På en mission
för finländare
i Europaparlamentet

1. vice ordförande i budgetsutskottet
EPP-gruppens ordförande i budgetkontrollutskottet

Min aktivitet

Twitter


Bestell nyhetsbrev

(På finska)