Ajankohtaista

Sarvamaan ehdotukset tulosperusteisen budjetoinnin vahvistamisesta läpi

31.5.2017

Euroopan parlamentin budjettivaliokunta ja talousarvion valvontavaliokunta äänestivät tiistaina 30.5. kannastaan komission ehdottamaan EU:n varainhoitosääntöjen uudistukseen. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa toimi mietinnössä EPP:n pääneuvottelijana talousarvion valvontavaliokunnan puolesta.

Uudistuksen tarkoitus on ohjata EU-varojen käyttöä kohti tulosperusteisuutta ja mitata projektien konkreettisisia saavutuksista ja vaikutusta. Sarvamaa tuki omilla muutosehdotuksillaan tätä suuntausta. Lisäksi hän ajoi esitykseen mukaan ajatuksen tarkastusten riskiperusteisuudesta ja varainkäytönvalvonnan keskittämisestä sinne, missä ongelmia on havaittu.

Sarvamaan ehdotukset hyväksyttiin suurella enemmistöllä osaksi budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan kantaa. Mietintö sinetöidään vielä parlamentin täysistunnossa kesäkuussa, minkä jälkeen aloitetaan kolmikantaneuvottelut parlamentin, komission ja neuvoston välillä.

Petri Sarvamaa on budjettivaliokunnan varapuheenjohtaja ja parlamentin suurimman poliittisen ryhmän EPP:n koordinaattori talousarvion valvontavaliokunnassa.

Ajankohtaista

EU-uutiset: Meppi Petri Sarvamaa: Trumpin puheissa ja teoissa on jatkuvaa ristiriitaa

Europarlamentaarikko (kok., EPP) Petri Sarvamaan mukaan Trump pyrkii ennen kaikkea pitämään äänestäjänsä tyytyväisinä kovilla puheilla. ”Trumpin ydinkannattajakunta ei nimittäin välitä, eikä edes kykene erottamaan näistä puheista niissä olevaa hölynpölyä. Heille riittää kova retoriikka”, Sarvamaa sanoo.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Nuorilla on tärkeä tehtävä Euroopassa, Nykypäivä

30.5.2017

Eurooppa oli pitkään menossa väärän suuntaan. Talouskriisin myötä kasvanut työttömyys, viime vuosina nopeasti lisääntynyt maahanmuutto ja ylipäätään pettymys siihen, että oma elämä ei enää parantunutkaan entiseen malliin, osaltaan edistivät populismin ja euroskeptisyyden nousua. Brexit oli tämän kehityksen huipentuma.

Hollannin ja Ranskan vaalien tulokset ovat kuitenkin antaneet hyvän tilaisuuden muuttaa suuntaa. Ihmiset ovat äänestyskopeissa näyttäneet suhtautuvansa Eurooppaan myönteisesti. Lisäksi kaikki merkit näyttävät siihen suuntaan, että tulos tulee olemaan samankaltainen myös Saksan syksyisissä liittopäivävaaleissa.

Viimeaikaisista vaaleista voidaankin vetää kahdenlaisia johtopäätöksiä. Ensinnäkin kokoomuslainen politiikka puree meillä ja Euroopassa. Sosiaalidemokraatit taas näyttävät etsivän itseään. Toiseksi nuoret äänestävät Euroopan puolesta ja yhteistyöhön kykeneviä ehdokkaita vaikeista ajoista ja korkeasta nuorisotyöttömyydestä huolimatta. Vilpitön kiitos siitä. Nyt voidaan toivottavasti lopettaa sisäänpäin käpertyminen ja ryhtyä rakentamaan tulevaisuutta.

Lopulta kuitenkin politiikan sisältö ratkaisee sen, millaisia tulevista vuosista ja vuosikymmenistä tulee. Eurooppaa ei aina ole helppo pitää yhdessä, mutta se on ainoa tapa voittaa.  Ja tässä erityisesti nuorilla sukupolvilla on merkittävä rooli. Siksi pyydänkin teitä oleman aktiivisia, kiinnostuneita ja jopa innostuneita Euroopasta.

Esimerkiksi Erasmus-vaihto ja Interrail ovat korvaamattomia mahdollisuuksia tutusta elämään ja ihmisiin Suomen ulkopuolella. Erasmus on kiistatta EU:n onnistunein rahoitusohjelma. Samassa paketissa yhdistyvät koulutus sekä eurooppalaisen identiteetin ja yhteenkuuluvuuden rakentaminen. Se on myös mahdollisuus pitää huoli historian tuntemuksesta ja katsoa sitä vähän toisestakin näkökulmasta. Euroopan unioni kun on pohjimmiltaan rauhanprojekti.

30 vuotta toiminnassa ollut ohjelma on tukenut tähän mennessä yhteensä yli 9 miljoonaa ihmistä ja tahti kiihtyy. Pelkästään vuosina 2014–2020 tähtäimessä on lähettää noin neljä miljoonaa nuorta Eurooppaan. Edes paatuneimmat EU-kriitikot eivät halua kieltää nuorilta mahdollisuutta kansainvälistymiseen.

