Ajankohtaista

Budjettivaliokunta hyväksyi Sarvamaan suosituksesta Suomen 3,5 miljoonan euron tukihakemuksen

31.8.2017

Euroopan parlamentin budjettivaliokunta äänesti 30.8. Suomen Euroopan globalisaatiorahastolle (EGR) osoittamasta 3,5 miljoonan euron tukihakemuksesta. Asian esittelijä europarlamentaarikko Petri Sarvamaa puolsi mietinnössään tuen myöntämistä. Valiokunta äänesti tuen puolesta äänin 33-4.

”On erittäin tärkeää, että Suomi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla tämän EU-rahastosta saatavan tuen. Suomi on jo ennestään saanut EU-maista suhteellisesti eniten EGR-tukea”, tähdentää Sarvamaa.

Hakemus koskee 1248 Microsoftilta ja sen 11 alihankkijalta irtisanottua työntekijää. EGR-tuen avulla on tarkoitus tarjota vuoden 2016 heinä- ja joulukuun välillä irtisanotuille työntekijöille erityisesti henkilökohtaista neuvontaa yrittäjyyteen, työnhakuun ja koulutukseen liittyvissä asioissa.

Sarvamaan mukaan EGR-tuki on ensiarvoisen tärkeää Microsoftilta irtisanottujen uudelleen työllistymisen kannalta. ”Suurin osa irtisanotuista on korkeasti koulutettuja ja parhaassa iässä. Heidät pitää saada mahdollisimman nopeasti uusiin töihin”, Sarvamaa sanoo.

EGR tukee maailmankaupan rakenteellisten muutosten vuoksi työttömiksi jääneiden paluuta työmarkkinoille. Jäsenvaltio voi hakea rahastosta tukea, kun vähintään 500 ihmistä irtisanotaan globalisaation tai talouskriisin seurauksena.

Parlamentin täysistunto äänestää tuen myöntämisestä lopullisesti keskiviikkona 13.9. Strasbourgissa.

Ajankohtaista

Verkkouutiset: EP:n budjettivaliokunta puolsi EU:n työllistämistukea Microsoftilta irtisanotuille

”On erittäin tärkeää, että Suomi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla tämän EU-rahastosta saatavan tuen. Suomi on jo ennestään saanut EU-maista suhteellisesti eniten Euroopan globalisaatiorahaston tukea”, sanoo  europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP). Euroopan parlamentin budjettivaliokunta hyväksyi  3,5 miljoonan euron suuruisen myöntämisen Suomelle Euroopan globalisaatiorahastosta asian esittelijänä toimivan Sarvamaan suosituksesta.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

EPP: Sarvamaa: Suomeen tulossa 3,5 miljoonaa euroa EU-rahaa Microsoftilta irtisanottujen työllistämiseksi

30.8.2017

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok, EPP) kannattaa mietinnössään Suomen Euroopan globalisaatiorahastolle (EGR) osoittamaa 3,5 miljoonan euron tukihakemusta Microsoftilta irtisanottujen työllistämiseksi. Euroopan parlamentin budjettivaliokunta äänestää tänään kello 18.15 Suomen aikaa mietinnön hyväksymisestä.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Brexit on kultaakin kalliimpi tilaisuus uudistaa Euroopan unionia, Nykypäivä

25.8.2017

EU:n suurimman maksumiehen Iso-Britannian päätös lähteä Unionista on kieltämättä vaikea paikka Euroopalle niin henkisesti kuin taloudellisestikin. Se pakottaa katsomaan peiliin ja miettimään, miksi EU on olemassa. Mitä EU:n pitäisi tehdä ja miten se rahoitetaan.

2018 on oletettavasti viimeinen vuosi, kun Iso-Britannia on EU:n jäsen. Sen jälkeen EU:n vuosittaisesta budjetista lähtee 10–13 miljardia euroa laskutavasta, punnan kurssista ja brittien kanssa neuvotelluista sopimuksista riippuen. Se ei ole mikään pikkusumma tilanteessa, jossa jokaisella eurolla on pakko saada aikaisempaa enemmän aikaan.

Brexitin kanssa samaan saumaan osuvat myös EU:n seuraavan, vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevan, pidemmän tähtäimen budjettisuunnitelman neuvottelut jäljelle jäävien jäsenmaiden kesken. Rahoituskehys käytännössä antaa suuntaviivat vähintäänkin viideksi vuodeksi eteenpäin ja kertoo selvin numeroin, missä EU:n painopisteet ovat. Talouden ja maahanmuuton aiheuttamat haasteet ovat osoittaneet, että merkittäviin korjausliikkeisiin ja tarkistuksiin olisi tarve myös ilman Brexitiä.

