Ajankohtaista

EU:n maatalouspolitiikka järkeville urille, Maaseudun Tulevaisuus

16.12.2016

Viljelijöiden ja tuottajien tilanne on edelleen vaikea ympäri Euroopan. Erityisen hankala se on Venäjän naapurissa olevilla suomalaisilla, jotka tunnollisena porukkana yrittävät parhaansa mukaan selvitä samaan aikaan pohjoisissa olosuhteissa ja EU:n sääntöviidakossa.

Ensi vuonna julkaistava ehdotus EU:n yhteisen maatalouspolitiikan CAP:n uudistamiseksi tarjoaa mahdollisuuden saada tilanteeseen parannusta.

Komissio on jo kaikessa hiljaisuudessa aloittanut vuoden 2020 jälkeen voimaan tulevan uudistuksen valmistelun. Käytäväpuheiden mukaan ehdotuksessa keskitytään maataloustuotteiden hintoihin, sukupolvenvaihdoksiin ja uusiin teknologioihin.

Maatalouden halutaan toimivan yhä enemmän kysynnän ja tarjonnan ehdoilla. Tulevaisuudessa julkiset markkinainterventiot tulevatkin olemaan aiempaa rajoitetumpia ja tarkemmin kohdistettuja. Mielestäni samalla on kuitenkin etsittävä uusia keinoja ja välineitä vakauttamaan markkinoiden heilahteluja. Se on välttämätöntä, jotta tuottajille voidaan taata oikeudenmukainen toimeentulo. Viljelijät tarvitsevat tasaisempia tuottajahintoja kuin mitä viime vuosina on nähty.

Ilman varmuutta raskaasta työstä saadusta korvauksesta ruoantuottajat voivat nimittäin pian loppua. Euroopassa vain murto-osa heistä on alle 35-vuotiaita.  Yli 55- vuotiaita puolestaan on reippaasti yli puolet viljelijöistä. Sukupolvenvaihdoksia tiloilla tuleekin helpottaa kaikin mahdollisin keinoin. Apua olisi ainakin luotonsaannin helpottamisesta ja turhan byrokratian karsimisesta. Yritteliäille ja kekseliäille nuorille viljelijöille on annettava mahdollisuus kehittää toimintaansa.

Nuoremmat sukupolvet ovat usein myös teknologian edelläkävijöitä. Se lupaa tulevaisuudelle hyvää, kun entistä suurempi joukko on ruokittava pienemmillä resursseilla. YK:n ennusteiden mukaan vuonna 2100 maailmassa on 11,2 miljardia ihmistä. Samaan aikaan ilmastonmuutos vaikeuttaa ruoantuotantoa monilla alueilla. Uusien ideoiden, tapojen ja tekniikoiden käyttöönottoa pitää siis ehdottomasti edistää ja rohkaista. Tulevaisuudessa maatalousvienti ei ole pelkästään puhdasta ja laadukasta ruokaa, vaan myös entistä enemmän teknologiaa, tietoja ja taitoja.

Maatalouspolitiikalla onkin vahva kytkös myös turvallisuuteen ja muuttoliikkeiden hillitsemiseen. Esimerkiksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ilmastonmuutos vaikeuttaa huomattavasti paikallisia tuotanto-olosuhteita. Uusien teknologioiden viennillä voitaisiinkin helpottaa Eurooppaan kohdistuvaa muuttopainetta.

Maatalouden halutaan toimivan yhä enemmän kysynnän ja tarjonnan ehdoilla. Tämä on myös pakon sanelema ratkaisu tilanteessa, jossa talouskasvun ja työpaikkojen luominen sekä siirtolaiskriisin hoito vaativat kaikilta aiempaa enemmän satsauksia. Nyt globaalit haasteet ja kiristynyt taloudellinen tilanne eivät jätä vaihtoehtoja. Pienemmillä resursseilla on saatava enemmän aikaan. Maatalouden kannalta tämä tarkoittaa, että myös viljelijät valjastetaan maailmanlaajuisten ongelmien, kuten nälänhädän ja ilmastonmuutoksen, ratkaisuun.

Tosiasiat on kuitenkin tunnustettava. Entistä markkinaehtoisemmasta maatalouspolitiikasta ja sen toteuttamisesta tulee meille todella vaikeaa. Huoleni johtuvat pitkälti Suomen pohjoisesta sijainnista. Kasvukausi on täällä lyhyt ja talvi ankara, mikä on ikuinen haaste suomalaiselle maataloudelle. Mutta viljelyä ja tuotantoa ei saa päästää karkaamaan maasta. Suomalaisen maatalouden erityiset olosuhteet on otettava huomioon EU:n maatalouspolitiikassa jatkossakin.

Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 16.12.2016

Ajankohtaista

Uusi Suomi: ”Euroopan maahanmuuttopolitiikka alkaa toimia” – Palautuvatko Dublin- ja Schengen-järjestelmät vihdoin normaaliin?

