Ajankohtaista

Verkkouutiset: Sarvamaalla vahva lähtö EU-parlamentissa

29.3.2012

Sarvamaa sai jo keskiviikkona ensimmäisen vastuutehtävänsä liikennevaliokunnassa, jossa hänestä tuli EU:n ja Sri Lankan välistä ilmailusopimusta koskevan mietinnön varjoesittelijä.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Nykypäivä: Tyrkyllä sisäpiiriin

16.3.2012

Suomi on EU:n maatalouspolitiikan uudistuksessa hyvissä asemissa, mutta esimerkiksi viherryttämisasioissa Suomella on vielä sana sanottavana. Eurokriisi puolestaan on vahvistanut näkemystä siitä, että komission ja parlamentin valtaa pitäisi kasvattaa EU:n talous- ja rahapolitiikassa.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Helsingin Sanomat: Petri Sarvamaa aloitti Itälän tilalla EU-parlamentissa

14.3.2012

Entinen Yleisradion toimittaja Petri Sarvamaa (kok) aloitti keskiviikkona uutena europarlamentaarikkona, kun hänen valtakirjansa hyväksyttiin Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Yle: Petri Sarvamaa aloitti europarlamentissa

Sarvamaa on parlamentissa varsinainen jäsen liikenne- ja matkailuvaliokunnassa ja talousarvion valvontavaliokunnassa sekä varajäsen maatalousvaliokunnassa. Euroalueen velkakriisin myötä EU:ssa on herännyt jälleen kaipuu kohti syvempää integraatiota eli yhteisen rahan lisäksi toivotaan myös yhtenäisempää talouspolitiikkaa erityisesti euromaiden kesken.

Lue uutinen ›

Ajankohtaista

Barroson tärkeä muistutus

13.3.2012

Aattopäiväni ennen meppiuran virallista alkamista sai arvoisensa päätöksen. Komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso tuli Strasbourgiin ja näytti, millainen on väsymätön johtaja.

Myös parlamentin suurimman ryhmän EPP:n mepit saivat omalta mieheltään täyden paketin. Aiheelliset kysymykset kriisin vaiheesta, kansalaisten huolista ja talouden elvytystoimien tehokkuudesta koko Euroopan tasolla saivat Barrosolta rehellisen ja energisen reaktion. Kriisi ei ole ohi ja huolet ovat oikeutettuja – mutta tärkentä oli se, mitä Barroso sanoi tulevaisuudesta. Se on meidän käsissämme; parlamentin, neuvoston ja komission.

Puutetta ei ole aloitteista, tai siitä, ettei rakenteita olisi nyt vahvistettu tarpeeksi. Kyse on toiminnasta ja toteutuksesta. Talouksien elvyttämiseksi täytyy myös tehdä ne toimet, jotka ovat tarpeen.

Tässä tehtävässä unionin olisi oltava yhtenäinen. Suomen ja suomalaisten näkökulmasta on sitä parempi, mitä nopeammin eurooppalainen talous toipuu iskusta. Tästä pitää selvitä kuiville. Seuraavalla kerralla unioni on toivottavasti paitsi kykenevä kontrolloimaan jäseniensä ongelmia, myös yhdentänyt talouspolitiikkaansa nykyistä pidemmälle. 27 jäsenvaltion monisärmäinen sikermä, josta vain hiukan yli puolet kuuluu rahaliittoon, ei mitenkään voi vastata uskottavalla tavalla poliittisesti markkinoiden reaktioihin, jos käytössä ei ole yhteistä kieltä ja yhteisiä keinoja. Se taas vaatii lisää yhdentymistä, ei hajaantumista.

Tässä on taas kerran kyse siitä paljon puhutusta yhteisestä vastuunkannosta.

