Ajankohtaista

TTIP:n ei tarvitse olla maineensa vanki, Maaseudun tulevaisuus

27.2.2015

EU:n ja Yhdysvaltain välinen TTIP-vapaakauppasopimus on herättänyt laajasti tunteita viime kuukausina. Kyseessä olisi onnistuessaan maailman kahden suurimman talousalueen välinen pitkälle kehitetty sopimus, joka poistaisi ja vähentäisi kaupan esteitä ja lisäisi sääntöjen harmonisointia.

Neuvotteluissa käydään läpi loputon määrä sääntelyä lähes kaikilta kaupan aloilta ja pyritään löytämään keinot, joilla keskinäisen kaupanteon kynnys madaltuisi. Laajuutensa ja monimutkaisuutensa vuoksi sopimusneuvottelut ovat herättäneet huolta ja hämmennystä, jonka alle on jäänyt suuri osa sopimuksen positiivisista ja talouskasvua edistävistä puolista.

Positiiviset asiat ensin: kyseessä on mahtava mahdollisuus nostaa Suomi kasvun tielle. Teknologiateollisuutemme ohella tästä hyötyisivät myös perinteisemmät alat, mukaan lukien puu-, bio- ja elintarviketuottajamme. Varsinkin ruoan myynti Yhdysvaltoihin on pitkään ollut todella kivinen prosessi, joka sopimuksen myötä yksinkertaistuisi huomattavasti. Kyseessä on erinomainen mahdollisuus laajentaa laadukkaiden erikoistuotteidemme markkinoita.

Sopimus antaisi aivan uudenlaiset edellytykset kasvuun, työpaikkojen luontiin ja kehitykseen. Ennen kaikkea se loisi EU:n ja Yhdysvaltojen kesken valta-aseman, jonka myötä EU:n ja USA:n yhteiset standardit ja vaatimukset nousisivat lähes globaalin standardin asemaan. EU ja suomalaiset olisivat pöydässä mukana, kun näitä standardeja kehitellään. Saavutettu kilpailuetu olisi pitkällä tähtäimellä keskeisen tärkeää.

Suomalaisille tärkeimmät huolenaiheet ovat olleet ruoan puhtaus, julkisten palvelujen takaaminen sekä investointisuojaan liittyvä välimiesmenettely. Siksi on syytä todeta komission neuvotteluohjeiden olevan tiukat. Sopimus ei saa tinkiä ruoan tai ihmisten turvallisuudesta, eikä pakottaa EU:ta ottamaan hyllyihin täällä kiellettyjä tuotteita, kuten hormonilihaa. Valtioiden oikeutta tarjota julkisia palveluja ei saa kyseenalaistaa. Näistä pykälistä ei suostuta edes neuvottelemaan.

Investointisuojaa koskeva kysymys on viimeisiä neuvoteltavia asioita sopimuksessa, joten on liian aikaista arvioida pykälän tarkkaa sanamuotoa. Selvää kuitenkin on, ettei kansallista demokratiaa saa alistaa kauppasopimuksella, kuten myös se, ettei lopullinen lauseke tule vastaamaan julkisuudessa esitettyjä kauhukuvia. Euroopan parlamentti äänestää sopimuksen hyväksymisestä neuvottelujen valmistuttua, eikä tule hyväksymään ehdotusta kevein perustein.

Vapaakauppa auttaa nimenomaan pieniä ja keskisuuria yrittäjiä – heitä, joihin tariffit ja muut kaupan esteet pahiten iskevät. Onnistunut neuvottelutulos antaisi taloudelle sen tarvitseman piristysruiskeen molemmilla puolilla valtamerta.

Julkaistu Maaseudun tulevaisuudessa 27.2.2015.

Ajankohtaista

EPP: ”Sarvamaa: Hintavaihtelut horjuttavat maidontuotantoa”

24.2.2015

”Komissiolla on aivan liian ruusuinen kuva maidontuottajien tilanteesta”, arvioi kokoomusmeppi Petri Sarvamaa. Hänen lausuntonsa maitoalan tulevaisuudennäkymistä hyväksyttiin 24. helmikuuta Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnassa.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Petri Sarvamaa puolustaa Suomen maidontuotantoa

Komissio julkaisi viime kesäkuussa kertomuksen, jossa se tarkasteli Euroopan maitomarkkinoiden kehitystä ja vuoden 2012 maitopaketin toimintaa. Maitopaketin tarkoituksena on tarjota maidontuottajille tukitoimia sopeutua maitokiintiöiden päättymiseen ensi huhtikuussa.