Nuorista on kuitenkin pidettävä huolta myös kotona. Talous näyttää vihdoin kääntyneen Suomessakin heikkoon nousuun ja nuorisotyöttömyys on Euroopassa ohittanut korkeimman huippunsa. Pahin taitaa olla ohitse, mutta vastaavaa tilannetta ei saa päästää syntymään enää uudestaan.

Työttömyys on aina henkilökohtainen tragedia, mutta myös yhteiskunnallisesti huolestuttavaa. Laskevien verotulojen ja nousevien työttömyysturvamaksujen lisäksi työttömät ovat muuta väestöä suuremmassa vaarassa syrjäytyä ja joutua yhteiskunnan ulkopuolelle, mikä vaikuttaa myös turvallisuuteen. Menneistä vuosista ja vuosikymmenistä pitää ottaakin opiksi monella tapaa.

Euroopan parlamentti seisoo vahvasti sekä Erasmuksen että nuorisotyöttömyysaloitteen takana. Saimme molemmille lisärahoitusta viime syksynä EU:n budjettineuvotteluiden yhteydessä. Vuosina 2017–2020 Erasmus-ohjelman rahoitusta lisätään 100 miljoonalla ja nuorisotyöttömyysaloitteen 1,2 miljardilla eurolla. Lisäksi komissio julkaisi aikaisemmin tällä viikolla nuorisoaloitteen, jonka tarkoituksena on seurata paremmin esimerkiksi sitä, miten vastavalmistuneet työllistyvät.

Nyt on aika panostaa vastuulliseen talous- ja koulutuspolitiikkaan sekä helpottaa nuorten siirtymistä työelämään. Investoida tulevaisuuteen. EU:n rahkeet riittävät kuitenkin vain tiettyyn pisteeseen saakka. Talous-, koulutus- ja työllisyyspolitiikka kun suurimmaksi osaksi ovat kansallisten hallitusten päätäntävallassa.

Julkaistu Nykypäivässä 26.5.2017.

Ajankohtaista

Baltic Rim Economies: The future of defence in Europe

29.5.2017

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) analysoi Euroopan turvallisuustilannetta ja eurooppalaisten maiden suhtautumista omaan kansalliseen puolustukseensa. Maiden puolustusmenojen välillä on suuria eroja, mutta talouskasvun kääntyessä nousuun useimmat maat ovat lisänneet puolustusbudjettiaan uusien uhkien taklaamiseksi.  Sarvamaa toteaa, että uudet uhat Itä-Euroopassa ja Lähi-Idässä vaikuttavat Euroopan maiden käsitykseen  rauhasta.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Sarvamaa neuvotteli Euroopan globalisaatiorahaston tuen Suomelle

24.5.2017

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) toimi parlamentin pääneuvottelijana Suomen Euroopan globalisaatiorahastolle (EGR) osoitetun hakemuksen käsittelyssä. Suomi hakee EGR-tukea Nokia Network Systemsin ja sen kolmen alihankkijan irtisanottua lähes 1000 työntekijää. EGR tukee maailmankaupan rakenteellisten muutosten vuoksi työttömiksi jääneiden paluuta työmarkkinoille.

”Suomessa IT-ala on kokenut kovia muutoksia globalisaation vuoksi. Kaikesta rahaston tuesta noin 5% on myönnetty Suomelle. Suomi onkin varsinainen EGR-tuen suurvalta”, Sarvamaa painottaa. IT-alalla laitteiden käyttöikä on lyhyt, minkä vuoksi työntekijöiden tietotaito vanhentuu nopeasti. Sarvamaan mukaan EGR on tärkeä jäsenvaltioille, sillä sen tuella EU pystyy yhteisesti auttamaan yksittäisiä valtioita globaalien rakennemuutosten edessä.

Sarvamaan mukaan Suomen viranomaiset toimivat nopeasti irtisanomisten jälkeen ja ryhtyivät tarjoamaan Nokia Network Systemsiltä irtisanotuille apua jo ennen EGR-tuen myöntämistä tai hakemista. EGR-tuki kattaa 60% irtisanottujen työntekijöiden uudelleentyöllistymistä tukevien toimien kustannuksista, joihin sisältyy muun muassa koulutus, työelämäohjaus ja yrittäjyysraha.

Suomi on aikaisemmin hakenut EGR-tukea muun muassa Nokian Salon tehtaan sulkemisen takia.  Sarvamaa vieraili huhtikuun lopussa EGR-tapahtumassa Salossa, missä seurattiin EGR-tuella rahoitettujen toimenpiteiden tuloksia. ”Kuulin ihmisten omia tarinoita siitä, miten ratkaiseva merkitys EGR-tuella on ollut nuorten ihmisten uudelleentyöllistymisessä.” Sarvamaa kertoo.

Budjettivaliokunta äänesti Suomen EGR-hakemuksen hyväksymisestä torstaina 11.5.2017 äänin 32 puolesta, 2 vastaan ja 0 tyhjää. Lopullinen päätös tehtiin Strasbourgin täysistunnossa ja mietintö hyväksyttiin äänin 554 puolesta, 70 vastaan ja 8 tyhjää.