13.12.2016

Turvapaikanhakijoiden palautukset Kreikkaan voidaan aloittaa asteittain ensi vuoden maaliskuusta alkaen. Järjestelmän palauttaminen on mahdollista EU:n ja Turkin sopimuksen sekä Kreikan omien toimien johdosta: ”Kreikka on tehnyt paljon turvapaikkajärjestelmänsä korjaamiseksi ja siirtolaisvirtojen kuriin pistämiseksi EU:n ulkorajoilla”, kokoomuksen meppi Petri Sarvamaa iloitsee.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

EPP: Sarvamaa: Eurooppalainen maahanmuuttopolitiikka alkaa vihdoin toimia

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP) iloitsee siitä, että vuonna 2011 keskeytetyt turvapaikanhakijoiden palautukset Kreikkaan voidaan aloittaa uudelleen vuoden 2017 maaliskuussa. Sarvamaa korostaa, että eurooppalainen yhteistyö siirtolais- ja maahanmuuttoasioissa on kaikkien etu: ”On viisasta auttaa kovan paineen alle joutuneita etulinjan maita selviytymään tilanteesta”.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Euroopan parlamentti Suomessa: Joulukalenteri

12.12.2016

Joulukalenteri12

Meppipäivä! Joulukalenterimme 12. luukun takaa löytyy Petri Sarvamaa.

Julkaissut Euroopan parlamentti – Europaparlamentet 11. joulukuuta 2016

Ajankohtaista

MEP Sarvamaa from the Finnish EPP-delegation greets Youth of European Peoples Party

8.12.2016

Ajankohtaista

Petri Sarvamaa isännöi kasviproteiinitapahtumaa Euroopan parlamentissa

7.12.2016

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa isännöi 29.11.2016 Euroopan parlamentissa kasviproteiinitapahtumaa yhdessä maatalousalan järjestöjen Copa Cogecan, FEFAC:in ja Coceralin kanssa.

2016 on palkokasvien teemavuosi, ja tapahtuma keskittyikin kyseisen sektorin tuotantoon liittyviin haasteisiin. EU:n alueella on tätä nykyä vajetta kasviproteiinien tarjonnassa.

Sarvamaa kertoi puheenvuorossaan tukevansa Euroopan unionin laajuisia toimia, jotta voimakkaasti kasvussa olevalle kasviproteiinisektorille saataisiin mahdollisimman paljon tuotantotukea. Hän korosti palkokasvien lukuisia etuja: ”Palkokasvit ovat erinomainen kasvikunnan tuote: ne ovat monipuolinen ja runsasproteiininen ravinnonlähde. Lisäksi niillä on biodiversiteettia ja maaperää parantava vaikutus, ja ne toimivat myös karjataloudessa laadukkaana ravinnonlähteenä”.

Sarvamaan mielestä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) jälkeisessä uudistuksessa on parannettava markkinavälineitä, joilla voidaan auttaa palkokasvisektoria saavuttamaan täyden potentiaalinsa. Kasvilähtöisten proteiinien kysyntä on jatkuvassa kasvussa, joten tuottajille on annettava täysi tuki kustannustehokkaan tuotannon sekä kilpailukykyisten hintojen saavuttamiseksi.

Myös mukana olleet maatalouden järjestöt korostivat sektorin tukemista sekä oikeanlaisten työkalujen tarjoamista tuottajille, jotta tarjonta saataisiin vastaamaan kysyntää. Ala hyötyy hyvin ennustettavista ja pitkällä tähtäimellä tapahtuvista poliittisista linjauksista.

Ajankohtaista

Ilta-Sanomat: Kokoomusmeppi Petri Sarvamaa ihmettelee Sipilän mediakohua: ”Suomen Trump”

4.12.2016

Pitkän uran toimittajana tehnyt ja nykyisin europarlamentaarikkona työskentelevä Sarvamaa on seurannut Suomen mediassa puhuttanutta tapausta. Hänen mielestään pääministerin tyyli viestiä median suuntaan on ongelmallinen: ”Jos tässä nyt kävisi ilmi, että Yle antaisi pääministerin vaikuttaa uutisointiin, niin se olisi pitkällä tähtäimellä etenkin Yleisradiolle erittäin kohtalokasta”.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Ilta-Sanomat: Petri Sarvamaa on Suomen vaikutusvaltaisin meppi: ”Olen tosi tyytyväinen”

Ilta-Sanomat haastatteli Petri Sarvamaata, joka valittiin hiljattain riippumattomassa tutkimuksessa Suomen vaikutusvaltaisimmaksi mepiksi. ”Semmoinen totaalinen paneutuminen ja ahkera verkottuminen sekä se, ettei kainostele mennä ihmisten ja asioiden äärelle, on varmasti tämän valinnan takana. Itsekin olen kyllä tosi tyytyväinen”.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

MTV: Muuttoliikeseminaarissa pohdittiin maahanmuuttokriisin hoitamista

2.12.2016

Muuttoliikeseminaarissa Euroopan unionin myönnettiin epäonnistuneen maahanmuuttokriisin hoitamisessa. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa kommentoi laittomasti Suomessa olevien toimeentulotukea: ”Vaikea nähdä, että samat tuet tulisivat, mutta mitkään velvoitteet eivät koskisi. Jos tehdään päätös, että ei ole lupaa jäädä tänne niin kyllä pitäisi myös satsata siihen palauttamiseen”.

Kuuntele ohjelma ›

Ajankohtaista

Copa Cogeca, Coceral & FEFAC: International Year of Pulses

Maatalousalan järjestöt Copa Cogeca, Coceral sekä FEFAC järjestivät palkokasvien juhlavuoteen liittyvän tapahtuman kasviproteiineista. Tapahtumaa isännöinyt meppi Sarvamaa korosti puheenvuorossaan, että EU:n tulee tarjota oikeanlaisia markkinavälineitä ravintorikkaiden ja ympäristöominaisuuksiltaan kestävien palkokasvien täyden potentiaalin saavuttamiseksi.

Lue uutinen ›