Petri Sarvamaa esitteli tammikuussa talousarvion valvontavaliokunnassa lausuntonsa maitomarkkinoiden sopeutumisesta kiintiöjärjestelmän päättymiseen. Sarvamaan mukaan kesäkuussa julkaistu kertomus on jo osittain vanhentunut ja antaa liian positiivisen kuvan maitomarkkinoiden tilanteesta. ”Komission kertomus ei ota huomioon Venäjän kaupan hiipumisen aiheuttamaa vahinkoa maitomarkkinoilla. Tällä hetkellä maitomarkkinoiden suurin ongelma onkin hintojen epävakaus”, toteaa Sarvamaa.

Kiintiöiden poistuminen voi tarkoittaa kuoliniskua syrjäisten ja epäsuotuisten alueiden maidontuottajatiloille, jos ei huolehdita siitä, että jäsenmailla on tehokkaat välineet sopeutua muutokseen. Sarvamaa korostaa, että näiden alueiden asema maitomarkkinoilla tulee turvata. ”Syrjäisten ja epäsuotuisten alueiden maidontuottajille suunnattuihin sopeutustoimiin pitää sitoutua pitkäjänteisesti.”

Sarvamaa painottaa, että budjetin valvonnankin näkökulmasta on järkevää tukea syrjäisten ja epäsuotuisten alueiden maidontuottajia, jotta elinkeino pystytään säilyttämään. ”Tällä pienellä rahalla saamme pidettyä maitolehmät elossa. Mielestäni rahat on erittäin hyvin käytetty, jos pystymme säilyttämään nämä alueet elinvoimaisina. Se ei loppujen lopuksi maksa meille niin paljon, kun otetaan huomioon kustannukset, joita meille koituisi tukitoimien puuttuessa.”

Lausunto hyväksyttiin talousarvion valvontavaliokunnassa 24. helmikuuta 2015 yksimielisesti äänin 26-0.

Ajankohtaista

Verkkouutiset: Hintojen epävakaus on maitomarkkinoiden suurin ongelma

Petri Sarvamaan lausunto maitoalan tulevaisuudennäkymistä hyväksyttiin tiistaina Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnassa.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Benin lista on järkevä lista, Uusi Suomi

23.2.2015

Merkillinen juttu. Kun lukee ja kuuntelee päivän kommentteja kansanedustaja Ben Zyskowiczin säästölistasta, saattaa syntyä ajatus politiikan ulkopuolelta tulevasta esityksestä. Benin listasta on kiirehditty antamaan erilaisia tulkintoja, joita yhdistää yksi asia: Kokoomus yritetään häivyttää asiayhteydestä.

Listaa verrataan ”Liisan listaan”, 1990-luvun SDP:n Liisa Jaakonsaaren säästölistaan viitaten. Benin lista ei kuitenkaan ole demarilähtöinen. Kaikkea muuta.

Keskustan puoluesihteeri Timo Laaninen kiirehtii vetämään mukaan myös politiikan yläpuolella olevan Tasavallan presidentin. Laanisen mielestä Zyskowicz ”vastasi Sauli Niinistön huutoon”. Niinistö toivoi uudenvuoden puheessaan puolueilta uusia ”Liisan listoja”.

Laaninen jopa muistuttaa, ettei Kokoomuksen puheenjohtaja Alexander Stubb mennyt täsmällisyyksiin esitellessään puolueen strategisen hallitusohjelman. Laanisen mielestä olisi hyvä, jos puolueiden johtajat osallistuisivat keskusteluun leikkauksista – mutta unohtaa samalla mainita, ettei Juha Sipilä ole myöskään esittänyt Benin listan kaltaista konkreettista koostoa. Muista keskustalaisista puhumattakaan.

Ei tietenkään ole mikään ihme, että muut puolueet kiemurtelevat Benin listan kanssa. Se sisältää niin monta järkevää säästökohdetta, vastaansanomattoman logiikan ja uskottavat numerot, ettei kukaan täysijärkinen poliitikko kehtaa hyökätä suoralta kädeltä sen sisällön kimppuun. Mikä parasta, Benin lista suojelee ainakin osittain kaikkein pienituloisimpia; kunnalliseen toimeentulotukeen tehtäisiin täydet indeksitarkistukset.

Vaan hetkinen. Kaikkein uskomattomin juttu on se, että Benin listan toteuttaminen ja 2,6 miljardin euron rakenteellisten (enimmäkseen tulonsiirtoihin kohdistuvien) säästöjen toteutuminen edellyttäisi pääpiirteissään kokoomuslaisen talouspolitiikan hyväksymistä.