Maksajien määrän vähentyminen yhdistettynä uusiin tarpeisiin on vaikea yhtälö. Käytännössä rahoitusta voidaan leikata nykyisiltä politiikoilta, kuten yhteiseltä maatalouspolitiikalta tai rakennerahastoilta, tai etsiä lisää tulonlähteitä. Valitettavasti kansalliset hallitukset eivät vaikuta olevan valmiita aidosti uudistamaan systeemiä.

Euroopassa tuntuu kuitenkin olevan laaja yhteisymmärrys siitä, että EU:n on panostettava enemmän turvallisuuteen ja työpaikkojen luomiseen. Ja että tämän pitää näkyä myös Unionin rahankäytössä. Mutta valtaosa jäsenmaista, Suomi mukaan lukien, ei kuitenkaan halua kasvattaa EU:n budjettia tai edes täyttää Iso-Britannian siihen jättämää aukkoa.

Tämä ei ole kestävää tai vastuullista politiikkaa. Tällä hetkellä työllisyys ja puolustus kuuluvat jäsenmaiden vastuulle. Jos EU:n halutaan tekevän enemmän myös näiden asioiden eteen, siihen on annettava asianmukaiset voimavarat. Ei sovi unohtaa, että kansalaiset haluavat EU:n toimivan vahvemmin varsinkin turvallisuuden saralla.

EU:n jäsenvaltioiden on jo korkea aika ymmärtää, että nykyisistä haasteista ei selvitä pienellä viilaamisella, nipistämisellä ja tehostamisella. Näille kaikille on kiistatta tarvetta, mutta ainoa todellinen ratkaisu on EU:n budjetin kasvattaminen ja sen rakenteen uudistaminen. Maatalous- ja koheesiopolitiikkaa on tarkasteltava kriittisesti, rahat käytettävä tehokkaasti ja jäsenmaksuvähennyksistä päästävä eroon. Mutta myös rahaa tarvitaan lisää.

Kaikki odottavat EU:lta enemmän. Maahanmuuttoon on varauduttava. Yhteisistä rajoista ja sisäisestä turvallisuudesta on huolehdittava. Eurooppalaista puolustusyhteistyötä halutaan viedä eteenpäin. Myös talouskasvusta on pidettävä huolta. Mutta EU:n resurssit on jo nyt venytetty äärimmilleen. Pinnalla yritetään pysyä siirtämällä rahaa budjetin sisällä kohdasta ja toiminnasta toiseen. Se on vastuutonta.

Ymmärrän, että rahan löytäminen jäsenvaltioista on vaikeaa istuville kansallisille hallituksille. Sitä kun ei ole koskaan tarpeeksi edes jäsenmaiden toimivallassa olevien asioiden hoitamiseen. Mutta jos EU:n resursseihin ei haluta panostaa, niin turha siltä on myöskään odottaa vaikuttavaa toimintaa. Jäsenmaksujen lisäksi onkin mietittävä muita mahdollisia tulonlähteitä.

EU:n budjettiyhtälön ratkaiseminen ei ole helppo tehtävä. Mutta vaikeuksien ei saa antaa sumentaa silmiä isolta kuvalta. EU:n budjettiin maksetut eurot eivät häviä kuin tuhka tuuleen. Oikein käytettynä niillä saadaan aikaan paljon enemmän turvallisuutta ja talouskasvua kuin mihin Suomi yksinään pystyisi.

Julkaistu Nykypäivässä 25.8.2017.

Ajankohtaista

Kaleva: Mepit vaativat uutta laskentaa hiilinieluista

16.8.2017

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) aikoo äänestää täysistunnossa parlamentin ympäristövaliokunnan metsiä ja ilmastolainsäädäntöä koskevaa esitystä vastaan. ”Ympäristövaliokunnan tapa nähdä asia ei edes pyrkinyt kohtelemaan jäsenmaita tasa-arvoisesti”, Sarvamaa kritisoi. Suomen metsistä on tulossa hiilinielun sijaan laskennallinen päästö, koska vertailuvuosina hakkuut olivat nykyistä huomattavasti pienemmät. Komission esityksessä tulevat hakkuut tulisi sitoa vuosiin 1990–2009, parlamentin ympäristövaliokunnan ehdotuksessa vuosiin 2000–2012.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Isot taakat on helpompi kantaa yhdessä, Maaseudun Tulevaisuus

11.8.2017

Suomella on viime vuosina riittänyt haasteita niin ulkopuolelta kuin omastakin takaa. Talous on hapuillut, poliittisella kentällä on kuohunut ja turvallisuusympäristö on muuttunut yhä arvaamattomammaksi. Kotimaisten ja kansainvälisten kriisien vaikutukset tuntuvat suoraan kansalaisten arjessa.