Ajankohtaista

Sarvamaan vaalirahoitusilmoitus

1.3.2012

 

Ryhdyin tekemään vaalirahoitusilmoitusta vuoden 2009 Europarlamenttivaalista. Pidin itsestään selvänä, että kaikkien parlamentin jäsenten täytyy avata vaalirahoituksensa. Niinpä yllätys oli suuri, kun liki kolmen vuoden taakse ulottuvan hikisen kuitti- ja tiliotejahdin valmistuttua sain viranomaiselta seuraavan vastauksen:

”Osaltanne ette ole tullut vaalien tulosta vahvistettaessa ilmoitusvelvolliseksi. Teillä ei ole siten velvollisuutta toimittaa tarkastusvirastolle vaalirahoitusilmoitusta, eikä vaalirahoitusilmoitustanne myöskään voida sisällyttää ilmoitusrekisteriin.”

Syy: Euroopan parlamentin vaalissa varsinaisia varasijoja on vain yksi. Vaalin vahvistetussa tuloksessa en ollut tuolla varasijalla. Sitaatin viimeinen lause tarkoittaa, että en saa Euroopan parlamentin jäsenenäkään toimittaa vaalirahoitusilmoitustani julkiseen rekisteriin, vaikka haluaisin. Koska tiedän, että sitä odotetaan, toimitan sen julkiseksi tässä ja nyt. Ilmoituksessa on ohitettu ne lomakkeen kohdat, joissa minulla ei ole ilmoitettavaa.

 

1.1 Ehdokkaan täydellinen nimi: Sarvamaa Petri Ilari

1.2 Arvo, ammatti, tehtävä:    toimittaja (vaalin toimitushetkellä)

1.3 Puolue/valitsijayhdistys:    Kansallinen Kokoomus r.p.

1.4 Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi:   ei tukiryhmää

 

2. Vaalikampanjan kulut yhteensä:  66 085,08 euroa

Kulujen erittely (vapaaehtoinen)

2.1 Vaalimainonta (vapaaehtoinen)

2.1.1 Sanoma-. ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet      31 266,75 euroa

2.1.2 Radio             986,00 euroa

2.1.3 Televisio    14 733,59 euroa

2.1.4 Tietoverkot  1 466,00 euroa

2.1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta  6 215,66 euroa

2.2    Mainonnan suunnittelu (vapaaehtoinen)  3 710,00 euroa

2.5    Muut kulut (vapaaehtoinen)   7 707,08 euroa

 

3. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä  66 085,08 euroa

 

3.1 Omat varat    51 885,08 euroa

Lainan osuus (vapaaehtoinen)  51 885,08 euroa (Handelsbanken, laina-aika 10 vuotta)

3.2    Ehdokkaan saama tuki yhteensä  14 200 euroa

3.2.1 Yksityishenkilöiltä saatu tuki        3 800 euroa

3.2.2 Yrityksiltä saatu tuki                       500 euroa

3.2.3 Puoluejärjestöiltä saatu tuki        9 900 euroa

 

4. Ehdokkaan saaman ulkopuolisen tuen erittely

 4.1 Yksityishenkilöiltä saatu tuki

4.1.1 Ei sisällä yhtään vähntään 3 400 euron tukisuoritusta yksityishenkilöiltä (X)

4.1.2 Yksityishenkilöiltä saatu tuki yhteensä  3 800,00 euroa

4.1.5 Lisätietoa: Kaksi yksityishenkilöä, 3300 euroa ja 500 euroa

 

4.2 Yrityksiltä saatu tuki

4.2.1 Ei sisällä yhtään vähintään 3 400 euron tukisuoritusta yrityksiltä (X)

4.2.2 Yrityksiltä saatu tuki yhteensä   500,00 euroa

 

4.3 Puoluejärjestöiltä saatu tuki

4.3.1 Ei sisällä yhtään vähintään 3 400 euron tukisuoritusta puoluejärjestöiltä (X)

4.3.2 Puoluejärjestöiltä saatu tuki yhteensä  9 900,00 euroa

4.3.5 Lisätietoa: Seminaarilipputuloja Suomen Kansallismedia Oy:ltä, 15 x 660 euroa. Lippuja osti seitsemän eri yritystä ja yksi yksityishenkilö.

 

6. Vapaaehtoinen erittely

Ilmoituksen kohdassa 2.5 mainitut muut kulut koostuvat matkakuluista, hotelliyöpymisistä, autonvuokrista ja toimistovuokrasta.

—————————————————————————————————————

Sen pituinen se. Vaalissa sain 27 391 ääntä.