Ei se sen kummallisempaa ole, jos ajatellaan vain Suomen parasta ja halutaan antaa tulevalle sukupolvelle mahdollisuus hyvinvointiyhteiskuntaan. Viimeksi tätä mahdollisuutta tarjottiin vuoden 2011 kesästä eteenpäin. Silloin kokoomuslainen politiikka ei kenellekään muulle hallituksessa kelvannut.

Jos Suomen pelastamiseen tarvitaan ”Benin lista”, niin siitä vaan. Kutsukaa sitä politiikkaa miksi haluatte.

Julkaistu Uuden Suomen Puheenvuorossa 23.2.2015

Ajankohtaista

EU:n strateginen rahasto on sopiva Suomelle, Akavalainen

10.2.2015

Petri Sarvamaa: Maanviljelijän taakka

Synkän tuntuisen taloustilanteen keskellä Brysselistä kuului viime vuoden lopulla suomalaisittain positiivisia uutisia. Komissio julkisti suunnitelmansa Euroopan talouden auttamiseksi takaisin kasvuun pitkään jatkuneen taantuman jälkeen. Onnistuessaan kyseessä olisi valtava piristysruiske koko yhteismarkkina-alueelle, mutta kotimaisten työpaikkojen kannalta hyöty voi olla nähtävissä jo aiemmin.

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker esitteli Euroopan strategisen investointirahaston (EFSI), jonka on tarkoitus tukea kasvun kannalta keskeisiä projekteja ja tulevaisuuden aloja. Maanosan ongelmana on ollut investointihalukkuuden puute, jonka on esitetty johtuvan taantuman aikaan saamasta riskinottokyvyn katoamisesta. Julkiset investoinnit tarkasti valittuihin kohteisiin vähentävät sijoittajan riskiä ja tekevät kohteista näin houkuttelevampia myös yksityisille investoijille.

Tähän luottaa myös Junckerin suunnitelma. Yhteensä tavoite on saada pääomaa liikkeelle 315 miljardin euron edestä. Tavoite on kunnianhimoinen ja sen realistisuus ja vaikutukset ovat nähtävissä vasta vuosien päästä. Suomalaisittain tärkeintä on kuitenkin rahaston kohteiden suhteen tehty painotus. Prioriteeteiksi on nostettu sektorit, joilla meillä sattuu olemaan merkittävä määrä osaamista ja tuoreita ideoita. Tämä tarkoittaa paitsi digitaalista infrastruktuuria, myös tutkimus-, innovaatio- ja koulutusaloja.

Kyseessä on loistava mahdollisuus, joka on yhdessä digitaalisen sisämarkkinan aloitteen kanssa suomalaisten työpaikkojen kannalta tärkeimpiä valmisteilla olevia kokonaisuuksia EU-tasolla. Ennakkoluulottomien ja edistyksellisten projektien määrä Suomessa antaa syytä uskoa, että EU:n ja Euroopan investointipankin yhteisesti panostamasta 21 miljardin euron julkisesta alkupääomasta löytyy osansa kotimaisille osaajille. Nyt on toimijoiden vuoro olla aktiivinen päättäjiä kohtaan, että näin myös käy.

EFSI:n tarjoama rahoitus mahdollistaisi positiivisen kierteen saattamisen alkuun, sekä toisi heti lisää kaivattuja työpaikkoja koulutetuille osaajille. Lisäksi, jos tutkimus- ja innovaatiorahoituksesta poikii onnistuneita, moderneja tuotteita ja ratkaisuja, antaisi se mukana olleille pk-tason toimijoille tilaisuuden taistella osuudesta jatkossa myös globaaleilla markkinoilla.

Rahaston hallinnointiin liittyvistä säännöistä äänestetään parlamentin täysistunnossa näillä näkymin kesäkuussa. Ensimmäisten investointien on tarkoitus löytää tiensä valituille projekteille vielä tämän vuoden aikana.

Julkaistu Akavalaisen verkkosivuilla 10.2.2015.

Ajankohtaista

Turun Sanomat: Puolet mepeistä kannattaa vapaakauppasopimusta

9.2.2015

Petri Sarvamaa kannattaa vapaakauppasopimusta: ”Olen vankasti sopimuksen puolella. Koen, että TTIP on parhaimmillaan molempia osapuolia auttava, uusia markkinoita avaava ja hyvinvointia luova sopimus” toteaa Petri Sarvamaa (kok).

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

”Sarvamaa Iltalehdelle: Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa Sipilä on vielä suurempi arvoitus”

3.2.2015

Sarvamaan mielestä pääministerisuosikki, keskustan puheenjohtaja on päässyt liian helpolla.

Lue uutinen ›