Ajankohtaista

Kohti järkeviä tarkastuksia, Maaseudun Tulevaisuus

29.5.2015

Lupasin viime vuoden eurovaalien jälkeen, että keskityn maaseudun asioihin jatkossakin, vaikka paikka maatalousvaliokunnassa jäi saamatta.

Parlamentin muissa valiokunnissa viljelijää ei aina ymmärretä yhtä hyvin kuin asialle omistautuneessa Agrissa, joten viestinviennille oli tarvetta.

Tärkein maatalousaiheinen asia pöydälläni on ollut mietintöni tukitarkastusten järkevöittämisestä. Mietinnöstä äänestetään ensin talousarvion valvontavaliokunnassa heinäkuun 14. päivä ja tämän jälkeen parlamentin täysistunnossa syyskuussa.

Oma-aloitemietinnön tavoite on ennen kaikkea kohdistaa valvonta sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Veronmaksajien rahojen valvonnan tulee olla tarkoituksenmukaista, kustannustehokasta ja oikeudenmukaista.

Tällä hetkellä jäsenmaat käyttävät capin alaisten tukien valvontaan vuosittain yhteensä noin neljän miljardia euroa.

Neljä miljardia pelkästään valvontaan on paljon. Se voisi olla oikeutettua, jos systeemi olisi tehokas, toimiva ja hyväksi havaittu. Näin ei selvästikään ole. Samaa mieltä ovat toimijat valvonnan jokaisella tasolla, viljelijästä EU:n tilintarkastustuomioistuimeen.

Tehokkuudesta ei voi puhua, jos viljelijä joutuu vuoden aikana kokemaan useamman tukitarkastuksen kansallisilta viranomaisilta.

Pahimmillaan mukaan mahtuu myös komission ja tilintarkastustuomioistuimen omat tarkastukset samalle tilalle. Yksi tarkastuskäynti vie viljelijän aikaa vähintään työpäivän verran. Paperityöt ovat tietenkin asia erikseen.

Riskiperusteisuudesta ei voi puhua, jos kymmenen vuotta virheetöntä tilaa pitänyt tuensaaja palkitaan yhdentenätoista vuonna lisätarkastuksella, koska tilan profiili on edelleen tilastollisesti riskiryhmää.

Joustavuudesta ei voi puhua, jos viljelijää rangaistaan siitä, että sää ei ole antanut myöten tehdä pellolla toimia asetuksen määräämään päivään mennessä. Kun valvontaa tehdään sääntökirja edellä, luonto välillä sivuuttaen, on tuloksella harvoin mitään tekemistä maatalouden kanssa.

Mietintöni esittää valvontaan lisää järkevyyttä, tehokkuutta ja johdonmukaisuutta.

Kerran vuodessa valvotulta tilalta saatujen tulosten pitää kelvata kaikille valvonnan tasoille. Hyvin asiansa hoitaneiden maiden tulee olla mahdollista vähentää tarkastusten kokonaismäärää ja hallitusti keventää tarkastuksista aiheutuvaa taakkaa. Riskiperusteisuus tulee ulottaa niin syvälle järjestelmään kuin mahdollista.

Paras tapa vähentää virheitä on auttaa viljelijää jo ennen kuin virhe ehtii tapahtua. Sähköisten hakujärjestelmien kehitys mahdollistaa tämän huomattavasti paperihakua paremmin ja kustannustehokkaammin.

On selvää, että valvontaa tulee olla jatkossakin. Veronmaksajien rahojen käytön pitää olla vastuullista, tuloksellista ja yhteistä hyvää edistävää. Ei ole yhtä selvää, että valvonta tulee järjestää kuten nykyisin on tehty.

Parlamentti antaa mietinnölläni vahvan viestin järkevämmän vaihtoehdon puolesta. Jää komission ja jäsenvaltioiden käsiin, miten sen toteuttamiseen sitoudutaan.

Julkaistu Maaseudun tulevaisuudessa 29.5.2015

Ajankohtaista

STT: Kataisen investointirahaston perustamisesta löytyi sopu

28.5.2015

EU:n investointiohjelmaan sisältyvän rahaston perustamisesta on löytynyt sopu jäsenmaiden ja EU-parlamentin välillä. Komission mukaan rahasto otetaan käyttöön loppukesällä. ”Nyt täytyy pitää huoli siitä, että sijoittajat saadaan innostumaan innovaatiohankkeista, jotka luovat kasvua Eurooppaan”, sanoo Petri Sarvamaa.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

EPP: Sarvamaa: Investointipaketista tärkeä sopimus

Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta, EFSI:stä saavutettu neuvotteluratkaisu antaa hyvän mahdollisuuden investointiohjelman nopealle aloittamiselle, sanoo Petri Sarvamaa. ”Mikäli parlamentti hyväksyy esityksen kesäkuun lopulla pidettävässä täysistunnossa, voi investointirahasto aloittaa toimintansa jo elokuussa.”