Nykyhetken konkreettisimmat haasteet liittyvät lähinaapurustomme epävakauteen. Loppumaton siirtolaisvirta ja terrorismin uhka kumpuaa Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän levottomuuksista, ja Venäjän uho langettaa edelleen painostavan varjon koko Euroopan ylle.

Pieni valtio ei pysty omin voimin tulppaamaan ihmisvirtaa etelästä tai tasapainottamaan arvaamattomuutta idästä. Mikään maa ei voi yksinään hallita globaaleja turvallisuusuhkia pelkkien kansallisten toimivaltuuksien voimin. Potentiaalisia uhkia on huomattavasti kannattavampaa kartoittaa ja ehkäistä yhdessä.

Syvempi yhteistyö ja tiiviimpi Euroopan unioni on Suomelle paras tie hauraassa maailmassa. Mitä vaikeammat ajat, sitä vahvempaa unionia tarvitsemme turvaksemme ja tueksemme. Yhteinen turvallisuuspolitiikka vaatii nyt entistä rohkeampaa panostusta.

Haasteiden selättämiseen eivät pelkät korupuheet riitä, vaan tarvitaan konkreettisia tekoja. Yhteisiin pyrkimyksiin on panostettava vahvasti ja tavoitteiden saavuttamiseen on uhrattava riittävästi rahaa ja resursseja. EU:n budjetti tarjoaa usein parhaan väylän yhteistyön toteutukselle.

Tiiviissä yhteistyössä ei ole liikaa varaa sooloiluun. Helsinkiin perustettu hybridiosaamiskeskus on hieno esimerkki yhteisten ponnistelujen konkretisoinnista, mutta keskuksen resurssit ja kansainvälinen asema uhkaavat jäädä vajaaksi, kun hankkeelle ei ole haettu riittävän vahvaa tukea ympäröivältä yhteisöltä.

Keskuksen tavoitteet ja resurssit saattaisivat kohdata paremmin, jos se olisi jo heti alkuunsa ajettu sisään EU:n budjettiin.

EU voisi olla maailman turvallisin, vaurain ja kilpailukykyisin alue, jos sen jäsenmaat puhaltaisivat enemmän yhteen hiileen. Unionin budjettia on jo pitkään vaivannut jäsenmaiden skeptisyys.

Suomenkin asenne nettomaksajana osuu usein omaan nilkkaan, kun yhteisille hankkeille ei haluta puoltaa lisämenoja, vaikka saavutetut hyödyt olisivat ilmeisen selviä.

Puolen miljardin ihmisen liittouman tarjoamat mahdollisuudet ovat vertaansa vailla ja niitä tulisi hyödyntää entistä tehokkaammin. EU:n budjetista pitäisi uskaltaa rohkeasti ottaa yhteistyön hyödyt irti. Yhteisellä näkemyksellä ja yhteisillä toimilla myös Suomi voi tehdä strategisesti kestävämpiä ratkaisuja.

Eurooppalainen yhteistyö ei välttämättä vaadi yhteen tahtiin etenemistä, toiset saavat aina halutessaan jarrutella toisia enemmän. Suomen on pienenä maana kuitenkin paras olla yhteisten toimien keskiössä, sillä aktiivinen osallistuminen on väistämättä tehokkain tapa vaikuttaa.

Euroopan unionin rakennetta ja toimintatapoja on varmasti kehitettävä, mutta tiedämme edelleen varsin hyvin, millaisten arvojen ja tavoitteiden puolesta Euroopassa halutaan tehdä yhteistyötä.

Turvallisuutta tulee tukea jatkossa yhä vahvemmin, vaikka se vaatisi taloudellisia lisäpanostuksia. Kansainvälinen yhteistyö tarjoaa mittaamattoman arvokkaita hyötyjä, joille ei voi laittaa hintalappua.

Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 11.8.2017