Ajankohtaista

Sarvamaa pyytää komissiolta kirjallista selvitystä Suomen alkoholilain uudistuksesta

22.5.2017

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) ihmettelee sosiaali- ja terveysministeriön venkoilua alkoholilain uudistuksessa. Sarvamaan mukaan ministeriön virkamiehet ovat kiertäneet hallituksen pikkusormensa ympärille ja puskevat tulevaan lakiesitykseen väkisin vaatimusta alkoholin etämyynnin kiellosta.

Sarvamaa ei usko, että kaavailtu kielto kestäisi EU:n tarkastelua. Hän onkin vaatinut EU-komissiolta kirjallista selvitystä siitä, miten komissio suhtautuu suunniteltuihin rajoituksiin alkoholijuomien tilaamiselle Suomen rajojen ulkopuolelta.

”On jokseenkin käsittämätöntä, että Suomi itsevaltaisesti estäisi kansalaisia tilaamasta mietoja alkoholijuomia ja viinejä toisista EU-maista. Eivät tällaiset tuontirajoitteet sovi mitenkään tuotteiden vapaaseen liikkuvuuteen Euroopan unionissa”, Sarvamaa ihmettelee.

Sosiaali- ja terveysministeriö oikeuttaa etämyynnin kieltoa mahdollisuudella etäostoon. Näiden kahden ero on verotus- ja kuljetusjärjestelyissä, mutta molempien lopputuloksena kuluttaja saa tuotteet kotiin toimitettuina.

Sarvamaan mukaan etäosto on kuitenkin vakuuksineen ja ennakkoilmoituksineen tehty niin byrokraattiseksi, ettei kuluttajalla ole millään aikaa ja mahdollisuutta siihen ryhtyä.

”Tässä yritetään nyt härskisti peitellä EU-maiden välisen kaupan rajoitteita. Esimerkiksi viinien etämyynnin kansanterveydellinen merkitys olisi täysin mitätön, mutta uudistus keskittyy edelleen suojelemaan Alkon monopolia. Holhousasenne ei vaan tunnu millään karisevan sote-ministeriöstä”, Sarvamaa toteaa.

Ajankohtaista

Uusi Suomi: Suomalaismeppi alkoholilain uudistuksesta: Venkoilua ministeriössä – ”yritetään härskisti peitellä”:

Kokoomusmeppi Petri Sarvamaa vaatii Euroopan komissiolta kirjallista selvitystä siitä, miten alkoholin etämyynnin kieltäminen sopii EU-määräysten kanssa. Sarvamaa ihmettelee sosiaali- ja terveysministeriön venkoilua alkoholilain uudistuksessa. ”On jokseenkin käsittämätöntä, että Suomi itsevaltaisesti estää kansalaisia tilaamasta mietoja alkoholijuomia ja viinejä toisesta EU-maasta.”

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

EPP: Sarvamaa: Alkoholijuomien tilaamista muista EU-maista ei voi kieltää

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) suhtautuu epäilevästi suunniteltuihin rajoituksiin alkoholijuomien tilaamiselle Suomen rajojen ulkopuolelta. Petri Sarvamaa ihmettelee sosiaali- ja terveysministeriön toimintaa alkoholilain uudistuksessa. Hän on vaatinut komissiolta kirjallista selvitystä asiasta. ”Holhousasenne ei vaan tunnu millään karisevan sote-ministeriöstä” Sarvamaa toteaa.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Tekniikka & Talous: 3166 euroa per irtisanottu – Nokialta potkut saaneet saavat EU-tukea

18.5.2017

Euroopan parlamentti hyväksyi Suomelle annettavan 2,6 miljoonan euron tukipaketin Nokia Network Systemsiltä irtisanotuille. Parlamentin esittelijänä toiminut EPP-ryhmän europarlamentaarikko Petri Sarvamaa toteaa, että globalisaatiolla on ollut suuret vaikutukset suomalaista IT-alaa kohtaan. EGR rahasto tukee irtisanottuja koulutuksen ja yritysvalmennuksen muodossa.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

MEP Sarvamaan viikkokatsaus 17.5.2017

Ajankohtaista

MEP Sarvamaa kertoo EGR-tuesta

17.5.2017

Ajankohtaista

Euroopan parlamentti: EU:n työllistämistukea Suomeen Nokian entisille työntekijöille

Euroopan parlamentti hyväksyi Strasbourgin täysistunnossa työllistämistuen Suomeen Nokian entisille työntekijöille. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) toimi raportissa parlamentin esittelijänä. Sarvamaan mukaan suomalainen ICT-ala on joutunut turvautumaan EGR-tukeen jo useamman kerran. Kyseessä on 2,6 miljoonan euron Euroopan globalisaatiorahaston tuki, joka auttaa 821 irtisanottua työntekijää työllistymään uudelleen.

Lue uutinen ›