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Verkkouutiset: Unionin investointipaketista tärkeä sopimus

Rahaston perustamiseen tarvittavista kahdeksan miljardin euron takuista päästiin sopuun Euroopan parlamentin, komission ja neuvoston kesken.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Meppiexpress: Sarvamaa: Tupakkasopimusten salailu lopetettava

22.5.2015

”Parlamentti ja talousarvion valvontavaliokunta kysyivät jo vuosi sitten komissiolta tietoja sopimusten sisällöstä ja niiden vaikutuksesta. Parlamentin maanantain keskustelussa saatiin ainoastaan lupaus siitä, että vaikutusten arviointi on tulossa muutaman viikon kuluessa”, kertoo Petri Sarvamaa.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Europolitics: Tobacco – Tensions mount in Parliament

19.5.2015

Euroopan parlamentti keskusteli täysistunnossaan neljän suuren tupakkayhtiön kanssa solmituista sopimuksista, joiden avulla pyritään estämään tupakan salakuljetus EU:n alueelle.
Komissio ei ole useista pyynnöistä huolimatta tiedottanut parlamentille tupakkayhtiö Philip Morrisin kanssa käytyjen neuvottelujen sisällöstä. Petri Sarvamaa vaatii komissiolta avoimuutta.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

EPP: EPP Group calls for transparency over secretive tobacco agreements

EPP-ryhmä vaatii läpinäkyvyyttä komission ja tupakkayhtiöiden välisissä neuvotteluissa. Petri Sarvamaan mukaan parlamenttia tulisi informoida neuvottelujen kulusta tasaisin väliajoin.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Sarvamaa vaatii komissiolta avoimuutta neuvotteluissa tupakkayhtiöiden kanssa

18.5.2015

Ajankohtaista

Sarvamaa vaatii komissiolta avoimuutta neuvotteluissa tupakkayhtiöiden kanssa

Euroopan unionin, EU:n jäsenmaiden ja neljän suuren tupakkayhtiön välille on solmittu sopimukset, joiden avulla pyritään vähentämään tupakan salakuljetusta ja väärennettyjen tupakkatuotteiden myyntiä. Philip Morris Internationalin kanssa solmitun sopimuksen on määrä päättyä kesäkuussa 2016. Euroopan parlamentti keskusteli 18.5.2015 täysistunnossaan Philip Morrisin kanssa solmitun sopimuksen tulevaisuudesta.

Parlamentti on usean vuoden ajan pyytänyt tietoa komission suunnitelmista sopimusneuvottelujen suhteen, sopimusneuvotteluista ja sopimuksiin liittyvistä asiakirjoista. Petri Sarvamaa talousarvion valvontavaliokunnan koordinaattorina vaatii komissiolta avoimuutta sopimusneuvotteluiden suhteen. ”Yhtiöt maksavat sopimusten perusteella pääosin jäsenmaille lähes kaksi miljardia euroa. Me haluamme tietää, mikä on sopimusten todellinen hyöty EU:lle”.

”Parlamentti ja talousarvion valvontavaliokunta kysyivät jo vuosi sitten komissiolta tietoja sopimusten sisällöstä ja niiden vaikutuksesta. Parlamentin keskustelussa 18.5. saatiin ainoastaan lupaus siitä, että vaikutusten arviointi on tulossa muutaman viikon kuluessa”, Sarvamaa toteaa.

”Komissio on kuitenkin samaan aikaan valmistelemassa Philip Morris Internationalin kanssa uutta sopimusta, jolla korvattaisiin kesäkuussa 2016 päättyvä sopimus. On kyse veronmaksajien rahoista ja olennaisesti kansalaisten terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavista asioista, joten valmistelussa on tarkkaan arvioitava nykyisten ja tulevien sopimusten hyödyt ja haitat. Tarvitsemme ennen kaikkea avoimuutta”, painottaa Sarvamaa.

Ajankohtaista

Iltalehti: Osuuko ”Lex Valio” omaan nilkkaan? – ”Valion pitää kohdata todellisuus”

16.5.2015

Sarvamaan mielestä on välttämätöntä, että Valio kohtaa markkinoiden todellisuuden ja vastaa kilpailuun.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Verkkouutiset: ”Komission viesti otettava vakavasti, muuten edessä on Kreikan kaltainen kurinpalautus”

14.5.2015

Kokoomusmeppi Petri Sarvamaa näkee EU:n komission ilmoituksen varoituksena, joka tulevan hallituksen on syytä ottaa vakavasti.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

EPP: Sarvamaa: Komission viesti on vakava

13.5.2015

Suomi ei täytä vakaus- ja kasvusopimuksen velka- ja alijäämäkriteeriä, ja komissio harkitseekin liiallista alijäämää koskevan menettelyn aloittamista Suomen osalta. Kokoomusmeppi Petri Sarvamaa näkee komission ilmoituksen varoituksena, joka tulevan hallituksen on syytä ottaa vakavasti.

Lue uutinen ›