpi tilintarkastustuomioistuimen valmistamat vuosikertomukset kaikista EU:n toimijoista, jotka käyttävät EU:n budjettia. Tarkastelussa ovat talousarviossa myönnettyjen varojen käyttö ja muun muassa hyvän hallintotavan toteutuminen. Vastuuvapautuksen myöntää Euroopan parlamentti. Menettely on erottamaton osa  EU:n toiminnan läpinäkyvyyttä ja demokraattista valvontaa.

Sarvamaa toimi varjoesittelijänä EU:n virastoja koskevissa mietinnöissä ja esitti useita muutosehdotuksia muihin mietintöihin. Vastuuvapausmenettelyiden on määrä edetä koko europarlamentin äänestettäväksi huhtikuun täysistuntoon.

Ajankohtaista

Verkkouutiset: Petri Sarvamaa: Vihreiden verkkopalvelu vetää vertoja Pietarin trollitehtaalle

26.3.2018

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) kritisoi vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautalan verkkosivuilta löytyvää ”Miten meppi äänesti” -sivua. Sarvamaan mukaan sivu antaa vääristyneen kuvan äänestyksistä. ”Kannattaisi perehtyä syvällisesti siihen, miten mitenmeppiaanesti.fipropagandakoneen disinformaatiopamaukset työstetään”, Sarvamaa kommentoi.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Petri Sarvamaa isännöi vierasryhmää Brysselissä

23.3.2018

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) isännöi vierasryhmää Brysselissä Euroopan parlamentissa. Vierailijat olivat media-alan ammattilaisia ja Sarvamaan tukijoukkoja. Maaliskuinen Bryssel näyttäytyi vieraille sään puolesta ensin vaihtelevana kelin kirkastuessa kuitenkin matkan loppua kohden.

Vierailun ensimmäisenä päivänä Sarvamaa esitteli ryhmälle Euroopan parlamentin toimintaa ja roolia osana Euroopan unionin toimielinten kokonaisuutta.  Kattavan käsityksen tarjoamiseksi Sarvamaa järjesti ryhmälle tapaamisia myös muissa EU:n toimielimissä. Parlamentin vierailun jälkeen vieralijoiden matka jatkuikin Suomen pysyvään edustustoon Euroopan unionissa. Edustustossa vierailijat tutustuivat siihen, kuinka Suomen kanta EU:ta koskevissa asioissa etenee Euroopan unionin neuvostossa käytävien neuvotteluiden eri vaiheissa.

Ensimmäisen päivän iltana Sarvamaa isännöi vierasryhmää illallisella historiallisen Grand Placen aukion kulmalla. Keskustelu ja ajatustevaihto kävivät vilkkaina, kun Sarvamaa keskusteli vieraiden kanssa eurooppalaisen yhteistyön mahdollisuuksista.

Vierailun toisena päivänä vierailijat tutustuivat Euroopan komissioon Jyrki Kataisen kabinetin jäsenen Marika Lautso-Mousnierin johdolla. Vierailu huipentui kierrokseen Euroopan historian talossa, jonka jälkeen Sarvamaa hyvästeli vieraat kotimatkalle.

Ajankohtaista

Eurooppalainen yhteistyö vahvistaa Suomen turvallisuutta, Maaseudun Tulevaisuus

Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus kietoo Euroopan kansat yhteen. Vaikka emme ole sitoutuneet seisomaan toistemme rinnalla taistelussa, uhkamme ja intressimme ovat useimmiten yhteisiä. Viime vuosina etelästä kumpuava muuttoliike on luonut kasvavia haasteita koko Euroopalle ja Venäjän huolestuttava kehitys ylläpitää yhä varauksellisuutta itään.

EU:n yhteisen turvallisuuspolitiikan kehittäminen on Suomen etu. Varsinkin kun naiivisti edelleen pysyttelemme puolustusliitto Naton ulkopuolella, turvaa on haettava lähempää. Unionista emme saa Naton kaltaisia turvatakuita, mutta huomattavaa lisäarvoa se pystyy pohjoiselle kansallemme tarjoamaan.

Unionin puitteissa voimme keskittää resurssejamme niin ulkorajojen valvontaan, terrorismin torjuntaan kuin kyberturvallisuuteen. EU ansaitsee yhä vahvemman roolin turvallisuudessa ja tarvitsee riittävän rahoituspohjan yhteisiin haasteisiin vastaamiselle. Ilman taloudellisia resursseja yhteisiä tavoitteita on mahdoton saavuttaa.

Euroopan parlamentti antoi viime viikolla lähtölaukauksen EU-budjetin tulevaisuudelle. Päätimme kannastamme rahoituspohjan kehittämiselle vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Yksi keskeisimmistä haasteista on Brexitin aiheuttaman vajeen paikkaaminen samalla kun EU:lle pusketaan yhä suurempia tehtäviä – yhteiseurooppalaiselle puolustukselle on enenevissä määrin kysyntää ja muuttoliikettäkin pitäisi hillitä ja hallita keskitetysti.

Uusien haasteiden päälle EU:lla on toki vanhatkin tehtävänsä. Yhteistä maatalouspolitiikkaa, jäsenmaiden välistä koheesiota ja tutkimusrahoitusohjelmia on edelleen kehitettävä. Budjettirakenteissa on paljon modernisoinnin varaa, mutta ei loputonta kykyä kestää säästötoimia. Toimivaan unioniin on väkisinkin sijoitettava enemmän.

EU:n kilpailukyvyn ja turvallisuuden vahvistaminen ei saa jäädä jäsenmaiden nuukuuden jalkoihin. Saksa ja Ranska ovat jo vahvasti ilmaisseet valmiutensa kasvattaa osuuttaan brittien lähdön myötä, nyt pitäisi saada muutkin näkemään vahvemman unionin hyödyt.

Unionin budjetista neuvoteltaessa jäsenmaiden nettomaksajakeskustelu on harmillisen vahingollista. Keskeistä ei pitäisi olla se, kuka saa ja kuka antaa mitenkin paljon, vaan se, minkälaista lisäarvoa voimme yhteistyöllä tuottaa. Kaikille unionin tarjoamille hyödykkeille on edes mahdoton asettaa hintalappua. Minkä arvoista on vakaus ja rauha, jota eurooppalainen yhteistyö on meille jo vuosikymmenten ajan tarjonnut? Korvaamattoman arvokasta.

EU:n budjettia on uudistettava rohkeasti. Nykyisestä haamurajasta, eli jäsenmaiden asettamasta yhden prosentin BKTL-katosta on luovuttava. Prosentti EU-maiden yhteenlasketusta bruttokansantulosta ei riitä kattamaan sekä vanhoihin että uusiin tehtäviin tarvittavia resursseja. Kuten parlamentin kannassa painotamme, EU-maiden on ymmärrettävä, että uudet haasteet vaativat uusia panoksia.

Komissio tulee antamaan toukokuussa ehdotuksensa seuraavaksi rahoituskehykseksi. Jäsenmaat neuvottelevat ehdotuksen pohjalta paketista, jonka Euroopan parlamentti lopulta hyväksyy. Kehys tulee määrittelemään EU:n painopisteet ja budjetin enimmäistasot useaksi vuodeksi eteenpäin.

Eurooppalaisen turvallisuusyhteistyön vahvistamiseksi otetut askeleet ovat toistaiseksi olleet verrattain pieniä. Seuraavaan rahoituskehykseen olisi aihetta saada alkua jollekin suuremmalle. Se olisi niin Euroopan kuin Suomen etu.

Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 23.3.2018.

Ajankohtaista

Euroopan pankkiviranomainen siirtyy Brexitin seurauksena Lontoosta Pariisiin – Sarvamaa vaatii lisää tehoja

22.3.2018

Budjettivaliokunta hyväksyi keskiviikkona 21.3. Euroopan pankkiviranomaisen sijaintia käsittelevän lausunnon äänin 28-4. Petri Sarvamaa (kok., EPP) toimi parlamentin suurimman poliittisen ryhmän pääneuvottelijana.

Euroopan pankkiviranomainen on tähän saakka sijainnut Lontoossa. Brexitin vuoksi EU:n jäsenmaat päättivät siirtää sen Pariisiin.  Sarvamaa keskittyi neuvotteluissa virastojen välisen yhteistyön vahvistamiseen EU-rahankäytön tehokkuuden lisäämiseksi.

Sarvamaa on budjettivaliokunnan varapuheenjohtaja ja EPP:n pääneuvottelija EU-virastoja koskevissa budjettivaliokunnan lausunnoissa.

Ajankohtaista

MTV: Harvinainen julkinen kiista EU-asiassa

16.3.2018

Hallituksen keskuudessa on avointa erimielisyyttä brexitin vaikutuksia koskevista asioista, kuten europarlamentin paikkajaosta ja nettomaksujen nostamisesta tulevaisuudessa. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) toivoo Suomelta aiempaa vahvempaa panosta seuraavaan budjettiin. ”Samalla pidetään tietysti huoli siitä, että me saamme siitä sen lisäarvon, joka on saatavissa”, hän painottaa.

Katso ohjelma ›

Ajankohtaista

Euroopan parlamentti Suomessa: MEP Sarvamaa monivuotisesta rahoituskehyksestä

14.3.2018

Miten EU:n rahoitusta pitäisi uudistaa?

Euroopan parlamentti äänestää tänään raameista EU:n tulevalle rahoitukselle. Brittien lähtö tuo yli 10 miljardin vuotuisen vajeen EU:n kassaan ja samalla Euroopan pitäisi rakentaa kansalaisten kaipaamaa turvallisuutta ja hallita muuttoliikettä. Miten rahoitusta sitten pitäisi uudistaa? Yhteiselle rahalle on saatava lisäarvoa ja kaikkien on oltava valmiina kantamaan kortensa kekoon, tuumaa aiheesta budjetin valvontavaliokunnan lausunnon laatinut Petri Sarvamaa äänestyksen edellä. Videolla mepin tärkeimmät tärpit!📺 Äänestykset suorana klo 13 alkaen: http://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/home.html📝 Taustaa: http://www.europarl.europa.eu/news/fi/agenda/briefing/2018-03-12/0/eu-n-vuoden-2020-jalkeisen-budjetin-on-oltava-unionin-tavoitteiden-mukainen

Posted by Euroopan parlamentti – Europaparlamentet on Wednesday, March 14, 2018

Ajankohtaista

MEP Sarvamaa täysistunnossa monivuotisesta rahoituskehyksestä

13.3.2018

Ajankohtaista

Sarvamaa vastustaa Suomen linjausta alkoholin etämyynnistä

Suomen hallitus pyrkii estämään alkoholin etämyynnin muista EU-maista Suomeen. Etämyynnistä puhutaan esimerkiksi kun kuluttaja tilaa tuotteita toisesta EU-maasta kotiinsa verkkokaupan välityksellä. Myyjä  osallistuu jollakin tavalla tuotteen kuljetukseen ja maksaa verot kohdemaahan.

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) pitää Suomen hallituksen pyrkimystä ongelmallisena ja EU:n lainsäädännön vastaisena. Hän on nostanut asian esille tiedotteessaan ja IL-blogikirjoituksessaan. Sarvamaa on jättänyt asiasta myös useita kyselyitä komissiolle, joista viimeisimpään ei ole saatu vielä vastausta.

Tuonnin rajoittaminen EU:n sisämarkkinoilla ilman poikkeuksellista syytä on kielletty. Tavaran vapaa liikkuvuus on yksi neljästä EU:n perussopimuksessa säädetyistä vapaudesta.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on kuitenkin perustettu työryhmä kiellon edistämiseksi. Sarvamaa toteaa komission jo aiemmin todenneen, ettei Suomella ole perusteita alkoholin etämyynnin kieltämiselle ja painottaa, ettei tällainen menettely tule kestämään EU:n tarkastelussa.

Ajankohtaista

EPP: Sarvamaa: EU-budjetin on vastattava todellisiin tarpeisiin

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok., EPP) mukaan EU-budjetilla on saatava aikaan enemmän tuloksia. Sarvamaa on Euroopan parlamentin budjettivaliokunnan varapuheenjohtaja ja pääneuvottelijana talousarvion valvontavaliokunnan seuraavaa rahoituskehystä käsittelevässä lausunnossa. Hän korostaa, että neuvottelut seuraavasta rahoituskehyksestä on saatava maaliin ennen ensin vuoden parlamenttivaaleja. ”Muuten rahoitusohjelmat viivästyvät ja edunsaajat kärsivät” Sarvamaa painottaa. Parlamentti äänestää seuravaa rahoituskehystä koskevasta mietinnöstä täysistunnossa huomenna 14.3. Rahoituskehys tulee voimaan vuoden 2020 jälkeen.

Lue uutinen › 

Ajankohtaista

EPP: Sarvamaa: Suomen alkoholipolitiikka suuntaa yhä kauemmas EU:n lainsäädännöstä

12.3.2018

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) kritisoi Suomen hallituksen pyrkimystä estää alkoholin etämyynti EU:n perussopimuksen vastaisesti.  ”Tällainen linjaus ei tule kestämään EU:n tarkastelua”, hän painottaa. Suomen sosiaali- ja terveysministeriö on perustanut etämyyntikiellon rakentamiseksi työryhmän, jonka tavoitteena on löytää keino estää etämyynti peitellysti. ”Suomella ei ole mitään järkevää syytää yrittää estää verot maksavaa etämyyntiä” Sarvamaa toteaa.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Uusi Suomi: Kova ulostulo alkoholin etämyynnistä: ”Käsittämätöntä, että ministeriö perustaa kerhon, jonka tavoitteena on löytää tapoja jallittaa EU:ta”

10.3.2018

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) vastustaa Suomen pyrkimyksiä kieltää alkoholin etämyynti EU:n sisämarkinnoilla, joilla tavaran pitää liikkua vapaasti. Suomen perustuslakivaliokunnan tämän hetkisen linjauksen mukaan etämyynti on sallittua. Valiokunta myöntää kuitenkin etämyyntikiellon ongelmallisuuden EU-lainsäädännön näkökulmasta. Sarvamaan mukaan Suomen toiminta ei tule kestämään EU:n tarkastelua. ”Yritys kiertää EU-lakia ei tule viemään pitkälle, vastassa on auttamatta umpikuja”, hän toteaa.

Lue uutinen ›